Ιστορία Προσανατολισμού Γ’ Λυκείου – Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (1821-1843) 4. Τα κόμματα  ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής

Του Άρη Ιωαννίδη

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (1821-1843)

4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης:

 1. Ποιο ήταν το γενικότερο ιδεολογικό-πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκαν τα τρία πολιτικά κόμματα, το Αγγλικό, το Γαλλικό και το Ρωσικό;
 2. Ποιες ήταν οι απόψεις των ξενικών κομμάτων στην οικονομική πολιτική και τι τα απασχολούσε ιδιαίτερα;
 3. Πώς λειτουργούσαν τα κόμματα κατά την Καποδιστριακή και Οθωνική περίοδο;

Απαντήσεις στις ερωτήσεις σύντομης απάντησης:

 1. «Οι ιδέες του <διαφωτισμού … δεν είχαν σημαντικές αποκλίσεις».
 2. «Στην οικονομική πολιτική … η οποία ιδρύθηκε το 1841».
 3. «Πάντως, τα κόμματα … σε επιλογές της κυβέρνησης».

Ερωτήσεις κλειστού τύπου, Σωστό/Λάθος:

 1. Το γεγονός πως οι ιδέες του Διαφωτισμού δεν είχε ιδιαίτερη διάδοση στην απελευθερωμένη Ελλάδα, δεν επηρέασε την πολιτική σκέψη της εποχής.
 2. Οι άνθρωποι αξιολογούσαν αρνητικά τις διαμάχες που υπήρχαν ανάμεσα στα κόμματα, καθώς δεν μπορούσαν να κατανοήσουν την αναγκαιότητα των ιδεολογικών συγκρούσεων.
 3. Πέρα από τις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ των τριών «ξενικών» κομμάτων, οι απόψεις τους σε ορισμένα ζητήματα δεν είχαν σημαντικές αποκλίσεις.
 4. Στην οικονομική πολιτική οι απόψεις των κομμάτων δεν διέφεραν σχεδόν καθόλου.
 5. Δεν συμφωνούσαν όλα τα κόμματα στην ανάγκη στήριξης της οικονομίας της χώρας στην αγροτική και βιοτεχνική παραγωγή, στο εμπόριο και τη ναυτιλία.
 6. Η υποστήριξη της Εθνικής Τράπεζας, που ιδρύθηκε το 1840, απασχολούσε ιδιαίτερα τα «ξενικά» κόμματα στον τομέα της οικονομικής πολιτικής.
 7. Τα «ξενικά» κόμματα εκείνης της εποχής δεν είχαν ακόμη σαφή οργανωτική δομή και προγράμματα δράσης.
 8. Τα «ξενικά» κόμματα απέφευγαν να καταφύγουν σε χρήση επαναστατικής βίας, προκειμένου να καταστήσουν σαφή την αντίθεσή τους σε επιλογές της κυβέρνησης.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου (Σωστό/Λάθος) :

 1. Λάθος
 2. Σωστό
 3. Σωστό
 4. Σωστό
 5. Λάθος
 6. Λάθος
 7. Σωστό
 8. Λάθος

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Διαβάστε επίσης:

Ιστορία Προσανατολισμού – Οι νέες ενότητες στην εξεταστέα ύλη, «Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας»

Ιστορία Γ’ Λυκείου – Οι νέες ενότητες στην εξεταστέα ύλη, «Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση»

Ιστορία Γ’ Λυκείου – Οι νέες ενότητες στην εξεταστέα ύλη, «3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα, α. Το αγγλικό κόμμα»

Ιστορία Γ’ Λυκείου «3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα, α. Το γαλλικό κόμμα» – Οι νέες ενότητες στην εξεταστέα ύλη

Ιστορία Γ’ Λυκείου «3. Τα πρώτα ελληνικά κόμματα, α. Το ρωσικό κόμμα» – Οι νέες ενότητες στην εξεταστέα ύλη

 

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook