Αρχαία Ελληνικά Α’ Γυμνασίου – Φύλλο Εργασίας

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας Ο.Ε.»

Επιμέλεια: Φένια Κωστούλα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

1. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις παράγωγές τους στη στήλη Β:

Α                                                      Β

-ἀγγέλλω                                           -προσοχή

-ἄγω                                                 -δοτική

-βουλεύομαι                                       -συγκίνηση

-βάλλω                                              -θεατής

-γίγνομαι                                            -διάγγελμα

-δέχομαι                                            -επιστήμονας

-δίδωμι                                              -λήψη

-ἔχω                                                 -δημοκρατία

-ἐπίσταμαι                                          -αγωγός

-θεῶμαι                                             -γένεση

-κινῶ                                                 -βουλευτής

-κρατῶ                                              -αναβολή

-λαμβάνω                                           -υποδοχή

-λέγω                                                -καταφύγιο

-λείπω                                               -εκπομπή

-ὁρῶ                                                 -έλλειψη

-πέμπω                                             -αόρατος

-ποιῶ                                                        -λέξη

-φεύγω                                              -ποιητής

 

2. θυμάμαι ότι:

 • οι πτώσεις στα αρχαία ελληνικά είναι οι:
 • Οι αριθμοί είναι:
 • Τα βραχύχρονα φωνήεντα είναι:
 • Τα μακρόχρονα φωνήεντα είναι:
 • Το αι και το οι είναι ………………….., αλλά όταν βρίσκονται τελείως στο τέλος της λέξης είναι………
 • Στην προπαραλήγουσα βάζουμε πάντα ….
 • Στη βραχύχρονη συλλαβή βάζουμε πάντα ….
 • Όταν η λήγουσα είναι μακρόχρονη, τότε δεν……….
 • Όταν τονίζεται η παραλήγουσα και είναι μακρόχρονη, αν και η λήγουσα είναι μακρόχρονη, βάζουμε …………….
 • Όταν τονίζεται η παραλήγουσα και είναι μακρόχρονη, αν η λήγουσα είναι βραχύχρονη, βάζουμε………
 • Όταν στη γενική και δοτική ενικού και πληθυντικού αριθμού τονίζεται η λήγουσα και εφόσον είναι μακρόχρονη, βάζουμε…..
 • Όλες οι λέξεις που αρχίζουν από φωνήεν ή δίφθογγο παίρνουν ένα ……………… στην αρχή.
 • Όλες οι λέξεις που αρχίζουν από υ ή ρ παίρνουν ………………..
 • Οι καταχρηστικές δίφθογγοι είναι:………………………… και θεωρούνται πάντα μακρόχρονες ή βραχύχρονες;

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Ο.Ε.»,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 156, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ. 24210-64888 /6908854840

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας Ο.Ε.» Γυμνάσιο – Λύκειο*

Επισήμανση: Προσαρμόστε το εκπαιδευτικό υλικό στα δεδομένα του εκάστοτε μοντέλου εξέτασης – Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται στο διαδίκτυο αποκλειστικά από το schooltime.gr

Διαβάστε ακόμα:

Νεοελληνική Γλώσσα Α’ Γυμνασίου, 5η ενότητα, επαναληπτικό φύλλο εργασίας

Διαγώνισμα στα Αρχαία Ελληνικά Α’ Λυκείου

Διαγώνισμα στη Νεοελληνική Γλώσσα Α’ Γυμνασίου

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε μας στο facebook