Ιστορία Προσανατολισμού  Γ΄ Λυκείου – Οι νέες ενότητες στην εξεταστέα ύλη, «Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας»

Του Άρη Ιωαννίδη

Α. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ (1821-1843)

1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης:

 1. Τι γνωρίζετε για τα πελατειακά δίκτυα και ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν στην οργάνωση τους κατά την προεπαναστατική περίοδο;
 2. Ποιος υπήρξε ο τρόπος λειτουργίας της οικογένειας, ως φορέα πελατειακών σχέσεων και προστασίας, και ποια ήταν τα δίκτυα πατρωνίας στα διάφορα μέρη της Ελλάδας;
 3. Να δικαιολογήσετε τη φράση: «Τα δίκτυα πατρωνίας δεν λειτουργούσαν κάτω από τους ίδιους όρους και δεν ανταποκρίνονταν στις ίδιες ανάγκες με τα κατοπινά κόμματα».

Ερωτήσεις κλειστού τύπου, Σωστό/Λάθος:

Ερωτήσεις:

 1. Η συγκρότηση πολιτικών κομμάτων επετεύχθη ήδη κατά την προεπαναστατική περίοδο.
 2. Η απουσία συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, κατά την προεπανασταστική περίοδο, αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα οργάνωσης των πελατειακών δικτύων.
 3. Η οικογένεια, κατά την προεπαναστατική περίοδο, αποτέλεσε έναν από τους σημαντικότερους μη κρατικούς φορείς που παρείχαν στοιχειώδη ασφάλεια στα μέλη της.
 4. Κάθε οικογένεια συνδεόταν οριζόντια με πάτρωνες – προστάτες και τις οικογένειές τους.
 5. Στην Πελοπόννησο, κατά την προεπαναστατική περίοδο, αναπτύχθηκαν τέσσερα μεγάλα δίκτυα πατρωνίας.
 6. Στη Στερεά Ελλάδα φορείς της πατρωνίας ήταν μεγαλοαρματολοί και κλέφτες.
 7. Τα κόμματα στην Ελλάδα αποτελούν απλή μετεξέλιξη των δικτύων πατρωνίας.
 8. Επί τουρκοκρατίας,η οθωμανική κυριαρχία αποτελούσε το δεδομένο και αναμβισβήτητο πολιτικό πλαίσιο.
 9. Κατά την προεπαναστατική περίοδο, τα δίκτυα πατρωνίας κατάφερναν να διαμορφώσουν διαφορετικές πολιτικές απόψεις.

Απαντήσεις στις ερωτήσεις σύντομης απάντησης:

 1. «Κατά την προεπαναστατική περίοδο … αβεβαιότητας στους ανθρώπους».
 2. « Οι παραπάνω λόγοι (Οι λόγοι που ώθησαν τους Έλληνες της προεπαναστατικής περιόδου στα πελατειακά δίκτυα…) οδηγούσαν … των μεγάλων πλοιοκτητών».
 3. «Τα κατοπινά κόμματα … διαφορετικές πολιτικές απόψεις».

Απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου, Σωστό/Λάθος:

 1. Λάθος («Κατά την προεπαναστατική περίοδο … πολιτικά κόμματα»).
 2. Σωστό («Η απουσία συστήματος … στους ανθρώπους»).
 3. Σωστό («Οι παραπάνω λόγοι … η ευρύτερη οικογένεια»).
 4. Λάθος («Κάθε οικογένεια συνδεόταν … κοινωνική θέση»).
 5. Λάθος («Στην Πελοπόννησο … οικογένειες προκρίτων»).
 6. Λάθος («Στη Στερεά Ελλάδα … μεγαλοαμαρτολοί»).
 7. Λάθος («Τα κατοπινά κόμματα … πατρωνίας»).
 8. Σωστό («Επί τουρκοκρατίας … η οθωμανική κυριαρχία»).
 9. Λάθος («Οι φορείς της πατρωνίας … πολικές απόψεις»).

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Διαβάστε επίσης:

 

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook