Άρης Ιωαννίδης

Του Άρη Ιωαννίδη

Τα Τμήματα «Ειδικής Αγωγής» στον Βόλο και «Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής» στη Θεσσαλονίκη, ουσιαστικά είναι τα μόνα που προετοιμάζουν τους μελλοντικούς «Ειδικούς» Παιδαγωγούς, εννοώντας βέβαια, τους επιστήμονες εκείνους που θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους είτε ως Δάσκαλοι είτε ως Νηπιαγωγοί στον χώρο της Ειδικής Αγωγής.

Επαγγελματικές προοπτικές

Τμήμα Ειδικής Αγωγής (Βόλος), Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής  Πολιτικής (Θεσσαλονίκη), Τμήμα Κοινωνικής Και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)

Τμήμα Ειδικής Αγωγής:

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος δίνεται στους φοιτητές/τριες η δυνατότητα εκπαίδευσης στις ακόλουθες ομάδες μαθητών/τριών με ειδικές ανάγκες:

α) νοητική υστέρηση,

β) προβλήματα ακοής,

γ) προβλήματα όρασης,

δ) αυτισμός και

ε) μαθησιακές δυσκολίες.

Δυο κατευθύνσεις υπάρχουν:

Α. Κατεύθυνση με πτυχίο Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού,

Β. Κατεύθυνση με πτυχίο Ειδικής Αγωγής Δασκάλου

Οι απόφοιτοι του  συγκεκριμένου τμήματος μπορούν να εργαστούν όχι μόνο ως δάσκαλοι ειδικής αγωγής,  όπως συμβαίνει με το τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, αλλά και ως Νηπιαγωγοί Eιδικής Αγωγής. Αξίζει μάλιστα  να σημειωθεί ότι οι Νηπιαγωγοί Ειδικής Αγωγής είναι ελάχιστοι.

Παράλληλα με την κατάρτισή τους ως Ειδικοί Παιδαγωγοί, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούμε να πούμε ότι  διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαίδευση για να διδάξουν και στον χώρο της Γενικής Αγωγής,  αν και προς στιγμή τουλάχιστον έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν μόνο σε ειδικά σχολεία και μονάδες ειδικής αγωγής, όσον αφορά στη δημόσια εκπαίδευση.

Αξίζει να σημειωθεί δε ότι δεν έχει προκηρυχθεί ακόμη διαγωνισμός Α.Σ.Ε.Π.  για μόνιμες θέσεις στον συγκεκριμένο χώρο, με αποτέλεσμα οι απόφοιτοι του τμήματος να εργάζονται είτε ως αναπληρωτές είτε ως ωρομίσθιοι. Κάθε χρόνο, όμως, προκηρύσσεται ένας σχετικά μεγάλος αριθμός θέσεων για αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς.

Επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων:

 • Ελεύθεροι επαγγελματίες σε εξειδικευμένα κέντρα ή παιδικούς σταθμούς.
 • Σε Κέντρα Λογοθεραπείας και Ημερήσιας Φροντίδας.
 • Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό σε φορείς και μονάδες της Ε.Α.Ε.
 • Οι απόφοιτοι με μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό εντάσσονται και στον κλάδο Π.Ε. 22 Επαγγελματικών Συμβούλων.
 • Στον χώρο της δημόσιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης – Ε.Α.Ε. (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη, Διδασκαλία στο Σπίτι).
 • Εφόσον επιλέξει ο φοιτητής – τρια την κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής Νηπιαγωγού μπορεί να διοριστεί σε οργανικές θέσεις ως Νηπιαγωγός Ειδικής Αγωγής στα Κ.Ε.Δ.Δ.Υ και στις Σ.Μ.Ε.Α.Ε., καθώς θα ενταχθεί στο Π.Ε. 61 Νηπιαγωγών Ε.Α.Ε.
 • Στην περίπτωση που επιλέξει την κατεύθυνση Ειδικής Αγωγής Δασκάλου μπορεί να εργαστεί ως δάσκαλος Ειδικής Αγωγής, καθώς θα ενταχθεί στο Π.Ε. 71 Δασκάλων Ε.Α.Ε.

Αξίζει να επισημάνουμε ότι στους πίνακες που αφορούν δομές Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι απόφοιτοι του τμήματος (όπως και του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Μακεδονίας) προτάσσονται. Το  γεγονός αυτό αυξάνει κατά πολύ τις πιθανότητες διορισμού τους, από τη στιγμή μάλιστα που είναι μικρός ο αριθμός των εισαχθέντων στις συγκεκριμένες σχολές  και συνεπώς και των αποφοίτων τους.

Ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ε.Α.Ε. ή και στη σχολική ψυχολογία, αποτελεί ένα από τα βασικά ακαδημαϊκά κριτήρια που μοριοδοτείται. Βέβαια, ο απόφοιτος του τμήματος  Ειδικής Αγωγής  προτάσσεται, όπως προαναφέραμε, στους σχετικούς πίνακες, έναντι πάντα των Δασκάλων και Νηπιαγωγών που αποφοιτούν από τα «απλά» τμήματα, ακόμη κι αν κατέχουν αντίστοιχο μεταπτυχιακό.

Πολύ δυνατά μεταπτυχιακά είναι: 

 • Της Ειδικής Αγωγής,
 • Της Σχολικής Ψυχολογίας (Ψυχολογία Ρεθύμνου),
 • Της Ψυχοπαιδαγωγικής Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες (Α.Π.Θ),
 • Λογοθεραπείας,
 • Συμβουλευτικής

Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Θεσσαλονίκη)

Σκοπός του εν λόγω Τμήματος είναι να προάγει την έρευνα στους τομείς της:

 • Συνεχούς εκπαίδευσης / Διά βίου Μάθησης ,
 • Εκπαίδευσης Ενηλίκων και
 • Αγωγής και της Εκπαίδευσης Ατόμων με Αναπηρία ή/και με Ειδικές Εκπαιδευτικές  Ανάγκες.

Το Τμήμα χορηγεί ενιαίο πτυχίο, το οποίο προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις:

Α. Συνεχούς Εκπαίδευσης: Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Συνεχούς Εκπαίδευσης» έχει τα τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου κλάδου ΠΕ 72 (Εκπαιδευτικών Ενηλίκων).  

Β. Εκπαίδευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες: Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» έχει τα τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου κλάδου ΠΕ 71 (Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΕΑΕ).

Προσοχή: Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής βγαίνει κανείς  μόνο από το τμήμα της Θεσσαλονίκης και όχι από το αντίστοιχο της Κορίνθου (Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής).

Επαγγελματική αποκατάσταση αποφοίτων:

Α) Κατεύθυνση «Συνεχούς Εκπαίδευσης»:

 • Μπορεί να απασχοληθεί στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως υπεύθυνος εκπαίδευσης και κατάρτισης ή σύμβουλος εκπαίδευσης και  σύμβουλος απασχόλησης ή και σύμβουλος σταδιοδρομίας.
 • Σε διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων.
 • Σε οργανισμούς, φορείς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.
 • Σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

Β) Κατεύθυνση «Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες»:

 • Ο πτυχιούχος της κατεύθυνσης «Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες» έχει τα τυπικά προσόντα διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του συνιστώμενου κλάδου ΠΕ 71 (Δασκάλων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΕΑΕ), με προοπτική να εργαστεί σε δημοτικά σχολεία Ε.Α.Ε., σε τμήματα ένταξης των δημοτικών σχολείων, σε προγράμματα παράλληλης στήριξης, παροχής διδασκαλίας στο σπίτι και με απόσπαση καλύπτουν ανάγκες σε εργαστήρια ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ). Επίσης όταν συμπληρώσουν τριετή εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε αυτά, μπορούν να τοποθετηθούν με μετάθεση ή απόσπαση σε θέσεις των ΚΕΔΔΥ.

Γ) Επίσης, οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ10 Κοινωνιολόγων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ)

Το εν λόγω τμήμα, αν και έχει σχεδόν ίδια ονομασία με το τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, δεν δίνει το δικαίωμα στους αποφοίτους να εργαστούν ως Δάσκαλοι Ειδικής Αγωγής. Όμως, παρέχει τη δυνατότητα  μετεγγραφής στο τμήμα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οπότε καλό είναι να το προσέξουν όσοι έχουν το δικαίωμα μετεγγραφής.

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Διαβάστε ακόμα:

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook