Άρης Ιωαννίδης

Του Άρη Ιωαννίδη

Οι ελληνικές Φιλολογίες πρόκειται για καλές περιπτώσεις σχολών «Βάσης», πάνω στις οποίες ο απόφοιτος μπορεί να «χτίσει» τη σταδιοδρομία του και άλλες πιο εξειδικευμένες σπουδές, συνεχίζοντας βέβαια τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ο φιλόλογος δεν προορίζεται μόνο για καθηγητής…

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων τμημάτων ελληνικής φιλολογίας:

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων ελληνικής φιλολογίας μπορούν να απασχοληθούν στον δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα στον χώρο της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης, σε φροντιστήρια, σε διάφορα ερευνητικά πολιτιστικά κέντρα, σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σε αρχεία, βιβλιοθήκες, σε εκδοτικούς οίκους και στα Μ.Μ.Ε. ως επιμελητές κειμένων.

Στη σταδιοδρομία ενός φιλολόγου μπορεί να βοηθήσει αρκετά ένα καλό μεταπτυχιακό, για παράδειγμα στη Γλωσσολογία, στην Ειδική Αγωγή, στην Τεχνογνωσία, ακόμη και στο marketing…

Οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του φιλολόγου και μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ στην κατηγορία ΠΕ 02 των φιλολόγων.

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων τμημάτων Ιστορίας – Αρχαιολογίας:

Στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπου μπορούν να διδάξουν το μάθημα της Ιστορίας, αλλά και τα άλλα φιλολογικά μαθήματα.

Στη διαχείριση πολιτιστικών αγαθών, τη δημοσιογραφία, την επιμέλεια εκδόσεων, στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε φροντιστήρια.

Μάλιστα μετά από μεταπτυχιακές σπουδές, σε ελληνικά και ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Σε εξειδικευμένα κέντρα ιστορικής έρευνας και παραγωγής γνώσης , όπως αρχεία, ερευνητικά κέντρα, βιβλιοθήκες, μουσεία κ.ά.

Στην Αρχαιολογική Υπηρεσία του Κράτους.

Σε Ερευνητικά Ιδρύµατα, σε ιδιωτικά Μουσεία και Συλλογές.

Μπορούν να εργαστούν και ως εκτιμητές έργων Τέχνης.

Από την κατάλληλη κατεύθυνση μπορούν να ενταχθούν οι απόφοιτοι στον κλάδο των ΠΕ Κοινωνιολόγων, Εθνολόγων ή και Λαογράφων.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Ιστορίας – Αρχαιολογίας έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του φιλολόγου και μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ στην κατηγορία ΠΕ 02 των φιλολόγων.

Με σεμινάριο δύο μηνών μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα του ξεναγού (με εξαίρεση το τμήμα του Ιονίου στην Κέρκυρα).

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων τμημάτων ΦΠ(Ψ):

Οι πτυχιούχοι των εν λόγω τμημάτων μπορούν να απασχοληθούν στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση.

Σε ιδρύματα προστασίας ψυχικής υγείας και κέντρα συμβουλευτικής ως σύμβουλοι (& επαγγελματικοί σύμβουλοι), σε ερευνητικά κέντρα, σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας, σε εκδοτικούς οίκους, στα ΜΜΕ, σε φροντιστήρια.

Προσοχή! Οι απόφοιτοι του τμήματος δεν αποκτούν άδεια άσκησης επαγγέλματος ψυχολόγου, ούτε βέβαια μπαίνουν στο ΠΕ των παιδαγωγών – δασκάλων.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος έχουν όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του φιλολόγου και μπορούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ στην κατηγορία ΠΕ 02 των φιλολόγων.

Διαβάστε ακόμα:

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook