Άρης Ιωαννίδης

Του Άρη Ιωαννίδη

Τμήματα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

Αποστολή των Τμημάτων αυτών είναι η ανάπτυξη των σπουδών Κοινωνικής και Πολιτισμικής Ανθρωπολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε ζητήματα θεωρίας, μεθοδολογίας, εθνογραφίας και διαπολιτισμικής σύγκρισης με δυτικές και άλλες κοινωνίες.

Στόχος του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την επιστημονική μεθοδολογία που απαιτούνται για την έρευνα και τη μελέτη της κοινωνίας και του πολιτισμού.

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων

 • Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, στους κλάδους και με τους όρους που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.
 • Οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ 10 των κοινωνιολόγων.
 • Σε ερευνητικά κέντρα που μελετούν τα κοινωνικά, πολιτισμικά και ιστορικά φαινόμενα, καθώς και τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Ερευνητικά Κέντρα της Ακαδημίας Αθηνών κ.ά.).
 • Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Στην κρατική διοίκηση και τον κοινωνικό σχεδιασμό.
 • Στο Υπουργείο Υγείας ως σύμβουλοι και εμψυχωτές (Κέντρα Υγείας, κέντρα πρόληψης και απεξάρτησης…).
 • Στο Υπουργείο Εξωτερικών ως σύμβουλοι και αναλυτές.
 • Στο Υπουργείο Πολιτισμού, ως ερευνητές και σύμβουλοι (προστασία μνημείων, μουσεία…).
 • Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας ως ερευνητές και σύμβουλοι.
 • Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ως σύμβουλοι, αναλυτές και εμψυχωτές (δικαστήρια, σωφρονιστικά ιδρύματα).
 • Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως αναλυτές και σύμβουλοι σε πολιτισμικά και κοινωνικά ζητήματα. 
 • Στο Υπουργείο Εργασίας.
 • Στη Γραμματεία Μετανάστευσης.
 • Σε ασφαλιστικούς φορείς καθώς και σε οργανώσεις σχετικές με ζητήματα μετανάστευσης.
 • Ως πολιτισμικός διαμεσολαβητής σε τομείς συνάντησης των μεταναστών/τριών με τις διοικητικές υπηρεσίες του κράτους.
 • Σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, όπως Μ.Κ.Ο.
 • Σε δραστηριότητες που επικεντρώνονται στην ανίχνευση και ανάλυση κοινωνικών φαινομένων και τάσεων, όπως εταιρείες δημοσκοπήσεων.
 • Στον συντονισμό και την οργάνωση διαφόρων παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Τμήματα Κοινωνιολογίας

Τα Τμήματα Κοινωνιολογίας στοχεύουν στη συστηματική μελέτη της κοινωνίας, της κοινωνικής συμπεριφοράς στις ατομικές και συλλογικές της μορφές, των κοινωνικών θεσμών, της διαδικασίας συγκρότησης και μεταβολής της δομής της ανθρώπινης κοινωνίας, των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο σημερινός άνθρωπος.

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων

 • Στις Κεντρικές Δημόσιες Υπηρεσίες, στις Περιφέρειες και στις Νομαρχίες.
 • Στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Στη Μέση Εκπαίδευση, ως Καθηγητές.
 • Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Σωφρονιστικά Καταστήματα ως σύμβουλοι, αναλυτές και εμψυχωτές.
 • Ως εγκληματολόγοι με την κατάλληλη εξειδίκευση (μεταπτυχιακό σε τμήματα Κοινωνιολογίας και Νομικής).
 • Σε Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς (ΔΕΚΟ).
 • Σε Κέντρα και Ινστιτούτα Ερευνών.
 • Σε Ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με προγράμματα κοινωνικής ανάπτυξης, συμβουλευτικής, εφαρμογών κοινωνικής πολιτικής υγείας και πρόνοιας, στέγασης και άλλα κοινωνικά προγράμματα, Δημόσιες Σχέσεις, Διαφήμιση…
 • Οι απόφοιτοι του τμήματος εντάσσονται στον κλάδο ΠΕ10 των Κοινωνιολόγων.
 • Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού.
 • Σε δημόσια νοσοκομεία και κοινωνικές υπηρεσίες.
 • Στο Υπουργείο Εργασίας και σε φορείς που ασχολούνται με την έρευνα των συνθηκών εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα.
 • Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και σε φορείς του δημόσιου τομέα που ασχολούνται με το περιβάλλον και την προστασία του.
 • Στον ιδιωτικό τομέα, ως σύμβουλοι, στελέχη διοίκησης και σύμβουλοι απασχόλησης με αντικείμενο το συντονισμό ομάδων εργασίας διαδικασίας στο πλαίσιο της οργάνωσης της παραγωγής.
 • Σε Μ.Κ.Ο. για την κοινωνιολογική θεμελίωση των δραστηριοτήτων τους.
 • Στην έρευνα, ως ερευνητές, σε σχέση με το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την ανάλυση εμπειρικών ερευνών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες.
 • Στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια (και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση) ως κοινωνιολόγοι σύμβουλοι, με αντικείμενα την ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων των σχέσεων εκπαιδευτικής κοινότητας και κοινωνίας εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους.
 • Στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως κοινωνιολόγοι της εργασίας.
 • Στα δικαστήρια όλων των βαθμίδων, ως σύμβουλοι για την ανάλυση κοινωνικών προβλημάτων των διαδίκων.
 • Ως σύμβουλοι και εμψυχωτές κοινωνικής επανένταξης για άτομα σε φάση αποτοξίνωσης, με σχετικό αντικείμενο δράσης.
 • Ως κοινωνικοί διαπραγματευτές και οργανωτές προγραμμάτων για την επικοινωνία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, σε θέματα συλλογικής διαπραγμάτευσης, υπογραφείς συλλογικών συμβάσεων και θεσμικής υποστήριξης συλλογικών διεκδικήσεων.
 • Στις ανεξάρτητες αρχές ελέγχου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, Δικαιωμάτων του Πολίτη, ως λειτουργοί και ως σύμβουλοι.

Διαβάστε ακόμα:

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook