Άρης Ιωαννίδης

Του Άρη Ιωαννίδη

Αρχικά, οι υποψήφιοι οφείλουν να εξεταστούν και στο ειδικό μάθημα της αντίστοιχης Γλώσσας, όπου η βάση είναι απαραίτητη. Μάλιστα, στο τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δύο από τις εξής ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική.

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων ξενόγλωσσων φιλολογιών:

Καθηγητές στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και ιδιαίτερα μαθήματα – φροντιστήρια. Επίσης, καθηγητές (έπειτα από μεταπτυχιακές σπουδές) στην Ανώτατη Εκπαίδευση, στα Τ.Ε.Ι. και το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών της Πανεπιστημιακής Λέσχης. Ειδικοί επιστήμονες σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα.

Μεταφραστές και διερμηνείς, αλλά μετά από το κατάλληλο μεταπτυχιακό και στο μεταφραστικό τμήμα του Υπουργείου Εξωτερικών.

Σε δημόσιες υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε θέσεις όπου απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις της γλώσσας.

Στη Δημόσια Διοίκηση και στο Διπλωματικό Σώμα. Η γνώση ξένων γλωσσών αποτελεί σήμερα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης ένα σημαντικό όπλο στα χέρια των παιδιών, που τούς δίνει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των άλλων για πολλές θέσεις εργασίας, όπως στο Διπλωματικό Σώμα.

Στις Τράπεζες (ελληνικές και ξένες), στον τουρισμό, στη δημοσιογραφία.

Στους Διεθνείς Οργανισμούς και στις διάφορες υπηρεσίες της Ε.Ε.

Σε επιχειρήσεις όπου απαιτείται η χρήση της αντίστοιχης γλώσσας.

Όλοι σχεδόν πιστεύουν ότι το πτυχίο των ξενόγλωσσων σχολών προσφέρει εργασία μόνο ως καθηγητής των συγκεκριμένων γλωσσών. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Είτε το πτυχίο αυτό καθαυτό, είτε σε συνδυασμό με ένα καλό μεταπτυχιακό, μπορεί να ανοίξει πολλούς και διαφορετικούς δρόμους. Μπορείς να ασχοληθείς με τη γλωσσολογία, τη μετάφραση, την επιμέλεια, μπορείς να εργαστείς σε πρεσβεία, μπορείς με ένα μεταπτυχιακό να ασχοληθείς με τομείς όπως ο τουρισμός, ακόμη και η ναυτιλία.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο πλέον οι κάτοχοι διπλώματος Proficiency δεν έχουν δικαίωμα να διδάξουν σε φροντιστήρια. Αυτό σημαίνει ότι η ιδιωτική εκπαίδευση έχει ανάγκη από πτυχιούχους ξενόγλωσσων φιλολογιών.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ως καθηγητές στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ οι απόφοιτοι της Ισπανικής και της Ιταλικής Γλώσσας δεν το έχουν, τουλάχιστον προς το παρόν.

Πρέπει να τονίσουμε ότι βασική διαφορά μεταξύ των φιλολογικών τμημάτων ξένων γλωσσών και του μεταφραστικού τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα. Οι απόφοιτοι των ξένων φιλολογιών μπορούν να διδάξουν τη γλώσσα, ενώ οι απόφοιτοι του μεταφραστικού έχουν αυτό το δικαίωμα μόνο μετά από επιτυχή παρακολούθηση Προγράμματος διδακτικής των ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής σε πτυχιούχους. Επίσης, οι απόφοιτοι του μεταφραστικού τμήματος μπορούν να υπογράφουν – πιστοποιούν επίσημες μεταφράσεις του κράτους (όπως και οι δικηγόροι), ενώ οι απόφοιτοι των ξένων φιλολογιών μπορούν να έχουν αυτό το δικαίωμα μόνο με μεταπτυχιακό στη μετάφραση ή τη διερμηνεία (όπως στο τμήμα Γαλλικής Φιλολογίας) και να εργαστούν σε αντίστοιχες θέσεις, όπως και οι απόφοιτοι μεταφραστικού.

Επαγγελματικές δυνατότητες αποφοίτων του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας:

Μεταφραστικά γραφεία, μεταφραστικές υπηρεσίες υπουργείων, πρεσβειών, προξενείων.

Διεθνείς οργανισμοί , όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η UNESCO, ο ΟΟΣΑ, το ΝΑΤΟ, εθνικοί φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα όπως οι δημόσιες υπηρεσίες, ο ΕΟΤ, τα δικαστήρια, τα μέσα ενημέρωσης, οι δημοσιογραφικοί οργανισμοί, τα διεθνή πρακτορεία ειδήσεων και οι διεθνείς συνεδριακές οργανώσεις.

Εκδοτικοί οίκοι, τράπεζες, πολυεθνικές, εταιρείες με μεταφραστικά τμήματα, Διερμηνεία.

Ξεναγοί (μετά από φοίτηση 5 εξαμήνων σε σχολές Ξεναγών του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης).

Σε φροντιστήρια. Το ΦΕΚ 324Β/2017, όπως τροποποιήθηκε, αναφέρει:

«Χορηγείται επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας μετά από επιτυχή παρακολούθηση Προγράμματος διδακτικής των ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής σε πτυχιούχους: του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου… Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Μεταφραστών και των πτυχιούχων Διερμηνέων του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου – Π.Δ. 169/2002 (ΦΕΚ Α’ 156/2.7.2002), Άρθρο 1».

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook