Αρχαία Ελληνικά Γ’ Λυκείου – Αδίδακτο κείμενο για τη διδασκαλία της επιθετικής και κατηγορηματικής μετοχής

Της Έρης Ναθαναήλ

ΚΕΙΜΕΝΟ

῾Ορῶ τοὺς μὲν τὴν άδικίαν προτιμῶντας καὶ τὸ λαβεῖν τι τῶν ἀλλοτρίων μέγιστον ἀγαθὸν νομίζοντας ὃμοια πάσχοντας τοῖς δελεαζομένοις τῶν ζῴων καὶ κατ᾿ ἀρχὰς μὲν ἀπολαύοντας, ὧν ἄν λάβωσιν , ὀλίγῳ δ᾿ ὓστερον ἐν τοῖς μεγίστοις κακοῖς ὄντας, τοὺς δὲ μετ᾿εὐσεβείας καὶ δικαιοσύνης ζῶντας ἔν τε τοῖς παροῦσι χρόνοις ἀσφαλῶς διάγοντας καὶ περὶ τοῦ σύμπαντος αἰῶνος ἡδίους τὰς ἐλπίδας ἔχοντας. Καὶ ταῦτ᾿ εἰ μὴ κατὰ πάντων οὓτως εἴθισται συμβαίνειν, ἀλλὰ τό γ᾿ ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦτον γίγνεται τὸν τρόπον. Χρὴ δὲ τοὺς εὖ φρονοῦντας, ἐπειδὴ τὸ μέλλον ἀεὶ συνοίσειν οὐ καθορῶμεν, τὸ πολλάκις ὠφελοῦν τοῦτο φαίνεσθαι προαιρουμένους. Πάντων δ᾿ ἀλογώτατον πεπόνθασιν, ὃσοι κάλλιστον μὲν ἐπιτήδευμα νομίζουσιν εἶναι καὶ θεοφιλέστερον τὴν δικαιοσύνην τῆς ἀδικίας,  χεῖρον δ᾿οἴονται βιώσεσθαι τοὺς ταύτῃ χρωμένους τῶν τὴν πονηρίαν προῃρημένων. 

( Ισοκρ. περί ειρήνης 34-36 )

 ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ                                                                          

Κατὰ πάντων: σε κάθε περίπτωση.  

προαιροῦμαι : προτιμώ.   

ἐπιτήδευμα : άσκηση , ασχολία

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Διάγοντας, συμβαίνειν, λαβεῖν, πάσχοντας:

α) Nα γίνει χρονική αντικατάσταση,

β) Να γραφεί το β’ ενικό και γ’ πληθυντικό του στην Οριστική Μέλλοντα και Παρακειμένου και στην Προστακτική του Αορίστου β΄.

γ) Διάγοντας, λαβεῖν: Να κλιθεί η Οριστική και Προστακτική του Παρακειμένου στην άλλη Φωνή.

2. Προαιρουμένους, συνοίσειν, χρωμένους: α) Να γίνει χρονική αντικατάσταση,

β) Να γραφεί το β’ και γ’ πρόσωπο ενικού – πληθυντικού στον Ενεστώτα και Μέλλοντα όλων των εγκλίσεων.

3. ἀγαθὸν, μεγίστοις, κακοῖς, ἡδίους, πολὺ, χεῖρον: Να γραφούν οι υπόλοιποι βαθμοί στον ίδιο τύπο.

4. Να βρεθεί ο συντακτικός ρόλος όλων των μετοχών του κειμένου.

Έρη Ναθαναήλ*
Φιλόλογος

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook