Κριτήρια αξιολόγησης – Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου: Αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής σειρά Κριτηρίων αξιολόγησης για τα  Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού Γ΄Λυκείου σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις (ΦΕΚ 3807/04-09-2018 τ. Β΄).

Το εκπαιδευτικό υλικό προσφέρεται σε ηλεκτρονική μορφή και μπορείτε να το κατεβάσετε από τον δικτυακό τόπο του ΙΕΠ στον παρακάτω σύνδεσμο:

Αρχαία Ελληνικά Γ΄Λυκείου, Κριτήρια αξιολόγησης

Εισαγωγικές διευκρινίσεις – το πλαίσιο 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να βασιστεί η αξιολόγηση των μαθητών και των μαθητριών σε ουσιαστικές δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής ερμηνευτικού– κριτικού λόγου στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών, έγινε η τροποποίηση των σχετικών άρθρων κατά το μέρος που αφορούν στην αξιολόγηση του μαθήματος:

α) της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Β΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών στις γραπτές προαγωγικές εξετάσεις και β) της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας της Γ΄ τάξης Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Δ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών στις ενδοσχολικές και πανελλαδικές εξετάσεις (ΦΕΚ 3807/04-09-2018 τ. Β΄, βλ. Παράρτημα, σ.32).

Στόχος είναι αφενός να αποδεσμευθούν εκπαιδευτικοί, μαθήτριες και μαθητές από την αναπαραγωγή έτοιμων σχολικών και παρασχολικών μεταφρασμένων κειμένων· αφετέρου να δοθεί έμφαση στην κατανόηση του αρχαίου ελληνικού κειμένου, η οποία δεν ελέγχεται αποκλειστικά και μόνο με τη διαδικασία της μετάφρασης. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα της διακειμενικής προσέγγισης του νοήματος των αρχαίων ελληνικών κειμένων μέσω παράλληλων κειμένων, διδαγμένων και αδίδακτων, ώστε να αποτιμηθεί η κριτική ικανότητα των μαθητών και των μαθητριών στη διακειμενική και διαχρονική προσέγγιση των κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα αποτύπωσης του στίγματος μιας ολιστικής και όχι κατακερματισμένης προσέγγισης του αρχαιοελληνικού λόγου.

Το Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., κατόπιν εισήγησης της Μονάδας των Ανθρωπιστικών Επιστημών – Φιλολογίας, έκρινε σκόπιμη την έκδοση κριτηρίων αξιολόγησης, σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος, για τη διευκόλυνση των συναδέλφων εκπαιδευτικών. Για τον σκοπό αυτό συγκρότησε ομάδα εργασίας με τους: Ελευθέριο Βεκρή, Σύμβουλο Α΄, Βασίλειο Μπετσάκο, Δρ. εκπαιδευτικό και Βασίλειο Συμεωνίδη, Διευθυντή 1ου Λυκείου Δράμας.

Ευχαριστίες οφείλονται στον Λάμπρο Πόλκα, Δρ. εκπαιδευτικό, για τη συμβολή του στη διαμόρφωση των κριτηρίων.

(Από την εισαγωγή του βιβλίου)

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook