«Ενδεικτικές συνδυαστικές ερωτήσεις Ιστορίας Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου»

του Άρη Ιωαννίδη

 1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας της Ελλάδας στο χρονικό διάστημα αμέσως μετά την επανάσταση και από ποιους παράγοντες επηρεάστηκε;

Απάντηση:

 • σελ. 11: « Η Ελλάδα δεν ήταν μόνο φτωχή, με απαρχαιωμένες … εξάντληση του τόπου και των ανθρώπων»,
 • σελ. 13:  «Οι οικονομικές δυνατότητες ήταν περιορισμένες … μικρές δυνατότητες της χώρας»,
 • σελ. 14 – 15: «Οι πόλεις μεγάλωναν … πέρα από τον Ατλαντικό»,
 • Σελ. 15-16: «Πολλές δεκαετίες … έρμαια των εθνικών κρίσεων».
 1. Τι γνωρίζετε για τα αριστερά κόμματα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα;

Απάντηση:

 • σελ. 93: « Τα αριστερά κόμματα»,
 • σελ. 97: « Το Σοσιαλιστικό κόμμα».
 1. Με ποιον τρόπο υπονόμευαν τον κοινοβουλευτισμό ο Ι. Κωλέττης και ο Δ. Βούλγαρης;

Απάντηση:

 • σελ. 73-74: «Ο Κωλέττης … για τη διαδοχή»,
 • σελ. 77: «Οι Πεδινοί … μικροκαλλιεργητές».
 1. Με ποιον τρόπο οι ελληνικές κυβερνήσεις αντιμετώπισαν το προσφυγικό ρεύμα την περίοδο 1914-1920;

Απάντηση:

 • σελ. 138: «Η Ελλάδα αντέδρασε … τον Οκτώβριο του 1914»,
 • σελ. 140: «Παράλληλα … την επανεγκατάστασή τους»,
 • σελ. 140: «Συνολικά … Αργοσαρωνικού»,
 • σελ. 140-143: « Η περίθαλψη (1914 – 1922)» και  «Η παλιννόστηση».
 1. Ποια  στάση  κράτησε η  Ελληνική Κυβέρνηση απέναντι στο Κρητικό ζήτημα κατά τη χρονική περίοδο  1905-1912;

Απάντηση:

 • σελ. 213: «Το βασιλικό περιβάλλον…στήριζαν ανοιχτά»,
 • σελ.216: «Η κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη»,
 • σελ. 218-219: «Λίγους μήνες…12 Οκτωβρίου 1912».
 1. Ποια ήταν η αντίδραση των μεγάλων Δυνάμεων απέναντι στο Κρητικό Ζήτημα κατά την περίοδο 1905-1910;

Απάντηση:

 • σελ. 213: «Οι Μεγάλες Δυνάμεις…προς τους επαναστάτες»,
 • σελ.214-215: «Η κρίση μετατοπίστηκε …γαλήνης στην  Κρήτη»,
 • σελ. 216: «Η παρουσία των ξένων στρατευμάτων…της νήσου»,
 • σελ. 218: «Παρά τις έντονες…στον ιστό της».
 1. Τι γνωρίζετε για τις αδυναμίες των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864 και για τον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίστηκαν;

Απάντηση:

 • σελ. 71: «Μια αδυναμία … κομματικών μηχανισμών»,
 • σελ. 72: «Συνταγματική πρόβλεψη … σε συναίνεση»,
 • σελ. 78: «Μέσα σε συνθήκες … συντάγματος»… «Κατοχυρώθηκαν … οι βιαιοπραγίες»,
 • σελ 78-79: «Παρά την έντονη … πολιτικού τοπίου».
 1. Πώς επηρέασαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι την οικονομία της Ελλάδας, την ταχύτατη ωρίμαση του εργατικού κινήματος και τη διευθέτηση του κρητικού ζητήματος;  

Απάντηση:

 • σελ. 49: «Το κόστος των βαλκανικών πολέμων … Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος», 
 • σελ. 46:«Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης … ιδεολογίας στη χώρα», 
 • σελ. 219-220: «Η οριστική λύση του κρητικού ζητήματος». 
 1. Τι επίδραση είχε ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος στην ελληνική κοινωνία κυρίως σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο;

Απάντηση:

 • σελ. 46-47: «Στη διάρκεια του Πρώτου παγκοσμίου πολέμου … Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος»,
 • σελ. 50: «Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο … δεν άργησαν να φανούν»,
 • σελ.94-96: «Με αφορμή τον Α΄Παγκόσμιο πόλεμο … Ίωνος Δραγούμη, το 1920». 
 1. Ποιες ήταν οι συνταγματικές ρυθμίσεις των δύο Συνταγμάτων, του 1844 και του 1864;

Απάντηση:

 • σελ. 70-72: «Η δυναμική παρουσία … σε συναίνεση»,
 • σελ. 78-79: «Μέσα σε συνθήκες …δεδηλωμένης το 1875».
 1. Βάσει ποιων  διπλωματικών  πράξεων  (συνθήκες…) κατά την  περίοδο 1918-1930 ρυθμίστηκε τελικά το προσφυγικό ζήτημα;

Απάντηση:

 • σελ. 140:«Το Νοέμβριο του 1919 … της συνθήκης»,
 • σελ. 96: «Η συνθήκη των Σεβρών … απτή πραγματικότητα»,
 • σελ. 149-150:«στις 24 Ιουλίου 1923 … επίμαχων περιοχών»,
 • σελ. 151-152: «Με βάση το άρθρο … των ανταλλαξίμων»,
 • σελ. 161: «Μετά την υπογραφή … του άλλου κράτους» 
 1. Ποιες ήταν οι συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής και της συνακόλουθης άφιξης των προσφύγων ιδιαίτερα στον χώρο της ελληνικής  οικονομίας;

Απάντηση:

 • σελ. 50: «Το Νοέμβριο … βαρύτατες συνέπειές της»,
 • σελ. 52: «Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου»,
 • σελ.167-169: «Οικονομία».
 1. Ποια πολιτική τήρησαν οι Νεότουρκοι έναντι των ελληνικών πληθυσμών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας;

Απάντηση

 • σελ. 138: «Η εθνική αφύπνιση … σε βάρος των Ελλήνων»,
 • σελ. 139: «Οι καταπιέσεις … σε πολλές χιλιάδες».
 1. Ποιοι ήταν οι λόγοι παρακμής του γαλλικού κόμματος;

Απάντηση:

 • σελ. 73: «Τα πολιτικά κόμματα … σε παρακμή»,
 • σελ. 73-74: «Ο Κωλέττης … για διαδοχή»,
 • σελ. 74-75: «Κατά την περίοδο … πολιτική σκηνή».
 1. Τι επιπτώσεις είχε η ήττα των Βενιζελικών στις εκλογές του 1920 στην ελληνική οικονομία, αλλά και  στην (εσωτερική και εξωτερική) πολιτική της χώρας;

Απάντηση:

 • σελ. 50:«Το Νοέμβριο του 1920 … βαρύτατες συνέπειές της»,
 • σελ. 96-97:«Η συνθήκη των Σεβρών … σύνταγμα»,
 • σελ. 144:«Οι εθνικές βλέψεις … φτάνουν στην Ελλάδα». 
 1. Ποια στάση κράτησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πρωθυπουργός πλέον της Ελλάδας απέναντι στο κρητικό ζήτημα;

Απάντηση:

 • σελ. 218-219: «Λίγους μήνες μετά… ισχυρές αντιδράσεις»,
 • σελ. 219 «Εκείνο … 12 Οκτωβρίου 1912» 
 1. Με ποιον τρόπο αναμείχθηκε ο Γεώργιος Α’ στην πολιτική ζωή  της χώρας (1863-1913);

Απάντηση:

 • σελ. 79-80: «Παρά την έντονη … πολιτικού τοπίου»,
 • σελ. 85: «Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος … προσωπική πολιτική»,
 • σελ. 91: «Ο Βενιζέλος … μεταρρυθμιστικό του έργο».
 1. Τι γνωρίζετε για τα προσφυγικά ρεύματα των Ελλήνων από τη Ρωσία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία κατά τη διάρκεια του  20ο αιώνα;

Απάντηση:

 • σελ. 137: «Την εποχή αυτή … της ελληνικής κυβέρνησης»,
 • σελ. 140: «Την περίοδο 1919-1921 … Ρώσοι»,
 • σελ. 137: «Οι πρώτοι … Έλληνες (Μακεδονικός Αγώνας)»,
 • σελ. 140: «Το Νοέμβριο του 1919 … της συνθήκης»,
 • σελ. 137: «Τον ίδιο χρόνο … Ελλάδας – Ρουμανίας»,
 • σελ. 140: «Έλληνες πρόσφυγες … Τη Ρουμανία (το 1919 από περιοχές που αποτέλεσαν πεδίο πολεμικών συγκρούσεων).»

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

Διαβάστε ακόμα:

 1. Ιστορία Προσανατολισμού: Μεθοδολογία ανάλυσης πηγών – παραθεμάτων
 2. Ιστορία Προσανατολισμού Γ’ ΓΕΛ – Ερωτήσεις ανά κεφάλαιο πάνω στην εξεταστέα ύλη
 3. 10 προτάσεις για μεθοδική επανάληψη στην Ιστορία Προσανατολισμού

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook