«Ενδεικτικές συνδυαστικές ερωτήσεις Ιστορίας Προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου»

του Άρη Ιωαννίδη*

 1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας της Ελλάδας στο χρονικό διάστημα αμέσως μετά την επανάσταση και από ποιους παράγοντες επηρεάστηκε;

Απάντηση:

 • σελ. 11: « Η Ελλάδα δεν ήταν μόνο φτωχή, με απαρχαιωμένες … εξάντληση του τόπου και των ανθρώπων»,
 • σελ. 13:  «Οι οικονομικές δυνατότητες ήταν περιορισμένες … μικρές δυνατότητες της χώρας»,
 • σελ. 14 – 15: «Οι πόλεις μεγάλωναν … πέρα από τον Ατλαντικό»,
 • Σελ. 15-16: «Πολλές δεκαετίες … έρμαια των εθνικών κρίσεων».
 1. Τι γνωρίζετε για τα αριστερά κόμματα κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα;

Απάντηση:

 • σελ. 93: « Τα αριστερά κόμματα»,
 • σελ. 97: « Το Σοσιαλιστικό κόμμα».
 1. Με ποιον τρόπο υπονόμευαν τον κοινοβουλευτισμό ο Ι. Κωλέττης και ο Δ. Βούλγαρης;

Απάντηση:

 • σελ. 73-74: «Ο Κωλέττης … για τη διαδοχή»,
 • σελ. 77: «Οι Πεδινοί … μικροκαλλιεργητές».
 1. Με ποιον τρόπο οι ελληνικές κυβερνήσεις αντιμετώπισαν το προσφυγικό ρεύμα την περίοδο 1914-1920;

Απάντηση:

 • σελ. 138: «Η Ελλάδα αντέδρασε … τον Οκτώβριο του 1914»,
 • σελ. 140: «Παράλληλα … την επανεγκατάστασή τους»,
 • σελ. 140: «Συνολικά … Αργοσαρωνικού»,
 • σελ. 140-143: « Η περίθαλψη (1914 – 1922)» και  «Η παλιννόστηση».
 1. Ποια  στάση  κράτησε η  Ελληνική Κυβέρνηση απέναντι στο Κρητικό ζήτημα κατά τη χρονική περίοδο  1905-1912;

Απάντηση:

 • σελ. 213: «Το βασιλικό περιβάλλον…στήριζαν ανοιχτά»,
 • σελ.216: «Η κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη»,
 • σελ. 218-219: «Λίγους μήνες…12 Οκτωβρίου 1912».
 1. Ποια ήταν η αντίδραση των μεγάλων Δυνάμεων απέναντι στο Κρητικό Ζήτημα κατά την περίοδο 1905-1910;

Απάντηση:

 • σελ. 213: «Οι Μεγάλες Δυνάμεις…προς τους επαναστάτες»,
 • σελ.214-215: «Η κρίση μετατοπίστηκε …γαλήνης στην  Κρήτη»,
 • σελ. 216: «Η παρουσία των ξένων στρατευμάτων…της νήσου»,
 • σελ. 218: «Παρά τις έντονες…στον ιστό της».
 1. Τι γνωρίζετε για τις αδυναμίες των Συνταγμάτων του 1844 και του 1864 και για τον τρόπο με τον οποίο αυτές αντιμετωπίστηκαν;

Απάντηση:

 • σελ. 71: «Μια αδυναμία … κομματικών μηχανισμών»,
 • σελ. 72: «Συνταγματική πρόβλεψη … σε συναίνεση»,
 • σελ. 78: «Μέσα σε συνθήκες … συντάγματος»… «Κατοχυρώθηκαν … οι βιαιοπραγίες»,
 • σελ 78-79: «Παρά την έντονη … πολιτικού τοπίου».
 1. Πώς επηρέασαν οι Βαλκανικοί πόλεμοι την οικονομία της Ελλάδας, την ταχύτατη ωρίμαση του εργατικού κινήματος και τη διευθέτηση του κρητικού ζητήματος;  

Απάντηση:

 • σελ. 49: «Το κόστος των βαλκανικών πολέμων … Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος», 
 • σελ. 46:«Η ενσωμάτωση της Θεσσαλονίκης … ιδεολογίας στη χώρα», 
 • σελ. 219-220: «Η οριστική λύση του κρητικού ζητήματος». 
 1. Τι επίδραση είχε ο Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος στην ελληνική κοινωνία κυρίως σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο;

Απάντηση:

 • σελ. 46-47: «Στη διάρκεια του Πρώτου παγκοσμίου πολέμου … Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος»,
 • σελ. 50: «Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Α΄ Παγκόσμιο … δεν άργησαν να φανούν»,
 • σελ.94-96: «Με αφορμή τον Α΄Παγκόσμιο πόλεμο … Ίωνος Δραγούμη, το 1920». 
 1. Ποιες ήταν οι συνταγματικές ρυθμίσεις των δύο Συνταγμάτων, του 1844 και του 1864;

Απάντηση:

 • σελ. 70-72: «Η δυναμική παρουσία … σε συναίνεση»,
 • σελ. 78-79: «Μέσα σε συνθήκες …δεδηλωμένης το 1875».
 1. Βάσει ποιων  διπλωματικών  πράξεων  (συνθήκες…) κατά την  περίοδο 1918-1930 ρυθμίστηκε τελικά το προσφυγικό ζήτημα;

Απάντηση:

 • σελ. 140:«Το Νοέμβριο του 1919 … της συνθήκης»,
 • σελ. 96: «Η συνθήκη των Σεβρών … απτή πραγματικότητα»,
 • σελ. 149-150:«στις 24 Ιουλίου 1923 … επίμαχων περιοχών»,
 • σελ. 151-152: «Με βάση το άρθρο … των ανταλλαξίμων»,
 • σελ. 161: «Μετά την υπογραφή … του άλλου κράτους» 
 1. Ποιες ήταν οι συνέπειες της μικρασιατικής καταστροφής και της συνακόλουθης άφιξης των προσφύγων ιδιαίτερα στον χώρο της ελληνικής  οικονομίας;

Απάντηση:

 • σελ. 50: «Το Νοέμβριο … βαρύτατες συνέπειές της»,
 • σελ. 52: «Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου»,
 • σελ.167-169: «Οικονομία».
 1. Ποια πολιτική τήρησαν οι Νεότουρκοι έναντι των ελληνικών πληθυσμών της Οθωμανικής αυτοκρατορίας;

Απάντηση

 • σελ. 138: «Η εθνική αφύπνιση … σε βάρος των Ελλήνων»,
 • σελ. 139: «Οι καταπιέσεις … σε πολλές χιλιάδες».
 1. Ποιοι ήταν οι λόγοι παρακμής του γαλλικού κόμματος;

Απάντηση:

 • σελ. 73: «Τα πολιτικά κόμματα … σε παρακμή»,
 • σελ. 73-74: «Ο Κωλέττης … για διαδοχή»,
 • σελ. 74-75: «Κατά την περίοδο … πολιτική σκηνή».
 1. Τι επιπτώσεις είχε η ήττα των Βενιζελικών στις εκλογές του 1920 στην ελληνική οικονομία, αλλά και  στην (εσωτερική και εξωτερική) πολιτική της χώρας;

Απάντηση:

 • σελ. 50:«Το Νοέμβριο του 1920 … βαρύτατες συνέπειές της»,
 • σελ. 96-97:«Η συνθήκη των Σεβρών … σύνταγμα»,
 • σελ. 144:«Οι εθνικές βλέψεις … φτάνουν στην Ελλάδα». 
 1. Ποια στάση κράτησε ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως πρωθυπουργός πλέον της Ελλάδας απέναντι στο κρητικό ζήτημα;

Απάντηση:

 • σελ. 218-219: «Λίγους μήνες μετά… ισχυρές αντιδράσεις»,
 • σελ. 219 «Εκείνο … 12 Οκτωβρίου 1912» 
 1. Με ποιον τρόπο αναμείχθηκε ο Γεώργιος Α’ στην πολιτική ζωή  της χώρας (1863-1913);

Απάντηση:

 • σελ. 79-80: «Παρά την έντονη … πολιτικού τοπίου»,
 • σελ. 85: «Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος … προσωπική πολιτική»,
 • σελ. 91: «Ο Βενιζέλος … μεταρρυθμιστικό του έργο».
 1. Τι γνωρίζετε για τα προσφυγικά ρεύματα των Ελλήνων από τη Ρωσία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία κατά τη διάρκεια του  20ο αιώνα;

Απάντηση:

 • σελ. 137: «Την εποχή αυτή … της ελληνικής κυβέρνησης»,
 • σελ. 140: «Την περίοδο 1919-1921 … Ρώσοι»,
 • σελ. 137: «Οι πρώτοι … Έλληνες (Μακεδονικός Αγώνας)»,
 • σελ. 140: «Το Νοέμβριο του 1919 … της συνθήκης»,
 • σελ. 137: «Τον ίδιο χρόνο … Ελλάδας – Ρουμανίας»,
 • σελ. 140: «Έλληνες πρόσφυγες … Τη Ρουμανία (το 1919 από περιοχές που αποτέλεσαν πεδίο πολεμικών συγκρούσεων).»

Άρης Ιωαννίδης*
Φιλόλογος

♦ Αν θέλετε να ενημερώνεστε για όλες τις νέες δημοσιεύσεις, ακολουθήστε τη σελίδα μας στο facebook επιλέγοντας τον σύνδεσμο: schooltime

Ακολουθήστε μας στο facebook

Διαβάστε ακόμα

Ιστορία Προσανατολισμού Γ’ ΓΕΛ – Ερωτήσεις ανά κεφάλαιο πάνω στην εξεταστέα ύλη