Διαγώνισμα στα Αρχαία Ελληνικά Α’ Λυκείου (Προτεινόμενο Α’ Τετραμήνου)

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας Ο.Ε.»

Επιμέλεια: Φένια Κωστούλα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

«[73.1] Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳἠκροβολίσαντό τε ὀλίγακαὶἐςτοὺςἀγροὺςπεριέπεμπονἀμφότεροι, τοὺς δούλους παρακαλοῦντές τε καὶἐλευθερίανὑπισχνούμενοι· καὶτῷμὲνδήμῳτῶνοἰκετῶντὸπλῆθοςπαρεγένετοξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροιςἐκτῆςἠπείρουἐπίκουροιὀκτακόσιοι.

 

[74.1] Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθιςγίγνεταικαὶνικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύικαὶπλήθειπρούχων· αἵ τε γυναῖκεςαὐτοῖςτολμηρῶςξυνεπελάβοντοβάλλουσαιἀπὸτῶνοἰκιῶντῷκεράμῳκαὶπαρὰ φύσιν ὑπομένουσαιτὸνθόρυβον. [2] Γενομένης δὲτῆςτροπῆςπερὶδείληνὀψίαν, δείσαντεςοἱὀλίγοιμὴαὐτοβοεὶ ὁ δῆμοςτοῦ τε νεωρίου κρατήσειενἐπελθὼνκαὶσφᾶςδιαφθείρειεν, ἐμπιπρᾶσιτὰςοἰκίαςτὰςἐνκύκλῳτῆςἀγορᾶςκαὶτὰςξυνοικίας, ὅπωςμὴ ᾖ ἔφοδος, φειδόμενοιοὔτεοἰκείαςοὔτεἀλλοτρίας, ὥστεκαὶ χρήματα πολλὰἐμπόρωνκατεκαύθηκαὶ ἡ πόλις ἐκινδύνευσεπᾶσαδιαφθαρῆναι, εἰἄνεμοςἐπεγένετοτῇφλογὶἐπίφοροςἐςαὐτήν.

 

[3] Καὶοἱμὲνπαυσάμενοιτῆς μάχης ὡςἑκάτεροιἡσυχάσαντεςτὴν νύκτα ἐνφυλακῇἦσαν· καὶ ἡ Κορινθία ναῦςτοῦ δήμου κεκρατηκότοςὑπεξανήγετο, καὶτῶνἐπικούρωνοἱπολλοὶἐςτὴνἤπειρονλαθόντεςδιεκομίσθησαν.

 

Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα του παραπάνω κειμένου:

 «[73.1] Tῇ δ᾽ ὑστεραίᾳἠκροβολίσαντό τε ὀλίγακαὶἐςτοὺςἀγροὺςπεριέπεμπονἀμφότεροι, τοὺς δούλους παρακαλοῦντές τε καὶἐλευθερίανὑπισχνούμενοι· καὶτῷμὲνδήμῳτῶνοἰκετῶντὸπλῆθοςπαρεγένετοξύμμαχον, τοῖς δ᾽ ἑτέροιςἐκτῆςἠπείρουἐπίκουροιὀκτακόσιοι.

[74.1] Διαλιπούσης δ᾽ ἡμέρας μάχη αὖθιςγίγνεταικαὶνικᾷ ὁ δῆμος χωρίων τε ἰσχύικαὶπλήθειπρούχων· αἵ τε γυναῖκεςαὐτοῖςτολμηρῶςξυνεπελάβοντοβάλλουσαιἀπὸτῶνοἰκιῶντῷκεράμῳκαὶπαρὰ φύσιν ὑπομένουσαιτὸνθόρυβον.  (30 μον.)

  1. Στο ίδιο απόσπασμα να αναζητήσετε και να εξηγήσετε τους λόγους στους οποίους αποδίδει ο Θουκυδίδης την επικράτηση των δημοκρατικών έναντι των ολιγαρχικών αντιπάλων τους. (15 μον.)
  2. Ο Θουκυδίδης αναφερόμενος στη στάση των γυναικών γράφει (74.1): «καὶπαρὰ φύσιν ὑπομένουσαιτὸνθόρυβον». Πώς ερμηνεύετε τη φράση αυτή; (10 μον.)
  3. Να βρείτε σε ολόκληρο το αρχαίο κείμενο που σας δίνεται μία ετυμολογικά συγγενή λέξη για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις της Νέας Ελληνικής: πληθυντικός, μεταφυσικός, ανάληψη, αποδιοπομπαίος, υπόλοιπο, εξοχή, εμπρηστής, αποικισμός, γενέθλια, βέλος (10 μον.)

 

  1. α. Να σχηματίσετε τους τύπους των ουσιαστικών που σας ζητούνται:

-των οικετων ( κλητική ενικ., δοτική πληθ.):

-το πληθος (δοτική ενικ., αιτιατική πληθ.):

-της ηπείρου (κλητική ενικ., δοτική πληθ.):

-αι γυναικες (αιτιατική ενικ., δοτική πληθ.):

-τη φλογί: (ονομαστική ενικ., δοτική πληθ.):

(10 μον.)

β. Να σχηματίσετε το β’ ενικό πρόσωπο της Οριστικής όλων των χρόνων του ρήματος περιέπεμπον και το γ’ πληθυντικό πρόσωπο της Οριστικής όλων των χρόνων του ρήματος εκινδύνευσε. (10 μον.)

 

  1. α. Να αναγνωρίσετε τον συντακτικό ρόλο των παρακάτω λέξεων που προέρχονται από το παραπάνω κείμενο:

-ολίγα, παρακαλουντες, το πληθος, ημέρας, ισχύι, τον θόρυβον, δείσαντες, χρήματα, εμπόρων, διαφθαρηναι (10 μον.)

β. Να εντοπίσετε στο αρχαίο κείμενο μία ενδοιαστική, μία συμπερασματική, μία τελική και μία υποθετική πρόταση. Στην περίπτωση της ενδοιαστικής πρότασης, να αναγνωρίσετε και τον συντακτικό της ρόλο. (5 μον.)

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Ο.Ε.»,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 156, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ. 24210-64888 /6908854840

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας Ο.Ε.» Γυμνάσιο – Λύκειο*

Επισήμανση: Προσαρμόστε το εκπαιδευτικό υλικό στα δεδομένα του εκάστοτε μοντέλου εξέτασης – Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται στο διαδίκτυο αποκλειστικά από το schooltime.gr

Εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook