Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το 2015-16Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το 2015-16

Ανακοινώθηκαν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2015-2016.

Σημειώνεται ότι οι αποσπάσεις πραγματοποιούνται με αίτησή των εκπαιδευτικών και χωρίς δαπάνη του Δημοσίου.

Συνοδευτικά έγγραφα: Απόφαση – πίνακας ονομάτων