«Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Ημερήσιων Γυμνασίων 2015-2016» του Δημήτρη Σπαθάρα

«Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Ημερήσιων Γυμνασίων 2015-2016»

horizontal-bar-posts-small
Δημήτρης Σπαθάρας Του Δημήτρη Σπαθάρα
horizontal-bar-posts-small

Κατά το σχολικό έτος 2015-2016, στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις των Ημερήσιων Γυμνασίων, θα εφαρμοστεί το ωρολόγιο πρόγραμμα που προβλέπεται από την Υ.Α. 115475/Γ2/21-8-2013 η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2121/τεύχος Β΄/28-8-2013.

Συνοδευτικά έγγραφα: Πρόγραμμα μαθημάτων