Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Γ’ Λυκείου: Επαναληπτικό Διαγώνισμα 

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας Ο.Ε.»

Επιμέλεια: Μάγνης Χρήστος

Θέμα Α

Α1: Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή Λάθος βάζοντας το γράμμα Σ ή Λ αντίστοιχα στο τέλος κάθε πρότασης.

 1. Η καμπύλη του σταθερού κόστους είναι μια ευθεία γραμμή παράλληλη στον άξονα των ποσοτήτων.
 2. Οι παραγωγικοί συντελεστές που βρίσκονται στην κατοχή των νοικοκυριών ρέουν προς τις επιχειρήσεις όπου μετατρέπονται σε προϊόντα.
 3. Όταν στην αγορά ενός προϊόντος η ζητούμενη ποσότητα είναι μικρότερη της προσφερόμενης ποσότητας τότε, λέμε ότι υπάρχει πλεονάζουσα προσφορά.
 4. Η σταθερά γ της γραμμικής συνάρτησης προσφοράς είναι πάντα θετική.
 5. Η καμπύλη ζήτησης που έχει σταθερή τοξοειδή ελαστικότητα και ίση με -1 είναι ισοσκελής υπερβολή.

 (Μονάδες 15)

 

Α2: Στις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε την ορθή απάντηση.

1. Η καμπύλη προσφοράς μετατοπίζεται προς τα δεξιά όταν:

 • Μειώνονται οι τιμές των παραγωγικών συντελεστών.
 • Επιδεινώνεται η τεχνολογία παραγωγής.
 • Αυξάνεται η τιμή πώλησης του προϊόντος.
 • Όλα τα παραπάνω.

 

2. Όταν αυξηθεί η τιμή ενός αγαθού που έχει = 0,5, τότε:

 • Θα μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα και η συνολική δαπάνη του.
 • Θα μειωθεί η ζήτηση και η συνολική δαπάνη του.
 • Θα μειωθεί η ζητούμενη ποσότητα και θα αυξηθεί η συνολική δαπάνη του.
 • Θα μειωθεί η ζήτηση και θα αυξηθεί η συνολική δαπάνη του.

(Μονάδες 10)

 

Θέμα Β

Να περιγράψετε το Α.Ε.Π. ως δείκτη οικονομικής ευημερίας και τις αδυναμίες αυτού.

(Μονάδες 25)

 

Θέμα Γ

Δίνονται τα στοιχεία μιας υποθετικής οικονομίας η οποία παράγει δυο αγαθά το Α και το Β:

ΈτηPΑQΑΡΒQΒ
201452504400
2015105008800
2016161.600102.000
2017203.000163.200
2018255.000206.000

 

Γ1) Να υπολογίσετε το Ονομαστικό ΑΕΠ σε κάθε έτος.

(Μονάδες 3)

Γ2) Να υπολογίσετε το Πραγματικό ΑΕΠ σε σταθερές τιμές του 2017.

(Μονάδες 3)

Γ3) Να προσδιορίσετε σε κάθε έτος τον Δείκτη Τιμών.

(Μονάδες 2)

Γ4) Να υπολογίσετε τον ρυθμό πληθωρισμού και την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ ανά διετία.

(Μονάδες 5)

Γ5) Να υπολογίσετε το Πραγματικό ΑΕΠ σε σταθερές τιμές του 2015 και να προσδιορίσετε εκ νέου τόσο τον ρυθμό πληθωρισμού όσο και την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ ανά διετία. Τι παρατηρείτε;

(Μονάδες 10)

Γ6) Εάν στην περίοδο 2014 – 2015 ο πληθυσμός στη συγκεκριμένη οικονομία ανερχόταν στους 1.000 κατοίκους και το 2016 αυξήθηκε κατά 60% παραμένοντας σταθερός έως και το 2018, να βρείτε το κατά κεφαλήν πραγματικό ΑΕΠ σε κάθε έτος θεωρώντας ως έτος βάσης το 2017.

(Μονάδες 2)

 

Θέμα Δ

Τα παρακάτω δεδομένα αφορούν μια επιχείρηση που λειτουργεί στη βραχυχρόνια περίοδο παραγωγής:

QVCAVCMC
00  
10100  
20 8 
30  8
 3609 
50 12 
60960  

 

Δ1) Να συμπληρώσετε τα κενά του παραπάνω πίνακα.

(Μονάδες 6)

Δ2) Να κατασκευάσετε τον πίνακα προσφοράς της επιχείρησης και να σχεδιάσετε την καμπύλη προσφοράς.

(Μονάδες 3)

Δ3) Εάν στην αγορά του αγαθού δραστηριοποιούνται 200 πανομοιότυπες επιχειρήσεις να προσδιορίσετε τις συνολικά προσφερόμενες ποσότητες του αγαθού σε κάθε τιμή.

(Μονάδες 2)

Δ4) Εάν στην τιμή των 36 € ζητούνται στην αγορά 3.200 μονάδες προϊόντος και η ελαστικότητα ζήτησης σε αυτή την τιμή ισούται με –2,25, να βρείτε την γραμμική αγοραία εξίσωση ζήτησης και να προσδιορίσετε το σημείο ισορροπίας στη συγκεκριμένη αγορά.

(Μονάδες 6)

Δ5) Έστω ότι το Κράτος θεωρεί υπερβολικά χαμηλή την τιμή ισορροπίας και επιβάλλει κατώτατη τιμή πώλησης του αγαθού την Ρκ = 24 χρηματικές μονάδες. Να προσδιορίσετε τις συνέπειες αυτής της κρατικής παρέμβασης στην αγορά του αγαθού. Εάν το Κράτος αγοράσει το πλεόνασμα από τους παραγωγούς και το διαθέσει στην τιμή ισορροπίας στους καταναλωτές, πόση θα είναι:

 1. Η τελική κρατική δαπάνη;
 2. Η τελική συνολική δαπάνη των καταναλωτών;
 • Τα τελικά συνολικά έσοδα των παραγωγών;

(Μονάδες 8)

 • Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται στο διαδίκτυο αποκλειστικά μέσω του schooltime.gr και προσφέρεται μόνο για προσωπική χρήση.

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Ο.Ε.»,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 156, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ. 24210-64888 /6908854840

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας Ο.Ε.» Γυμνάσιο – Λύκειο*

Διαβάστε ακόμα:

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook