Δημοτικό Σχολείο – Ύλη μαθημάτων: Δημοσιεύτηκαν στη Διαύγεια η Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας για τα μαθήματα του Δημοτικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2018 – 2019.

(Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πράξη 33/26-7-2018 του Δ.Σ.)

Πιο αναλυτικά:

  1. Δημοτικό Σχολείο – Γλώσσα: Οδηγίες για τη διαχείριση της ύλης του μαθήματος όλων των τάξεων
  2. Δημοτικό Σχολείο: Η Διδακτέα ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των Μαθηματικών όλων των τάξεων
  3. Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των Ξένων Γλωσσών του Δημοτικού σχολείου
  4. Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων των Φυσικών Επιστημών όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου
  5. Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας μαθημάτων των Κοινωνικών Επιστημών και Φυσικής Αγωγής όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου
  6. Ύλη και Οδηγίες για την Αισθητική Αγωγή όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου
  7. Οδηγίες διδασκαλίας για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook