Επιλέξτε Page

Κατηγορία: χωρίς κατηγορία 2

«Χριστουγεννιάτικα Διηγήματα», του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Ψηφιακό βιβλίο (e-book) με ελεύθερη διανομή

«Χριστουγεννιάτικα Διηγήματα» Συγγραφέας: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Έκδοση: Εκδόσεις schooltime.gr Συλλογή διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Περιεχόμενα: 1. Η Σταχομαζώχτρα, 2. Υπηρέτρα, 3. Η Γλυκοφιλούσα, 4. Η Τύχη απ” την...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ:ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ι. ΖΕΡΒΟΥ (FREE E-BOOKS)

ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Ι. ΖΕΡΒΟΥ

Στο έργο του «Αθηναίων Πολιτεία» ο Αριστοτέλης κάνει μια συστηματική αναδρομή στην ιστορία της Αθήνας και ταυτόχρονα μια ιδιαίτερη αναφορά στην κοινωνική κρίση που οφείλεται στην εξαθλίωση των ασθενέστερων τάξεων…

……………………………………………………………………….

«Αι παρεχόμενοι υπό της Αθηναίων Πολιτείας νέαι πληροφορίαι και αι συμβολαί εις τας υπαρχούσας περί της ιστορίας καθόλου και της πολιτειακής εξελίξεως ιδίως των Αθηναίων είναι πολλαί και πολύτιμοι. Μάλιστα δ’ εξόχως διαφωτιστική αποβαίνει η μελέτη του έργου και διά το αστικόν, κυρίως όμως διά το δημόσιον Αττικόν δίκαιον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΡΑΣΗ – ΕΚΘΕΣΗ: Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ

Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ: Θεματική περίοδος, λεπτομέρειες ή σχόλια, κατακλείδα, θέση θεματικής πρότασης. ΙΙ. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ:Εισαγωγή, η μέθοδος του ορισμού, η μέθοδος της ετυμολόγησης, η μέθοδος της...

Διαβάστε περισσότερα
Φόρτωση

Pin It on Pinterest