ΟΒαγγέλης Μπουναρτζής Είναι απόφοιτος του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών και εργάζεται, εθελοντικά, ως φιλόλογος σε Κέντρο Ενισχυτικής Διδασκαλίας και Φροντίδας Αλλοδαπών Μαθητών στην Αθήνα. Επίσης, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα, ενώ στο παρελθόν έχει ασχοληθεί με την διόρθωση κειμένων. Παράλληλα, παρακολουθεί επιμορφωτικά σεμινάρια Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Παλαιογραφίας στο Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.

Επικοινωνία: [email protected]