Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) – Αξιολόγηση 1ου Κεφαλαίου

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας Ο.Ε.»

Επιμέλεια: Δρ. Μάγνης Χρήστος

Θέμα Α (Μονάδες 25)

1. Στις παρακάτω προτάσεις να κυκλώσετε την ορθή απάντηση.

 • Το οικονομικό πρόβλημα κάθε κοινωνίας προέρχεται από:
 • Τη διαφορά μεταξύ του πλήθους των αναγκών και του περιορισμένου όγκου των αγαθών.
 • Τη διαφορά μεταξύ του πλήθους των συντελεστών παραγωγής και των περιορισμένων αναγκών.
 • Την «υπερκατανάλωση» λόγω των διαφημιστικών μηνυμάτων.
 • Την έλλειψη του αισθήματος δικαίου του Κράτος.

2. Κεφαλαιουχικά αγαθά είναι :

 • Εκείνα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν πολλές φορές για τον ίδιο σκοπό, χωρίς να μεταβληθεί η φυσική τους κατάσταση.
 • Εκείνα που χρησιμοποιούνται για την άμεση ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπου.
 • Όλα τα οικονομικά αγαθά.
 • Εκείνα που χρησιμοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία από την οποία παράγονται άλλα αγαθά.

3. Οι ροές του οικονομικού κυκλώματος είναι :

 • Ασυνεχείς.
 • Σταθερές.
 • Συνεχείς.
 • Μεταβαλλόμενες.

4. Το θρανίο ενός σχολείου είναι αγαθό :

 • Υλικό, διαρκές και καταναλωτό.
 • Υλικό, διαρκές και κεφαλαιουχικό.
 • Υλικό, διαρκές και καταναλωτικό.
 • Υλικό και καταναλωτό.

5. Σε μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων ευθεία ως προς την αρχή των αξόνων το εναλλακτικό κόστος είναι :

 • Φθίνων.
 • Σταθερό.
 • Αυξανόμενο αρχικά και φθίνων στη συνέχεια.
 • Αυξανόμενο.

 

Θέμα Β (Μονάδες 40)

Μια οικονομία απασχολεί 5 εργαζόμενους και παράγει δυο αγαθά Χ και Ψ.  Οι εργαζόμενοι έχουν τέτοιο βαθμό εξειδίκευσης, ώστε να προκύπτουν τα παρακάτω δεδομένα παραγωγής των δυο αγαθών:

 1. Ένας εργαζόμενος μπορεί να παράγει είτε 50 μονάδες του αγαθού Χ είτε 800 μονάδες του Ψ.
 2. Δυο εργαζόμενοι μπορεί να παράγουν είτε 100 μονάδες του αγαθού Χ είτε 1.300 μονάδες του Ψ.
 3. Τρεις εργαζόμενοι μπορεί να παράγουν είτε 150 μονάδες του αγαθού Χ είτε 1.500 μονάδες του Ψ.
 4. Τέσσερις εργαζόμενοι μπορεί να παράγουν είτε 200 μονάδες του αγαθού Χ είτε 1.600 μονάδες του Ψ.

Όταν ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων απασχολείται στην παραγωγή του Χ η (μέγιστη) παραγωγή του είναι 250 μονάδες ενώ, όταν ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων απασχολείται στην παραγωγή του Ψ η (μέγιστη) παραγωγή του είναι 1.625 μονάδες.

 1. Να κατασκευάσετε τον πίνακα παραγωγικών δυνατότητων της συγκεκριμένης οικονομίας και να υπολογίσετε το Κόστος Ευκαιρίας του Χ και το Κόστος Ευκαιρίας του Ψ.
 2. Να κατασκευάσετε την Κ.Π.Δ. της συγκεκριμένης οικονομίας.
 3. Πόσες μονάδες του Ψ θα πρέπει να θυσιαστούν ώστε να παραχθούν οι πρώτες 125 μονάδες Χ;
 4. Έστω ότι βελτιώνεται η τεχνολογία στην παραγωγή του Χ έτσι ώστε για κάθε δεδομένη ποσότητα του αγαθού Ψ οι μέγιστες ποσότητες παραγωγής του Χ να είναι κατά 20% αυξημένες. Να προσδιορίσετε εκ νέου των πίνακα παραγωγικών δυνατότητων της οικονομίας και σε κοινό διάγραμμα με την αρχική να σχεδιάσετε τη νέα καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.

 

Θέμα Γ (Μονάδες 35)

Μια χώρα παράγει αποκλειστικά τα αγαθά Χ και Ψ διαθέτοντας 500 εργαζόμενους. Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να παράγει ημερησίως είτε 4 κιλά X είτε 10 κιλά Ψ.

 1. Να προσδιοριστεί η εξίσωση της Κ.Π.Δ. στη συγκεκριμένη χώρα.
 2. Να προσδιορίσετε την μέγιστη ποσότητα παραγωγής από το αγαθό Ψ όταν παράγονται 0, 500, 1.000, 1.500 και 2.000 μονάδες από το αγαθό Χ.
 3. Να προσδιορίσετε και να σχολιάσετε τα Κ.Ε.χ. και Κ.Ε.ψ.
 4. Έστω ότι το 2017 η οικονομία παράγει τον συνδυασμό Κ(Χ=800, Ψ=2.500). Να υπολογίσετε τον αριθμό των απασχολούμενων, τον αριθμό των ανέργων καθώς και το ποσοστό ανεργίας της συγκεκριμένης οικονομίας κατά το έτος 2017

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ)

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Ο.Ε.»,

ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 156, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ. 24210-64888 /6908854840

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας Ο.Ε.» Γυμνάσιο – Λύκειο*

Επισήμανση: Προσαρμόστε το εκπαιδευτικό υλικό στα δεδομένα του εκάστοτε μοντέλου εξέτασης – Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται στο διαδίκτυο αποκλειστικά από το schooltime.gr

Διαβάστε ακόμα:

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) – Επαναληπτικό Διαγώνισμα

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας – Διαγώνισμα στα κεφ. 7, 9, 10 /Μακροοικονομία

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook