Λατινικά Γ’ Λυκείου, Διαγώνισμα, Lectio XVI-XX

Φροντιστήριο Μ.Ε. Φιλολογικό και Οικονομικό

Επιμέλεια: Δήμητρα Ιωαννίδου

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ, LECTIOXVI-XX

KEIMENA

Repente post tergum equitātus cernitur; cohortes appropinquant; hostes terga vertunt ac fugiunt; eis equites occurrunt. Fit magna caedes. Sedulius,dux et princeps Lemovīcum, occiditur; dux Arvernōrum vivus in fugā comprehenditur; signa militaria LXXIIII (septuaginta quattuor) ad Caesarem referuntur; magnus numerus hostium capitur atque interficitur; reliqui ex fugā in civitātes discēdunt. Postero die ad Caesarem legati mittuntur. Caesar iubet arma tradi ac principes prodūci. Ipse pro castris consēdit; eo duces producuntur. Vercingetorix deditur, arma proiciuntur.

Alius aliā de causā discedere cupiēbat. Nonnulli pudōre adducti remanēbant. Hi neque vultum fingere neque lacrimas tenēre poterant; abditi in tabernaculis aut suum fatum querebantur aut cum familiaribus suis commūne periculum miserabantur.

Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse fertur et ipse de viā fessus ibi dormivisse. Tum Cacus pastor, fretus viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxit aversos. Ubi Hercules, e somno excitātus, gregem aspexit et partem abesse sensit, pergit ad proximam speluncam; sed postquam boum vestigia foras versa vidit, confūsus gregem ex loco infesto amovēre coepit.

 Gaius Sallustius tradit multos etiam milites Rōmānos in eādem cruentissimā pugnā occīsos esse, multos autem graviter vulnerātos esse.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1) Να αποδοθεί στη νέα ελληνική το περιεχόμενο των υπογραμμισμένων τμημάτων στα άνωθι αποσπάσματα.

(μονάδες 20)

2) Ποιο είναι το περιστατικό που περιγράφεται στο τρίτο απόσπασμα; Πως συνδέεται με τις γνώσεις που έχουμε από τη μυθολογία;

(μονάδες 10)

3) Να μεταφέρετε στον άλλο αριθμό τις λέξεις, διατηρώντας αναλλοίωτη την πτώση και το γένος.

 1. equitatus
 2. equites
 3. duces
 4. viribus
 5. speluncam
 6. partem
 7. loco
 8. consule
 9. exercitu
 10. boum
 11. tabernaculis

(μονάδες 7,5)

4) Να γίνει χρονική αντικατάσταση στα παρακάτω ρήματα. Η φωνή να αλλάξει μόνο εκεί που ζητείται.

 1. vertunt
 2. producuntur
 3. poterant
 4. cupiebat(χρονική να γίνει στην άλλη φωνή)
 5. aspexit
 6. interfectus est
 7. mittuntur

(μονάδες 7,5)

5) Να γραφούν οι υπόλοιποι βαθμοί των έντονα γραμμένων τύπων στα δοθέντα αποσπάσματα.

(μονάδες 5)

6) Να γίνει απαρεμφατική σύνταξη του αποσπάσματος «Repente post tergum equitātus cernitur; cohortes appropinquant; hostes terga vertunt ac fugiunt; eis equites occurrunt» με εξάρτηση από τη φράση «Scriptor narrat».

(μονάδες 10)

7) Να γίνει μετατροπή των προτάσεων στο άλλο είδος σύνταξης.

(ενεργητικήÜπαθητική ή παθητικήÜενεργητική).

 1. Postero die ad Caesarem legati mittuntur.
 2. Gaius Sallustius tradit multos etiam milites Rōmānos in eādem cruentissimā pugnā occīsos esse, multos autem graviter vulnerātos esse.
 3. Ab Antōnio, altero consule, Catilīna ipse cum exercitu suo, proelio victus, interfectus est.

(μονάδες 10)

8) Να βρείτε με ποιους όρους του κειμένου είναι ετυμολογικά συγγενείς οι παρακάτω λέξεις.

 1. κούρσα
 2. έδρα
 3. έρωτας
 4. φημί
 5. μάλα
 6. αλίσκομαι

(μονάδες 6)

9) Να εντάξετε τις δοθείσες εκφράσεις της λατινικής, χωρίς να τις μεταφράσετε, σε προτάσεις της  νέας ελληνικής, με σκοπό να είναι νοηματικά ευσταθείς.

 1. res, non verba
 2. omnia causa fiunt

(μονάδες 4)

10) Να αναγνωριστούν πλήρως συντακτικά οι όροι του κειμένου: eis, dux, vivus, de causa, pudore, fessus, nfest , tradi, vulneratos esse, Prope Tiberim.

(μονάδες 10)

11) Να αναγνωριστούν πλήρως οι υπογραμμισμένες δευτερεύουσες προτάσεις.

(μονάδες 10) 

Φροντιστήριο Μ.Ε. Φιλολογικό και Οικονομικό*

Επισήμανση: Προσαρμόστε το εκπαιδευτικό υλικό στα δεδομένα του εκάστοτε μοντέλου εξέτασης – Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται στο διαδίκτυο αποκλειστικά από το schooltime.gr

Διαβάστε ακόμα:

Διαγώνισμα Λατινικών Γ’ Λυκείου, Lectio XLIII-XLIV

• Λατινικά Λυκείου • Διαγωνίσματα Λατινικών

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook