Λατινικά Γ’ Λυκείου, Διαγώνισμα, Lectio XLIII-XLIV

Φροντιστήριο Μ.Ε. Φιλολογικό και Οικονομικό

Επιμέλεια: Δήμητρα Ιωαννίδου

KEIMENO

XLIII: Qui potuisti populāri hanc terram, quae te genuit atque aluit? Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et mināci animo perveneras, cur, cum in conspectu Rōma fuit, tibi non succurrit: «intra illa moenia domus ac penātes mei sunt, mater coniunx līberique»? Ergo ego nisi peperissem, Rōma non oppugnarētur; nisi filium habērem, lībera in līberā patria mortua essem.

XLIV: nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet. Coluntur tamen simulatiōne dumtaxat ad tempus. Quodsi forte, ut fit plerumque, cecidērunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicōrum. Hoc est quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem: «Tum intellexi, quos fīdos amīcos habuissem, quos infīdos, cum iam neutris gratiam referre poteram».

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1. Να μεταφραστούν τα εξής αποσπάσματα των κειμένων: <<Quamvis infest….liberique?>>, <<Quodsi forte, …. Exulantem>>.

μονάδες 20

 

2. Να χαρακτηριστούν με την ένδειξη Σ (Σωστή) ή Λ(Λανθασμένη) οι ακόλουθες διατυπώσεις με γνώμονα τις σχετιζόμενες γνώσεις σας με την εισαγωγή των Λατινικών.

 • Οι Ρωμαίοι σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν το επίθετο «λατινική».
 • Η καλλιέργεια της Λατινικής πραγματοποιείται με την ιστορική συνάντηση των Ρωμαίων με τους Έλληνες το 340 π.Χ.
 • Στις ρίζες της ρωμαϊκής γραμματείας βρίσκεται ένα ελληνικό είδος, το διδακτικό έπος.
 • Η κλασική εποχή φτάνει ως τον θάνατο του Αυγούστου, το 14 μ.Χ.
 • Κατά την κλασική εποχή οι Ρωμαίοι λογοτέχνες προσλαμβάνουν δημιουργικά το ελληνικό πρότυπο και διαθέτουν πλέον τους δικούς τους «κλασικούς».

μονάδες 10

 

3. Να δοθούν οι ζητούμενοι κατά περίπτωση τύποι.

 • potuisti: αφαιρετική ενικού αρσενικού γένους μετοχής μέλλοντα
 • perveneras: σουπίνο σε αιτιατική
 • fuit: γ΄ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα
 • oppugnaretur: γενική γερουνδίου
 • nescio: το β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
 • possit: το γ΄ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
 • metuat: η αφαιρετική του γερουνδίου
 • ceciderunt: το γ΄ ενικό προστακτικής μέλλοντα
 • fit: το γερουνδιακό στην ονομαστική και των τριών γενών
 • coluntur: το απαρέμφατο μέλλοντα
 • referre: το β΄ ενικό οριστικής μέλλοντα Π.Φ. και προστακτικής ενεστώτα Ε.Φ.

μονάδες 7,5

 

4. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων: intellegitur, ferunt.

μονάδες 7.5

 

5. Να δοθούν οι ζητούμενο τύποι των πτωτικών όρων. 

 1. terram: δοτική πληθυντικού
 2. tibi: στον άλλο αριθμό
 3. fines: γενική πληθυντικού
 4. mater: αφαιρετική ενικού
 5. filium: κλητική ενικού
 6. simulatione: ονομαστική ενικού και δοτική πληθυντικού
 7. quo: γενική ενικού και ον.πληθυντικού στο ουδέτερο γένος
 8. tarquinium: κλητική ενικού
 9. neutris: ονομαστική ενικού

μονάδες 10

 

6. Να γραφούν τα παραθετικά των επιρρημάτων τους και στους τρεις βαθμούς: longus, infelix, infestus, minax, liber, miser.

μονάδες 5

 

7. Να μετατραπεί η σύνταξη στο άλλο είδος.

 1. Roma non oppugnaretur 
 2. Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus

μονάδες 10

 

8. Να πραγματοποιηθεί σύμπτυξη της δευτερεύουσας σε μετοχή.

 1. ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur
 2. nisi filium habērem
 3. quem metuat

μονάδες 12

 

9. Να αναγνωριστούν πλήρως οι δευτερεύουσες προτάσεις που είναι με έντονους χαρακτήρες πάνω στο κείμενο.

μονάδες 4

 

10. Να αναλυθεί στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις οι μετοχές: exulantem, suspecta.

μονάδες 4

 

11.Να αντιστοιχίσετε τους όρους της νέας ελληνικής με αντίστοιχους λατινικούς τύπους.

 

Νέα ΕλληνικήΛατινική
Πειθώ 
Υποψία 
Δώμα 
Φινάλε 
πάθος 

 

μονάδες 10

Φροντιστήριο Μ.Ε. Φιλολογικό και Οικονομικό*

Επισήμανση: Προσαρμόστε το εκπαιδευτικό υλικό στα δεδομένα του εκάστοτε μοντέλου εξέτασης – Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται στο διαδίκτυο αποκλειστικά από το schooltime.gr

Διαβάστε ακόμα:

• Λατινικά Λυκείου • Διαγωνίσματα Λατινικών

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook