Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) – Επαναληπτικό Διαγώνισμα

Φροντιστήριο Μ.Ε. Φιλολογικό και Οικονομικό

Επιμέλεια: Όλγα Ντανοπούλου Ιωαννίδου

ΘΕΜΑ Α

 Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

α. Η Κεντρική Τράπεζα χρηματοδοτεί το Δημόσιο αυξάνοντας την ποσότητα του χρήματος.

β. Οι ελλείψεις του εργατικού δυναμικού εμφανίζεται στη φάση της καθόδου.

γ. Όσο πιο ισομερής είναι η κατανομή του ΑΕΠ τόσο πιο χαμηλό θεωρείται το βιοτικό επίπεδο μιας χώρας.

δ.Με τη χρησιμοποίηση του χρήματος η ανταλλαγή χωρίζεται σε δύο πράξεις, της πώλησης και της αγοράς.

ε.Όσο μικρότερη είναι η ανισοκατανομή μεταξύ των πολιτών μιας χώρας, τόσο πιο αξιόπιστο μέτρο γίνεται το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.

Μονάδες 15

 

Α2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμίας από τις παρακάτω προτάσεις και, δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

  1. Αν καταθέσουμε 5000 ευρώ για 2έτη με επιτόκιο 4% , με ανατοκισμό θα εισπράξουμε:

α. στο τέλος του τρίτου έτους είναι 5.498 χρηματικές μονάδες

β. στο τέλος του τρίτου έτους είναι 5.408 χρηματικές μονάδες

γ. στο τέλος του τρίτου έτους είναι 5.400 χρηματικές μονάδες

δ. στο τέλος του τρίτου έτους είναι 5.448 χρηματικές μονάδες

 

  1. Ανεργία Ανεπαρκούς Ζήτησης (ή Κεϋνσιανή ανεργία) είναι:

α. η ανεργία που προέρχεται από την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας στις φάσεις της καθόδου και της ύφεσης του οικονομικού κύκλου.

β. η ανεργία που οφείλεται στην αδυναμία των εργατών να εντοπίζουν αμέσως τις επιχειρήσεις με τις κενές θέσεις και στην αδυναμία των εργατών να εντοπίζουν αμέσως τις επιχειρήσεις με κενές θέσεις και στην αδυναμία των επιχειρήσεων να εντοπίσουν τους ανέργους εργάτες.

γ. η ανεργία που επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, είναι προσωρινή και μικρής διάρκειας.

δ. η ανεργία που οφείλεται σε τεχνολογικές μεταβολές.

Μονάδες 10

 

ΘΕΜΑ Β

Β1.Ποιες αποφάσεις λαμβάνει το νοικοκυριό σχετικά με το εισόδημα του;

(Μονάδες 5)

Β2. Από ποιους παράγονται επηρεάζονται οι αποφάσεις του νοικοκυριού;

(Μονάδες 5)

Β3. Ποια είναι η βασική επιδίωξη του νοικοκυριού;

(Μονάδες 5)

Β4. Ποιες αποφάσεις λαμβάνουν οι επιχειρήσεις; (Μονάδες 5). Ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός των επιχειρήσεων; (Μονάδες 5)

Μονάδες 25

 

ΘΕΜΑ Γ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων:

 

Κλιμάκιο ΕισοδήματοςΦορολογικός συντελεστής
0-5.0000%
5.001-15.00010%
15.001-25.00015%
25.001-40.00025%
40.001 και άνω40%

 

Το άτομο Α δηλώνει εισόδημα 18.000 ευρώ και το άτομο Β δηλώνει εισόδημα 48.000 χρηματικές μονάδες.

Γ1. Να βρεθεί ο φόρος που πληρώνουν οι πολίτες Α και Β. (Μονάδες 10)

Γ2. Ο πολίτης Γ πληρώνει φόρο 3000 ευρώ . Να βρεθεί το εισόδημα που δήλωσε.(Μονάδες 8)

Γ3. Να αιτιολογηθεί ο φόρος με βάση την αναλογικότητα ή  μη του φόρου.(Μονάδες 7)

 

 

ΘΕΜΑ Δ

Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία μιας οικονομίας για μια σειρά διαδοχικών ετών.

 

ΈτοςΚ.Κ. ΑΕΠ σε σταθερές τιμέςΠληθυσμός
17080
278
3110
4120

 

Ο πληθυσμός αυξάνεται σταθερά και ίσα με 10% μεταξύ των διαδοχικών ετών.

Δ1. Να υπολογίσετε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε σταθερές τιμές για όλα τα διαδοχικά έτη.Μονάδες 7

Δ2. Αν ο ρυθμός πληθωρισμού είναι σταθερός και ίσος με 10% μεταξύ όλων των διαδοχικών ετών, να υπολογίσετε τον δείκτη τιμών. Θεωρούμε ως έτος βάσης το πρώτο έτος.Μονάδες 6

Δ3. Να υπολογίσετε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν σε τρέχουσες τιμές για όλα τα διαδοχικά έτη.Μονάδες 5

Δ4. Να υπολογίσετε την πραγματική μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος μεταξύ του τρίτου και τέταρτου έτους σε σταθερές τιμές του δεύτερου έτους.Μονάδες 7

Φροντιστήριο Μ.Ε. Φιλολογικό και Οικονομικό*

Διαβάστε ακόμα:

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook