Αρχαία Ελληνικά Β’ Λυκείου, Άγνωστο κείμενο

ΕπιμέλειαΜίρκα Καμά

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Περικλέους Επιτάφιος ή Επιτάφιος του Περικλή είναι το απόσπασμα από το έργο «Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου» του αρχαίου Αθηναίου ιστορικού Θουκυδίδη στο οποίο παρατίθεται ο λόγος που ο Περικλής εκφώνησε το 430 π.Χ. για τους πρώτους νεκρούς του Πελοποννησιακού πολέμου. Ο λόγος βρίσκεται στο δεύτερο βιβλίο του έργου και περιλαμβάνει ένα φλογερό ύμνο στην Αθηναϊκή δημοκρατία και στην αγάπη του Αθηναίου προς την ελευθερία.

Πολλὰ μὲν οὖν ὑπῆρχε τότε τοῖς ἡμετέροις προγόνοις μιᾷ γνώμῃ χρωμένοις περὶ τοῦ δικαίου διαμάχεσθαι.Ἥ τε γὰρ ἀρχὴ τοῦ βίου δικαία· οὐ γάρ, ὥσπερ οἱ πολλοί, πανταχόθεν συνειλεγμένοι καὶ ἑτέρους ἐκβαλόντες τὴν ἀλλοτρίαν ᾤκησαν, ἀλλ’ αὐτόχθονες ὄντες τὴν αὐτὴν ἐκέκτηντο καὶ μητέρα καὶ πατρίδα. Πρῶτοι δὲ καὶ μόνοι ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ ἐκβαλόντες τὰς παρὰ σφίσιν αὐτοῖς δυναστείας δημοκρατίαν κατεστήσαντο, ἡγούμενοι τὴν πάντων ἐλευθερίαν ὁμόνοιαν εἶναι μεγίστην, κοινὰς δ’ ἀλλήλοις τὰς ἐκ τῶν κινδύνων ἐλπίδας ποιήσαντες ἐλευθέραις ταῖς ψυχαῖς ἐπολιτεύοντο.

(Επιτάφιος,17)

  1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση του παρακάτω αποσπάσματος : « Πολλά μέν οὖν ὐπῆρχε…μητέρα και πατρίδα».

Μονάδες 10

  1. Ποια πρωτοτυπία επέδειξαν οι Αθηναίοι κατά το παρελθόν;

 Μονάδες 10

  1. «οὐ γάρ ὤσπερ οἱ πολλοί, πανταχόθεν συνειλεγμένοι καί ἑτέρους ἐκβαλόντες τήν ἀλλοτρίαν ᾤκησαν, ἀλλ’ αὐτόχθονες ὄντες τήν αὐτήν ἐκέκτηντο μητέρα καί πατρίδα».

α. Να μεταφέρετε τα επίθετα του αρσενικού γένους στον ίδιο τύπο του  θηλυκού και το αντίστροφο.

β. Να μεταφέρετε όλους τους κλιτούς ονοματικούς τύπους στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.

Μονάδες 7

  1. «ἐκβαλόντες τήν ἀλλοτρίαν ᾤκησαν, ἀλλ’ αύτόχθονες ὄντες»: Να γράψετε το β’ ενικό πρόσωπο προστακτικής όλων των ρηματικών τύπων του αποσπάσματος, στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.

(μονάδες 3)

 

  1. Να χαρακτηρίσετε συντακτικά τούς όρους: γνώμῃ, ἐκβαλόντες, εἶναι, ὁμόνοιαν

(μονάδες 4)

  1. α. Να εντοπίσετε τρεις (3) ονοματικούς προσδιορισμούς και να ονομάσετε το είδος τους.

β. Να εντοπίσετε τρεις διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους εκφράζεται ο χρόνος και να ονομάσετε το είδος τους.

(Μονάδες 6)

Μίρκα Καμά*

Κλασική Φιλόλογος στο 1ο ΓΕΛ Ευόσμου Θεσσαλονίκης/  Μεταπτυχιακός τίτλος στη Γλωσσοδιδακτική / Καθηγήτρια Μουσικής- πιάνου /  Eπιμόρφωση στη «Μουσικοκινητική αγωγή» στο Καποδιστριακό Αθηνών. – Προπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα Πολιτικών Επιστημών Α.Π.Θ. e-mail:mirka.kama[at]gmail.com

Διαβάστε ακόμα:

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook