Αρχές Οικονομικής Θεωρίας – Διαγώνισμα στα κεφ. 7, 9, 10 /Μακροοικονομία

Φροντιστήριο Μ.Ε. Φιλολογικό και Οικονομικό

Επιμέλεια: Ντανοπούλου Όλγα

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ

Κεφάλαια: 7ο / 9ο /10ο  ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση κα δίπλα τη λέξη Σωστό , αν η πρόταση είναι σωστή , ή Λάθος , αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

Α. Τελικά αγαθά ονομάζονται αυτά που αγοράζονται για τελική χρήση και όχι για περαιτέρω επεξεργασία.

Β. Η εποχιακή ανεργία ονομάζεται και κεϋνσιανή.

Γ. Η φάση της καθόδου βρίσκεται στο κατώτατο σημείο του οικονομικού κύκλου.

Δ.Οι φόροι δαπάνης επιβαρύνουν άμεσα και άνισα τις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις.

Ε.Οι δασμοί είναι άμεσοι φόροι.

Μονάδες 15

 

Για τις παρακάτω προτάσεις Α2 και Α3 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της κάθε πρότασης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Α2. Σε μια υποθετική οικονομία , ο ΔΤ το 1ο έτος είναι 100 και το 2ο έτος είναι 120. Ο ρυθμός πληθωρισμού για το δεύτερο έτος ανέρχεται σε:

Α.20%

Β.10%

Γ.2%

Δ.1%

Μονάδες 5

Α3. Ποια δαπάνη αποτελεί μεταβιβαστική πληρωμή;

Α. Μισθοί δημοσίων υπαλλήλων

Β. Δαπάνη για αγορά χαρτιού γραφομηχανής

Γ. Ενοίκια οικοπέδων

Δ. Επιδόματα ανεργίας

Μονάδες 5

ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να αναλύσετε τις τρεις κατηγορίες φόρων με κριτήριο τη φορολογική βάση του φόρου. Μονάδες 15

Β2. Α) Όταν η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και η ανεργία είναι αυξημένη ποια μορφή προϋπολογισμού εφαρμόζει το κράτος; Μονάδες 5

Β) Όταν η οικονομία βρίσκεται σε περιόδους μεγάλης απασχόλησης και αυξανόμενων τιμών ποια μορφή προϋπολογισμού εφαρμόζει το κράτος;

Μονάδες 5

ΟΜΑΔΑ ΤΡΙΤΗ

ΘΕΜΑ Γ

Δίνονται τα παρακάτω στοιχεία μιας υποθετικής οικονομίας:

ΈτηP (ΤΙΜΗ)Q (ΠΟΣΟΤΗΤΑ)ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμέςΔΤ (%)ΑΕΠ σταθερές τιμές έτος βάσης 2020
2018310   
2019 1248  
20205   75
2021 1590  

 

Α) Να συμπληρωθούν τα κενά του πίνακα κάνοντας τους κατάλληλους υπολογισμούς, γνωρίζοντας ότι το 2020 αποτελεί έτος βάσης. Μονάδες 11

Β) Να υπολογίσετε την πραγματική μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος μεταξύ των ετών 2019-2020 με έτος βάσης το 2020. Μονάδες 4

Γ) Να υπολογίσετε την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος μεταξύ των ετών 2019-2020 με έτος βάσης το 2020.

Μονάδες 4

Δ) Να υπολογίσετε την πραγματική ποσοστιαία μεταβολή του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος μεταξύ των ετών 2019-2020 με έτος βάσης το 2021.

Μονάδες 6

ΟΜΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΘΕΜΑ Δ

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας που αφορά τη φορολογία του εισοδήματος.

 

Εισόδημα (σε ευρώ)Φορολογικός Συντελεστής
0-20.0000%
20.000-40.00110%
40.000-60.00020%
60.001-80.00025%
80.001 και άνω35%

 

Α) Ο πολίτης Α δηλώνει εισόδημα 35.000 ευρώ . Να υπολογίσετε το φόρο που θα πληρώσει , με βάση την παραπάνω φορολογία εισοδήματος.

Μονάδες 10

Β) Ο πολίτης Λ πληρώνει φόρο 4500 ευρώ , σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα εισοδήματος. Να υπολογίσετε το εισόδημα που δήλωσε.

Μονάδες 10

Γ) Να σχολιάσετε την αναλογικότητα ή μη του φόρου με βάση το εισόδημα του πολίτη Α και Λ.

Μονάδες 5

Φροντιστήριο Μ.Ε. Φιλολογικό και Οικονομικό*

Διαβάστε ακόμα:

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook