Ανακοινώθηκε ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας εξεταστικής περιόδου 2021Α και η κατανομή των υποψηφίων σε αυτά ανά εξεταζόμενη  γλώσσα και επίπεδο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται:

  • Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.minedu.gov.gr) στο σύνδεσμο για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.
  • Από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.
  • Από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι εξετάζονται στο Εξεταστικό Κέντρο που θα λειτουργήσει στην Περιοχή Εξέτασης που επέλεξαν στην αίτηση συμμετοχής τους στις Eξετάσεις για την απόκτηση του ΚΠΓ. Εφόσον σε κάποια Περιοχή Εξέτασης θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα Εξεταστικά Κέντρα, τότε οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσέξουν την κατανομή σε αυτά της εξεταζόμενης γλώσσας και του εξεταζόμενου επιπέδου.

Ειδικότερα, σε αυτήν την εξεταστική περίοδο 2021Α  θα λειτουργήσει ένα Εξεταστικό Κέντρο σε κάθε Περιοχή Εξέτασης, εκτός από τις περιοχές Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας, Δ’ Αθήνας, Πειραιά, Ανατολικής Θεσσαλονίκης, Δυτικής Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Αχαΐας, Χανίων και Ηρακλείου, όπου  θα λειτουργήσουν περισσότερα από ένα  Εξεταστικά Κέντρα, ως ακολούθως:

Α’ Αθήνας:          1) 1ο ΕΠΑΛ Αθήνας

                                    Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο

 

                                2) 8ο ΓΕΛ Αθήνας

                                    Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά

                                    Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β  Γ

 

                                3) 18ο ΓΕΛ Αθήνας

   Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

                                   Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β  Γ

 

                            4) 57ο ΓΕΛ Αθήνας

                                Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

                                Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β Γ

 

                            5) 26ο ΓΕΛ Αθήνας

                                Εξεταζόμενη γλώσσα:  Γαλλικά

                                Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α Β Γ

                                     ΚΑΙ

                                Εξεταζόμενη γλώσσα:  Τουρκικά

                                Εξεταζόμενα επίπεδα:  Β Γ

 

Β’ Αθήνας:        1) 3o ΓΕΛ Αγίας Παρασκευής

                                Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά

                                Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β Γ

 

                           2) 2ο ΓΕΛ Νέας Ιωνίας

                               Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά, Ιταλικά

                               Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α Β Γ

                        

                           3) 3Ο ΓΕΛ Αμαρουσίου

                                Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

                                Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β Γ

 

Γ’ Αθήνας:        1) 1ο ΓΕΛ Αιγάλεω

                               Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά

                               Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β

 

                           2) 1Ο ΓΕΛ Πετρούπολης

                                Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

                                Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β

 

Δ’ Αθήνας:       1) 1ο ΓΕΛ Αργυρούπολης

                               Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά

                               Εξεταζόμενα επίπεδα:  Β Γ

                                   ΚΑΙ

                               Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

                               Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β Γ

 

                           2) 4ο ΓΕΛ Καλλιθέας

                                Εξεταζόμενες γλώσσες:  Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά

                                Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α Β Γ

 

Πειραιάς:          1) Ζάννειο Πρότυπο ΓΕΛ

                                 Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Ισπανικά, Ιταλικά

                                 Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β Γ

 

                           2) Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά

                                Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Γερμανικά

                                Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β Γ 

 

Ανατολική Θεσσαλονίκη:            1) Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

                                                                     Ειδικό Εξεταστικό Κέντρο

 

                                                                2) 27ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

                                     Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

                                                                     Εξεταζόμενο επίπεδο: Β 

 

                                                                3) 18ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

                                                                     Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά

                                                                     Εξεταζόμενο επίπεδο: Β

                                                                                ΚΑΙ

                                                                     Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

                                                                     Εξεταζόμενα  επίπεδα: Α Γ

 

                                                          4) 23ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

                                                               Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

                                                                     Εξεταζόμενα επίπεδα: Β Γ

 

                                                          5) 15ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

                                                               Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

                                                               Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β Γ

                                                                       ΚΑΙ

                                                               Εξεταζόμενη γλώσσα: Τουρκικά

                                                               Εξεταζόμενα επίπεδα: Β Γ

 

                                                          6) 11ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

                                                               Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανικά

                                                               Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Γ

                                                                      

                                                          7) 31ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

                                                               Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

                                                                     Εξεταζόμενο επίπεδο: Α

                                                                                ΚΑΙ

                                                                     Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

                                                                     Εξεταζόμενο  επίπεδο: Β

 

Δυτική Θεσσαλονίκη:                   1) 3o ΓΕΛ Σταυρούπολης

                                                               Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά

                                                               Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β Γ

 

                                                          2) 1ο ΓΕΛ Σταυρούπολης

                                                               Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

                                                               Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β Γ

 

                                                          3) 2ο ΓΕΛ Ελευθερίου-Κορδελιού

                                                               Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

                                                               Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β Γ

 

                                                          4) Διαπολιτισμικό Λύκειο Εύοσμου

                                                               Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

                                                               Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β Γ

 

Ιωάννινα:                                        1)  2o ΓΕΛ Ιωαννίνων

                                                               Εξεταζόμενες γλώσσα: Αγγλικά, Ιταλικά

                                                                     Εξεταζόμενα επίπεδα: Β Γ

                                                                       ΚΑΙ

                                                                     Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

                                                                     Εξεταζόμενο  επίπεδο: Β

                                                                        

                                                          2) 5ο ΓΕΛ Ιωαννίνων

                                                               Εξεταζόμενες γλώσσες:  Γαλλικά, Γερμανικά

                                                               Εξεταζόμενα επίπεδα:  Α Β Γ

 

Λάρισα:                                            1) Μουσικό Σχολείο Λάρισας

                                                               Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Ιταλικά

                                                                     Εξεταζόμενα επίπεδα: Β Γ

                                                                       ΚΑΙ

                                                                     Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

                                                                     Εξεταζόμενα  επίπεδα: Α Β Γ 

 

                                                           2) 5ο Γενικό Λύκειο Λάρισας

                                                               Εξεταζόμενες γλώσσες: Γαλλικά, Ισπανικά

                                                               Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β

                                                                      

Αχαΐα :                                              1) 3ο ΓΕΛ Πάτρας

                                                               Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά

                                                               Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β Γ

                                                                       ΚΑΙ

                                                               Εξεταζόμενες γλώσσες: Γερμανικά,  Ισπανικά

                                                               Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β 

 

                                                           2) 1ο ΓΕΛ Πάτρας

                                                               Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

                                                               Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β Γ

                                                                       KAI

                                                               Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

                                                               Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β

 

Χανιά:                                               1) 1ο Γενικό Λύκειο Χανίων

                                                               Εξεταζόμενες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ιταλικά

                                                               Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β 

                                                                       ΚΑΙ

                                                               Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

                                                               Εξεταζόμενο επίπεδο: Β 

 

                                                           2) Γενικό Λύκειο Ελευθερίου Βενιζέλου

                                                                Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

                                                                Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β

 

Ηράκλειο:                                         1) 3ο ΓΕΛ Ηρακλείου

                                                                Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

                                                                Εξεταζόμενο επίπεδο: Α

                                                                          ΚΑΙ

                                                                Εξεταζόμενο επίπεδο: Β (για τους υποψήφιους των οποίων το

                                                                                                              επώνυμο ξεκινά από Α έως και Λ)

                                                           2) 5ο ΓΕΛ Ηρακλείου

                                                                Εξεταζόμενη γλώσσα: Γερμανικά

                                                                Εξεταζόμενο επίπεδο:  Β (για τους υποψήφιους των οποίων το

                                                                                                               επώνυμο ξεκινά από Μ έως και Ω)

                                                                          ΚΑΙ

                                                                Εξεταζόμενο επίπεδο:  Γ

 

                                                            3) 8ο ΓΕΛ Ηρακλείου

                                                  Εξεταζόμενη γλώσσα: Ισπανικά

                                                  Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β 

                                                            ΚΑΙ

                                                  Εξεταζόμενη γλώσσα: Ιταλικά

                                                  Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β Γ  

 

                                              4) 11ο ΓΕΛ Ηρακλείου

                                                  Εξεταζόμενη γλώσσα: Αγγλικά

                                                  Εξεταζόμενα επίπεδα: Β Γ

                                                            ΚΑΙ

                                                  Εξεταζόμενη γλώσσα: Γαλλικά

                                                  Εξεταζόμενα επίπεδα: Α Β Γ 

Ο πίνακας με τα Εξεταστικά Κέντρα εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook