Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα: «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε θρησκευτικούς λειτουργούς και βοηθητικό προσωπικό χώρων λατρείας».

Οι διατάξεις της απόφασης εφαρμόζονται για τις εξής κατηγορίες:

α) θρησκευτικούς λειτουργούς που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου,

β) θρησκευτικούς λειτουργούς που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του άρθρου 14 του ν. 4301/2014 (Α΄ 223) και

γ) βοηθητικό προσωπικό χώρων λατρείας, ιδίως ιεροψάλτες, εκκλησιαστικούς επιτρόπους, νεωκόρους και λοιπό βοηθητικό προσωπικό.

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μία (1) φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση των προσώπων των περ. α, β, γ στον χώρο λατρείας. Ο έλεγχος διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στον χώρο λατρείας.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για τα πρόσωπα της περ. α) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test) παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια.

Η δωρεάν προμήθεια από  ο φαρμακείο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) για τα πρόσωπα των περ. β) και γ) ισχύει εφόσον οι οικείες θρησκευτικές αρχές αποστείλουν τους πίνακες με τα στοιχεία των υποχρεωτικά υποβαλλόμενων σε διαγνωστική δοκιμασία ελέγχου προσώπων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 3.

Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) διενεργείται κατ’ οίκον και σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων.

Για να δείτε την απόφαση πατήστε εδώ

Γιώργος Σκάθαρος*

Σχετικό άρθρο:

Υποχρεωτικό το τεστ covid-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία

Διαβάστε ακόμα:

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook