Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» (Δωρεάν φοίτηση)

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων προσκαλεί υποψηφίους για υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική» για το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. είναι η εμβάθυνση στις θεμελιώδεις αρχές της οικονομικής ανάλυσης και πολιτικής. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας συμβάλλοντας παράλληλα στην προαγωγή της οικονομικής επιστήμης.

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Γίνονται δεκτές αιτήσεις και από υποψηφίους που αναμένουν να καταστούν πτυχιούχοι το Σεπτέμβριο του 2021. Σε αυτήν την περίπτωση οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν περάσει επιτυχώς τουλάχιστον το 80% των μαθημάτων που απαιτούνται για την απόκτηση του πτυχίου τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη αυτών των υποψηφίων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, εφόσον επιλεχθούν, είναι η ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών τους έως και το Σεπτέμβριο του 2021. Σε αντίθετη περίπτωση αποκλείονται από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται σε πλήρη φοίτηση τριών (3) εξαμήνων (δύο εξάμηνα με μαθήματα και ένα εξάμηνο για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας).

Για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) από τις οποίες οι εξήντα (60) αφορούν τα μαθήματα των δύο εξαμήνων και οι τριάντα (30) αφορούν τη διπλωματική εργασία.

Γενικές πληροφορίες

Διάρκεια σπουδών: Πλήρης φοίτηση 3 εξαμήνων (2 εξάμηνα μαθήματα & 1 εξάμηνο εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας).

Έναρξη: Χειμερινό εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.

ECTS: 90.

Τόπος υλοποίησης: Ιωάννινα.

Κόστος φοίτησης: ΔΩΡΕΑΝ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαΐου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις ιστοσελίδες: https://econ.uoi.gr/ekpaideysi/metaptychiakes-spoydes/

και https://econ.uoi.gr/metaptyxiaka/programma-metaptychiakon-spoydon-oikonomiki-analysi-kai-politiki-2/

Για κατάθεση των on-line αιτήσεων επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:

https://masters.econ.uoi.gr/

Για την Προκήρυξη του προγράμματος πατήστε εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook