1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός λογοτεχνικής έκφρασης για εφήβους, του Δήμου Παύλου Μελά

Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης και της δημιουργίας του Ελληνικού Κράτους, η Δομή Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας Δήμου Παύλου Μελά «Παιδική Ομπρέλα», προκηρύσσει τον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Λογοτεχνικής Έκφρασης για εφήβους, του Δήμου Παύλου Μελά.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοποί του διαγωνισμού είναι:

Α) να καλλιεργήσει στους νέους τα ιδανικά της ελευθερίας, της αρετής, της τόλμης, έτσι όπως τα οραματίστηκε ο Ανδρέας Κάλβος. Ιδανικά για τα οποία αγωνίστηκαν οι ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Β) να ενθαρρύνει τους νέους να εκφράσουν τη συγγραφική τους ικανότητα, καθώς και την καλλιτεχνική τους ευαισθησία.

ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πηγή έμπνευσης για το θέμα του διαγωνισμού, αποτελεί ο στίχος του Ανδρέα Κάλβου « Θέλει αρετήν και τόλμην η ελευθερία».

Μακριά από την πατρίδα, αλλά και από τις έριδες που δίχαζαν τις τάξεις των επαναστατημένων Ελλήνων, ο Κάλβος ονειρεύεται και γράφει για την ιδεατή Ελλάδα: της ανδρείας, της αρετής, της ομόνοιας. Πιστεύει ότι η ελευθερία είναι το ύψιστο αγαθό, για το οποίο αξίζει κάθε θυσία. Μόνο που δεν είναι εύκολο να την αποκτήσεις χωρίς τόλμη, αλλά και χωρίς αρετή. Γράφει λοιπόν…

Εις Σάμον

α’ Όσοι το χάλκεον χέρι
βαρύ του φόβου αισθάνονται,
ζυγόν δουλείας ας έχωσι·
θέλει αρετήν και τόλμην
η ελευθερία.

β’ Αυτή (και ο μύθος κρύπτει
νουν αληθείας) επτέρωσε
τον Ίκαρον· και αν έπεσεν
πτερωθείς κ’ επνίγη
θαλασσωμένος.

γ’ Αφ’ υψηλά όμως έπεσε,
και απέθανεν ελεύθερος. –
Αν γένης σφάγιον άτιμον
ενός τυράννου, νόμιζε
φρικτόν τον τάφον.
Ανδρέας Κάλβος, Ωδαί, Ίκαρος

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες γυμνασίου και λυκείου, οποιουδήποτε σχολείου εντός Ελλάδας.

2. Ο διαγωνισμός αφορά σε δύο κατηγορίες κειμένων ανάλογα με το λογοτεχνικό είδος:

Α) ποιητικό έργο, αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 40 στίχους, σε ομοιοκατάληκτο ή ελεύθερο στίχο.

Β) διήγημα αδημοσίευτο, έκτασης μέχρι 1.500 λέξεις.

3. Κάθε ενδιαφερόμενος/η θα συμμετάσχει με ένα μόνο έργο και για ένα μόνο λογοτεχνικό είδος ( ποίηση ή διήγημα).

4. Τα έργα θα είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα.

5. Ως ημερομηνία έναρξης της αποστολής των έργων ορίζεται η 15/04/2021 και ημερομηνία λήξης η 01/07/2021, με δυνατότητα τροποποίησης της ημερομηνίας. Τα έργα που θα σταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θα θεωρούνται εκπρόθεσμα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΩΝ

Ακολουθώντας τις επιταγές της εξέλιξης των επικοινωνιών, αλλά και ένεκα των δυσχερών συνθηκών που προκύπτουν από την πανδημία, τα διαγωνιζόμενα έργα θα αποσταλούν μόνο ηλεκτρονικά, στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με τον εξής τρόπο:

 Το έργο πρέπει να αποσταλεί από ένα email που να μην φανερώνει την πραγματική ταυτότητα του διαγωνιζόμενου. Ο διαγωνιζόμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει το email κάποιου άλλου προσώπου ή να δημιουργήσει ένα δεύτερο email με στοιχεία που δεν θα φανερώνουν την ταυτότητά του.
 Στο θέμα του αποσταλέντος email θα αναγράφεται ο τίλος του έργου και η κατηγορία στην οποία διαγωνίζεται (ποίηση ή διήγημα).
 Θα σταλεί ένα συνημμένο αρχείο pdf , το οποίο θα περιλαμβάνει το έργο, όχι με το πραγματικό ονοματεπώνυμο, αλλά με το ψευδώνυμο του/της διαγωνιζόμενου/ης σε εμφανές σημείο (επάνω δεξιά με έντονα γράμματα),τον τίτλο και το είδος του έργου (π.χ. Ποίηση), σε μέγεθος γραμμάτων 12 και γραμματοσειρά Times New Roman.
 Σε ένα δεύτερο αρχείο pdf, θα περιλαμβάνεται μία σελίδα με το πραγματικό ονοματεπώνυμο του/της διαγωνιζόμενου -ης και τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας, δηλ. ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), αριθμό τηλεφώνου του ιδίου, καθώς και αριθμό τηλεφώνου του γονέα. Στην περίπτωση που τα έργα θα αποσταλούν μέσω σχολείων, είναι απαραίτητο να συμπεριληφθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου και του υπεύθυνου επικοινωνίας εκπαιδευτικού.
 Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599 από τους γονείς ή κηδεμόνες τους, ότι συναινούν για τη συμμετοχή των παιδιών τους, στη διαγωνιστική διαδικασία και στη δημοσιοποίηση του ονόματος του ανήλικου παιδιού τους, που θα ακολουθήσει στο στάδιο της βράβευσης με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων.
 Τα έργα θα συγκεντρωθούν και θα αποσταλούν είτε μέσω των γυμνασίων – λυκείων, αν εκδηλωθεί σχετικό ενδιαφέρον από μαθητές και μαθήτριες, είτε με ατομική πρωτοβουλία των ενδιαφερόμενων. Στην περίπτωση που τα έργα θα αποσταλούν μέσω σχολείων απαραίτητο είναι να συμπεριληφθούν στο mail τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου και του υπεύθυνου επικοινωνίας για το σχετικό διαγωνισμό εκπαιδευτικού.

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Παύλου Μελά, μέχρι το τέλος του μήνα Αυγούστου 2021. Ο χρόνος ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων δύναται και να παραταθεί. Σε περίπτωση παράτασης θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Παύλου Μελά.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΝΑΙ:

α. Η πρωτοτυπία στον τρόπο ανάδειξης του θέματος.

β. Η χρήση της ελληνικής γλώσσας

γ. Η οργάνωση του κειμένου όσον αφορά τη δομή του.

Θα βραβευτούν τρία έργα ανά κατηγορία κειμένου, με την ένδειξη «Πρώτο Βραβείο» με χρηματικό έπαθλο 100 ευρώ, «Δεύτερο Βραβείο» με χρηματικό έπαθλο 50 ευρώ και «Τρίτο Βραβείο» με έπαθλο λογοτεχνικά βιβλία .Στη συνέχεια θα απονεμηθούν τιμητικοί έπαινοι στα έργα που θα κριθούν ως καλύτερα στη σειρά αξιολόγησης , αμέσως μετά από τα βραβευθέντα και τα οποία θα είναι ισάριθμα, δηλαδή θα απονεμηθούν 3 τιμητικοί έπαινοι ανά κατηγορία κειμένου, με την ένδειξη «πρώτος τιμητικός έπαινος», «δεύτερος τιμητικός έπαινος», «τρίτος τιμητικός έπαινος». Τέλος, έπαινοι συμμετοχής θα απονεμηθούν σε όλους τους συμμετέχοντες εγκύρως και εμπροθέσμως στο διαγωνισμό.

Τα έργα θα κριθούν από πενταμελή κριτική επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν φιλόλογοι, συγγραφείς και άλλες πνευματικές προσωπικότητες. Τα ονόματα όσων την απαρτίζουν θα ανακοινωθούν για λόγους αδιαβλητότητας του διαγωνισμού μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, ή αποστολής των έργων.

Η κρίση της κριτικής επιτροπής είναι αμετάκλητη.

Η τελετή βράβευσης θα γίνει από τον Δήμο Παύλου Μελά, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και σε ημερομηνία που θα γνωστοποιηθεί, λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη της πανδημίας .

Τα υποβληθέντα έργα δεν επιστρέφονται και παραμένουν στο αρχείο της Δομής Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας Παιδική Ομπρέλα, ως αποδεικτικά στοιχεία του διαγωνισμού. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό με την υποβολή του κειμένου προϋποθέτει και την πλήρη αποδοχή των όρων της παρούσας προκήρυξης.

Σε περίπτωση που υπάρχει παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, η επιτροπή του διαγωνισμού και ο Δήμος Παύλου Μελά, δε φέρουν καμία ευθύνη και έχουν δικαίωμα αποκλεισμού της συμμετοχής.

Ο Δήμος Παύλου Μελά δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί με οποιονδήποτε τρόπο σε εμπορική χρήση των έργων, έχει, δε, την υποχρέωση να αναφέρει πάντα τα στοιχεία του δημιουργού, χωρίς καμία άλλη απαίτηση εκ μέρους του.

Ο Δήμος Παύλου Μελά μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων προχωρά στην έκδοση του βιβλίου της χρονιάς με τα έργα που θα βραβευτούν.

Πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στο τηλέφωνο 2310-688 439, Δομή Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας Δήμου Παύλου Μελά «Παιδική Ομπρέλα».

Διαβάστε ακόμα:

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook