Επιμόρφωση των ΣΕΕ και ΣΕΠ στην διαπολιτισμική ενταξιακή εκπαίδευση

Καλούνται οι εμπλεκόμενοι/νες να εγγραφούν στο Μητρώο ΙΕΠ από αύριο Τετάρτη 7/4/2021 έως και την Παρασκευή 9/4/2021 και ώρα 13:00 προκειμένου να λάβουν πρόσβαση στην πλατφόρμα επιμόρφωσης.

Υποβολή αίτησης στο μητρώο του ΙΕΠ:

https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

ΣΚΟΠΟΣ

– Η επιμόρφωση, ενημέρωση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων ΖΕΠ, των εκπαιδευτικών των ΤΥ και ΔΥΕΠ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

– Η προώθηση των αρχών και του εκπαιδευτικού της συμπεριληπτικής, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Στην επιμορφωτική δράση επιμορφώνονται οι κάτωθι εκπαιδευτικοί κατά αρμοδιότητα ανά ΠΕΚΕΣ

 τον/την Οργανωτικό Συντονιστή/τρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ)
 τον/την Αναπληρωτή/τριά τους ή ΣΕΕ με σχολεία ΖΕΠ στην αρμοδιότητά του/της
 τον/την Συντονιστή/τρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Ειδικής και Ενταξιακής Εκπαίδευσης
 τον/την Συντονιστή/τρια Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ) Εκπαίδευσης για την Αειφορία
 όλους/όλες τους/τις Συντονιστές/τριες Εκπαίδευσης Προσφύγων (Σ.Ε.Π.) της περιοχής αρμοδιότητάς τους. προκειμένου να επιμορφώσουν και υποστηρίξουν με σειρά προτεραιότητας

Α. όλους/όλες τους/τις ΣΕΕ του ΠΕΚΕΣ και τον/την Προϊστάμενο/μενη των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ.

Β. τους/τις εκπαιδευτικούς των Τ.Υ. και Δ.Υ.Ε.Π. και τους/τις Διευθυντές των σχολικών μονάδων ΖΕΠ της περιοχής αρμοδιότητάς της

Γ. το σύνολο των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς της

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Η στοχευμένη επιμόρφωση (20ωρη) γίνεται με τη μορφή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και περιλαμβάνει πέντε τετράωρα από τη Δευτέρα 12 Απριλίου έως και την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021 και ώρες 14.00-18.00 στις εξής γενικές ενότητες:

o Εκπαιδευτικό Υλικό της Πλατφόρμας Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ΙΕΠ, Δράση 4 «Επιμορφωτικές Δράσεις για την

Υποστήριξη της Εκπαίδευσης Παιδιών Προσφύγων» στα πλαίσια του MIS 5004204, Πλατφόρμα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

o Αρχές Συνδιδασκαλίας σε σύνθετα περιβάλλοντα μάθησης
o Αρχές και διαδικασίες της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης και της Παιδαγωγικής της ένταξης
o Οδηγοί Εκπαιδευτικού
o Μεθοδολογία της Ενταξιακής Εκπαίδευσης Προσφύγων του προγράμματος Wergeland του Συμβουλίου της Ευρώπης
o Μεθοδολογία υποδοχής, διδασκαλίας και ένταξης στην τυπική και μη τυπική μάθηση:

Teach4Intefration, Ψηφιακό και διαδραστικό υλικό UNICEF/Πανεπιστημίων

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή των επιμορφωτών στις επιμορφωτικές δράσεις γίνεται αμισθί.

Δείτε το περιεχόμενο του προγράμματος εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook