Ξεκινά τη Δευτέρα 5 Απριλίου η υποβολή αιτήσεων στο ανοικτό Μητρώο Εμπειρογνωμόνων του ΙΕΠ για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» με κωδικό ΟΠΣ 5070654, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014 -2020».

Ειδικότερα, η πρόσκληση αφορά στην κάλυψη των εξής θέσεων:

 Έντεκα (11) Εποπτών για τον επιστημονικό συντονισμό της παραγωγής του Επιμορφωτικού Υλικού,
 Σαράντα ενός (41) Εκπονητών για την παραγωγή του Επιμορφωτικού Υλικού,
 Επιμορφωτών Α’ και
 Επιμορφωτών Β’.

Επισημαίνεται ότι το Μητρώο Εμπειρογνωμόνων που θα συσταθεί με βάση την παρούσα Πρόσκληση, παραμένει ανοικτό και μπορεί να χρησιμοποιείται μελλοντικά για συναφείς συγχρηματοδοτούμενες δράσεις του Ι.Ε.Π., όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo έως και την Τρίτη 20 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση.

Σχετικές οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης είναι στα εξής σημεία:
1. ΕΡΓΑ →ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ → ΜΗΤΡΩΑ
2. https://www.iep.edu.gr/services/mitroo →ΕΙΣΟΔΟΣ → ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ MENU «ΑΙΤΗΣΕΙΣ», «ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ» → «ΟΔΗΓΙΕΣ»

Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/86 για την ακρίβεια και αλήθεια του περιεχομένου των δηλωθέντων στοιχείων καθώς και της πλήρους, ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας Πρόσκλησης.

Υποβολή αίτησης στο https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook