Για αδιαφανείς προσλήψεις εκπαιδευτών στα Δημόσια ΙΕΚ κάνει λόγο το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης Του Δημοσίου σε επιστολή προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, τον Συνήγορο του Πολίτη, την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως, τον Γενικό Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜΝ Γεώργιο Βούτσινο και τον Πρόεδρο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Δέρβο Κωνσταντίνο.

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή:

ΑΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ Ι.Ε.Κ.

22 Μαρτίου 2021

Δυστυχώς η εικόνα στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. χειροτερεύει συνέχεια ακόμα και στα θέματα διαφάνειας. Μετά τα αμέτρητα προβλήματα με την αποτυχημένη εφαρμογή της Πλατφόρμας του Μητρώου Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. συνεχίζονται και τα προβλήματα στις Αναθέσεις Εκπαιδευτών μέσα σε ένα πλαίσιο πλήρους αδιαφάνειας. Το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. έχει καταθέσει στο Γενικό Γραμματέα από τις 02/09/2019 προτάσεις για Δίκαιες και Διαφανείς Αναθέσεις από τις οποίες καμία δεν εφαρμόστηκε…

 1. Σε ότι αφορά τις αλλαγές που έγιναν στη μοριοδότηση που εμφανιζόταν στην Πλατφόρμα του Μητρώου μετά από δεύτερο διοικητικό έλεγχο, έχουμε ήδη καταγγείλει την πρωτοφανή διαδικασία που δεν έδινε το δικαίωμα Ενστάσεων. Όπως ειπώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα ΕΕΚΔΒΜΝ θα εξεταζόντουσαν όλα τα e-mails που έφταναν στη Γενική Γραμματεία με ενστάσεις και καταγγελίες (γεγονός που φυσικά δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη διαδικασία ενστάσεων, εγείροντας τεράστιο θέμα νομιμότητας σε ότι αφορά τη διαδικασία). Όμως ακόμα και αυτά τα e-mails, ένα μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων και αφού έχουν πλέον γίνει οι Αναθέσεις, στην πλειοψηφία τους δεν έχουν απαντηθεί. Αλήθεια κ. Γενικέ έχετε ελέγξει πόσες ενστάσεις – καταγγελίες έχετε λάβει, πόσες έχουν ελεγχθεί, πόσες ακόμα δεν έχουν απαντηθεί και σε πόσες είχαν δίκιο οι καταγγελλόμενοι;
 2. Ακόμα και σε όσες έχουν απαντηθεί, έχουμε λάβει απίστευτες καταγγελίες όπου Εκπαιδευτές που έχουν ως κύριο εισόδημα την απασχόληση τους στα Δ.Ι.Ε.Κ., χάνουν τις ώρες τους από δυσλειτουργίες της Πλατφόρμας, τις οποίες υπόσχονται οι αρμόδιοι ότι θα διορθώσουν στην επόμενη Προκήρυξη! Βεβαίως λαμβάνουμε και καταγγελίες ότι δεν έχουν απαντηθεί ενστάσεις ακόμα και του προηγούμενου εξαμήνου!
 3. Μια Πλατφόρμα που όπως έχουμε καταγγείλει παραμένει κλειστή για νέες εντάξεις στο Μητρώο ή αλλαγές, παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία προβλέπει το αντίθετο. Μια Πλατφόρμα πλήρως αδιαφανής όπου ο ενταγμένος Εκπαιδευτής δεν μπορεί να δει προηγούμενες αιτήσεις και μοριοδοτήσεις. Δεν υπάρχει προσωποποιημένη πληροφόρηση και ιστορικότητα.
 4. Δεν έχουμε βρει μέχρι τώρα δημοσιευμένο στο Διαύγεια, Πίνακα Αναθέσεων (Έγκριση σύναψης Σύμβασης με τους ωρομίσθιους Εκπαιδευτές Δ.Ι.Ε.Κ.) για το προηγούμενο εξάμηνο, όπως κάθε εξάμηνο δημοσιεύει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Δεν έχετε βγάλει; Αδιαφάνεια και εκεί; Αν κάποιος πάρει την προηγούμενη απόφαση για το Εαρινό εξάμηνο 2020Α και μελετήσει λίγο τον πίνακα, θα ανακαλύψει ότι πραγματοποιήθηκε πληθώρα Αναθέσεων που η τελευταία στήλη «Συμφωνία με Πίνακα» (αξιολογικό εννοεί) είναι κενή, που σημαίνει Ανάθεση εκτός πίνακα αξιολόγησης η οποία εγκρίθηκε από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.! Δεν θα μας έκανε τόσο εντύπωση εάν πρόκειται για Δ.Ι.Ε.Κ. της Περιφέρειας που δεν έβρισκαν Εκπαιδευτή στην συγκεκριμένη ειδικότητα λόγω εξάντλησης του πίνακα. Πρόκειται όμως για Δ.Ι.Ε.Κ. της Αττικής και σε ειδικότητες όπως Ιατροί, Καθηγητές Ξένων Γλωσσών, Βρεφονηπιοκόμοι, Φυσικοθεραπευτές, Φιλόλογοι, Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Μάγειρες, Οδοντοτεχνίτες. Είδαμε Οδοντοτεχνίτη να του ανατίθεται μάθημα Υγιεινής Χώρου σε Αισθητικούς! Είδαμε Αναθέσεις σε Εκπαιδευτές εκτός Περιφέρειας ή εκτός προτιμήσεων! Είδαμε Αναθέσεις από την κατηγορία «Άλλο». Γνωρίζοντας ότι στην Αττική είναι απίθανο να εξαντλούνται οι πίνακες γεννούνται ερωτήματα νομιμότητας για όλες αυτές τις Αναθέσεις και πως τις εγκρίνει το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Σκοπεύετε να κάνετε έλεγχο για όλα αυτά;
 5. Στις οδηγίες που εστάλησαν στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. την 22.02.2021 με αρ. πρωτ. Κ5/20348 από τον Διευθυντή Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, καταργήθηκε ο δεύτερος Εκπαιδευτής στα εργαστηριακά μαθήματα με την επίκληση διάταξης που ουδέποτε είχε εφαρμοστεί αφού δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί πριν δημιουργηθούν νέοι Οδηγοί Σπουδών μετά την ψήφιση της συγκεκριμένης διάταξης, που να προβλέπουν τον αριθμό Εκπαιδευτών ανά μάθημα. Η Γενική Γραμματεία ερμήνευσε αυτή την έλλειψη πρόβλεψης κατά το δοκούν, καταργώντας τον δεύτερο Εκπαιδευτή, τη στιγμή που ο φόρτος εργασίας στους Εκπαιδευτές έχει γίνει μεγαλύτερος λόγω εξ αποστάσεως Εκπαίδευσης (υπάρχουν επιστημονικές αναφορές περί τούτου). Το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. έχει ζητήσει την παρέμβαση του Πρωθυπουργού με επιστολή του από τις 05/03/2021 για την ανάκληση αυτής της κατάργησης.
 6. Στην παράγραφο 20 των ανωτέρω οδηγιών αναφέρει «Οι Διευθυντές των Δ.Ι.Ε.Κ. αναρτούν στον πίνακα ανακοινώσεων ή και στην Ιστοσελίδα του Δ.Ι.Ε.Κ. το ωρολόγιο πρόγραμμα το οποίο θα περιλαμβάνει τους επιλεγέντες Εκπαιδευτές ανά ειδικότητα και ανά μάθημα.» Έχετε κ. Γενικέ ελέγξει πόσα Δ.Ι.Ε.Κ. το αναρτούν; Η πλειοψηφία δεν ακολουθεί την οδηγία! Ακόμα και όσα Δ.Ι.Ε.Κ. την ακολουθούν, αναρτούν ωρολόγια προγράμματα με ονόματα των Εκπαιδευτών. Όμως οι πίνακες αξιολόγησης βγαίνουν με Αριθμό Μητρώου Εκπαιδευτή, οπότε είναι αδύνατον οι υποψήφιοι να ελέγξουν εάν ακολουθήθηκε ο αξιολογικός πίνακας ή όχι. Αυτό ονομάζεται Αδιαφάνεια και βάζει σε υποψίες όλους τους Εκπαιδευτές!
 7. Επίσης είναι γνωστό και υπάρχουν αποδείξεις, ότι ενώ στέλνουν e-mail και ζητούν από τον υποψήφιο να απαντήσει εντός τριών για συγκεκριμένες ώρες για τις οποίες τονίζεται ότι αλλαγές στο πρόγραμμα δεν γίνονται, τελικά μετά από 2-3 εβδομάδες ως εκ θαύματος το πρόγραμμα αλλάζει!!
 8. Γιατί στους Αξιολογικούς πίνακες δεν εμφανίζονται ονόματα όπως σε άλλους διαγωνισμούς, ακόμα και σε άλλες Εκπαιδευτικές δομές; Εάν το πρόβλημα είναι η άδεια που πιθανόν αμελείτε να λάβετε από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, γιατί αυτή η προστασία δεν εφαρμόζεται και από τις Διευθύνσεις των Δ.Ι.Ε.Κ. τα οποία αναρτούν ωρολόγια προγράμματα με ονόματα;
 9. Στην παράγραφο 5 των ανωτέρω οδηγιών αναφέρει «Η διερεύνηση της διαθεσιμότητας των υποψήφιων Εκπαιδευτών και η πρόταση από το Δ.Ι.Ε.Κ. για ανάθεση διδακτικών ωρών, θα γίνεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.», στο οποίο ο υποψήφιος καλείται να απαντήσει εντός 3 ωρών. Γνωρίζετε ότι υπήρξαν Δ.Ι.Ε.Κ. που δεν έστειλαν e-mails; Είχαμε ζητήσει ο χρόνος απάντησης να διευρυνθεί σε 24 ώρες. Γνωρίζετε ότι υποψήφιοι έλαβαν e-mails αργά τη νύχτα ή Σαββατοκύριακα; Πρέπει να παραμένουμε ξάγρυπνοι για να απαντάμε εντός 3 ωρών;
 10. Στην παράγραφο 6 των ανωτέρω οδηγιών αναφέρει «Ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ανά Εκπαιδευτή σε όλες τις Δημόσιες Δομές Διά Βίου Μάθησης (Δ.Ι.Ε.Κ., Σ.Δ.Ε, ΕΠΑΣ, Ι.Ε.Κ. άλλων Υπουργείων κλπ.) ορίζονται οι είκοσι (20) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.». Λαμβάνουμε καταγγελίες για Εκπαιδευτές που ξεπερνούν το όριο των 20 ωρών (ή των 10 ωρών για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους). Έχετε κάνει κάποιο έλεγχο, έστω στις καταγγελίες που έχετε λάβει, ή θα τρέχετε αργότερα, όπως γινόταν τα προηγούμενα έτη, να βγάλετε απόφαση έγκρισης για υπερβάλλουσες ώρες;
 11. Υπάρχουν καταγγελίες ακόμη και για Εκπαιδευτές οι οποίοι ενώ είχαν λάβει ώρες το προηγούμενο εξάμηνο, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι οι Συμβάσεις μας δεν κατατίθενται στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, δεν φαίνονται πουθενά και μπορούν να λάβουν βεβαίωση Ανεργίας, προφανώς με ψευδή Υπεύθυνη Δήλωση!
 12. Σκοπεύετε κ. Γενικέ να κάνετε έλεγχο και να τιμωρήσετε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης καταστρατήγησης αξιολογικού πίνακα; Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση σε Δ.Ι.Ε.Κ. των Αθηνών όπου σε απόφοιτο Δ.Ι.Ε.Κ. ανατίθενται κάθε χρόνο 20 ώρες, ανεξαρτήτως κριτηρίων, μοριοδότησης και αξιολογικής σειράς!

Σε κάποιους ίσως φανούν πολλά όσα αναφέρουμε και σε κάποιους ίσως φανούν λίγα μπροστά σε όσα έχουν δει. Το γεγονός είναι ότι υπάρχει πληθώρα παραβάσεων και αδιαφάνειας μέσα σε ένα κλίμα που συντηρείται επί σειρά ετών και γιγαντώνεται αφού κανείς ποτέ δεν τιμωρείται! Και αναφερόμαστε και σε Διευθυντές και σε Εκπαιδευτές.

Κάνουμε έκκληση επιτέλους κάποιος να βάλει ένα φρένο σε αυτή την κατρακύλα! Σε όποιον το προσπαθήσει εμείς θα είμαστε αρωγοί με όσα στοιχεία έχουμε και όσα γνωρίζουμε.

Γιατί δεν φτάνει να ευαγγελιζόμαστε την Αριστεία, πρέπει να την αποδεικνύουμε με πράξεις!

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

(Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. & Λ.Φ.Δ.Β.Μ.Δ)»

Διαβάστε ακόμα:

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook