Χαρακτηρισμός δημόσιων σχολικών μονάδων ως Πρότυπων ή Πειραματικών Σχολείων», ακόμα μια αντιεκπαιδευτική ενέργεια από την πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του, καταδικασμένου από την εκπαιδευτική κοινότητα, Ν.4692/2020, το Υ.ΠΑΙ.Θ. προχώρησε στην έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 22631/Δ2 με αριθμό Φ.Ε.Κ. 776/26-2-2021 και στη συνέχεια της εγκυκλίου «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των σχολικών μονάδων για χαρακτηρισμό τους ως Πρότυπα και Πειραματικά» (1/3/2021).

Επιλέγει να αναλύει μονόπλευρα και ιδεοληπτικά τα δεδομένα και να μην αναδιπλώνεται πολιτικά, έπειτα από τη συντριπτική απόρριψη που συνάντησε από τους εκπαιδευτικούς (με την καθολική συμμετοχή τους στην απεργία- αποχή της Δ.Ο.Ε. σε ποσοστό 95%) η απόπειρα επιβολής μιας αξιολόγησης διαλυτικής για το δημόσιο σχολείο,  η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. χαράσσει τη στρατηγική της ενάντια στο δυναμικό μέτωπο των εκπαιδευτικών, εκτιμώντας, λανθασμένα για πολλοστή φορά, πως θα καταφέρει να «ξεγελάσει» την εκπαιδευτική κοινότητα και να την οδηγήσει, με το πρόσχημα ότι δεν επιλέγει, φαινομενικά, τη σύγκρουση, στην έμμεση αποδοχή τόσο της αντιπαιδαγωγικής διαδικασίας όσο και ακόμη δυσμενέστερων ρυθμίσεων.

Στην Υ.Α. 22631/Δ6 στο άρθρο 1 παρ. 2 αναφέρεται ότι  «οι σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τον χαρακτηρισμό τους ως Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ…». Στην ίδια, όμως, παράγραφο αναφέρεται ότι «ο χαρακτηρισμός δημόσιας σχολικής μονάδας ως Π.Σ ή ΠΕΙ.Σ. μπορεί να πραγματοποιηθεί και έπειτα από αίτηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Διευθυντής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), στην οποία υπάγεται η προτεινόμενη σχολική μονάδα.». Αυτό σημαίνει ότι οι Δ/ντές-ντριες Εκπαίδευσης μπορούν να προτείνουν, ως μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης, τον χαρακτηρισμό δημόσιας σχολικής μονάδας ως «Πειραματικού Σχολείου», αυθαίρετα, χωρίς τη σύμφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Η αντιδημοκρατική αυτή πρόβλεψη καθιστά σαφές αυτό που ήδη εκπορεύεται από κάθε ενέργεια της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. και όλοι έχουμε αντιληφθεί. Η πολιτική ηγεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ. είναι αποφασισμένη και εμμονικά προσανατολισμένη στην εκ βάθρων αλλαγή του χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου, όχι με παιδαγωγικά κριτήρια αλλά στηριγμένη σε μια νεοφιλελεύθερη παρωχημένη αντίληψη περί επιβολής καθεστώτος εργασιακής ανασφάλειας για τους εργαζόμενους εκπαιδευτικούς και απουσία ισότιμης αντιμετώπισης των μαθητών.

Η μετατροπή των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε πειραματικά δεν στηρίζεται σε ένα οργανωμένο εκπαιδευτικό σχέδιο πολλαπλασιασμού των σχολικών μονάδων που εφαρμόζουν πειραματικές εκπαιδευτικές μεθόδους με μια λογική αναλογικής επέκτασής τους ανά την Ελλάδα. Ο άναρχος και ευκαιριακός, ανάλογα με τις, τυχόν, επιθυμίες των εκπαιδευτικών ή τις καθοδηγούμενες, από την πολιτική ηγεσία,  αποφάσεις των πρόθυμων Διευθυντών Εκπαίδευσης αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει συνολικός σχεδιασμός και πως μοναδικό μέλημα της κυβέρνησης είναι η αλλαγή του χάρτη της δημόσιας εκπαίδευσης με τρόπο που θα επιφέρει σοβαρές, αρνητικές συνέπειες στα σχολεία, στους μαθητές και στις οικογένειες τους αλλά και στους εκπαιδευτικούς.

Όσες σχολικές μονάδες μετατραπούν σε Πειραματικά σχολεία ουσιαστικά θα βρεθούν σε κυκεώνα  αρνητικών ανακατατάξεων όπως:

  • Η επιλογή των μαθητών που θα φοιτούν στα σχολεία αυτά δε θα γίνεται σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας τους, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά με κλήρωση κάτι που συμβαίνει σήμερα σε όλα τα πειραματικά σχολεία. Καταργούνται, επομένως, τα γεωγραφικά όρια των σχολικών μονάδων, χάνεται η χωροθέτησή τους ως προς το μαθητικό δυναμικό και γίνεται ανακατανομή των μαθητών στις όμορες σχολικές μονάδες, κάτι που θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στον οικογενειακό προγραμματισμό. Επιτυγχάνεται έτσι ο, διαφαινόμενος εδώ και καιρό κυβερνητικός, στόχος της αποσύνδεσης της φοίτησης των μαθητών από τα γεωγραφικά όρια του τόπου διαμονής της οικογένειας κάτι που διευκολύνει και άλλες επιδιώξεις όπως αυτή της δυνατότητας επιλογής σχολικής μονάδας φοίτησης από τους γονείς, στο πλαίσιο του μοντέλου που θέλει το σχολείο οργανική μονάδα που προσελκύει «πελάτες» ανάλογα με την κατάταξή της σε μια κατηγορία που θα συνδέεται με το προϊόν της εξωτερικής αξιολόγησης του ν.4692/2020.
  • Όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας χάνουν την οργανική τους θέση, με βάση τα όσα προβλέπονται από το άρθρο 19 παρ. 15 του Ν.4692/2021. Είναι σαφές ότι όταν ο αριθμός των εκπαιδευτικών που δεν έχουν οργανική θέση θα αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό έπειτα από μια εκτίναξη του αριθμού των Πειραματικών σχολείων, αυτό αποτελεί ένα πολύ σοβαρό βήμα προς τη γενίκευση της ελαστικής σχέσης εργασίας και τη σταδιακή απώλεια των οργανικών θέσεων για το σύνολο των εκπαιδευτικών…
  • Οι εκπαιδευτικοί φαίνονται να αποδέχονται την ατομική αξιολόγησή τους με βάση τα όσα ισχύουν σήμερα για την αξιολόγηση στα Πειραματικά σχολεία, κάτι που αποτελεί γενικευμένη εφαρμογή όχι μόνο της συγκεκριμένης αξιολόγησης αλλά και διευκόλυνση της προσπάθειας αποδοχής της επιχειρούμενης εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. Στο άρθρο 20 παρ. 3α του Ν. 4692/2020 αναφέρεται : «αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί στην παιδαγωγική τους επάρκεια, όπως προκύπτει ιδίως από το βαθμό συμμετοχής τους στις δράσεις εσωτερικής αξιολόγησης του σχολείου…».
  • Το διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών δεν είναι πλέον καθορισμένο με ασφάλεια αλλά βρίσκεται στη διάθεση της Υπουργού Παιδείας. Όπως αναφέρεται σχετικά στο άρθρο 19 παρ. 23 «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Δ.Ε.Π.Π.Σ., μπορεί να τροποποιείται το διδακτικό ωράριο των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ..».

Είναι επιστημονικά παραδεκτό από την εκπαιδευτική κοινότητα ότι τα πειραματικά σχολεία θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα  με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ώστε να  εφαρμόζουν τα προτεινόμενα από αυτά  προγράμματα με βάση την παιδαγωγική έρευνα σε προσδιορισμένο χρονικό πλαίσιο,  σε τυχαίο και αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών. Η Διδασκαλική Ομοσπονδία ουδέποτε υπήρξε αρνητική απέναντι σε αυτόν τον επιστημονικά πολύτιμο θεσμό, αλλά και ουδέποτε κληθήκαμε να καταθέσουμε προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία και τη δομή τους. Τα σχέδια, όμως, της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. μας βρίσκουν απόλυτα αντίθετους. Είναι σχέδια ξένα προς την παιδαγωγική, τις ανάγκες των μαθητών και τον χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου.

Ως Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε.  καλούμε τους συναδέλφους να μην εμπλακούν στη διαδικασία αποδοχής της μετατροπής του σχολείου τους σε Πειραματικό. Πρόκειται για μια μεθόδευση της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. η οποία θα έχει αρνητικές συνέπειες για τις προτεινόμενες σχολικές μονάδες αλλά και το σύνολο των σχολείων, τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.

Καλούμε επίσης και τους/τις Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης να μην προβούν σε ενέργειες επιβολής του χαρακτηρισμού των σχολικών μονάδων ως Πειραματικές. Δεν έχουν καμία δημοκρατική νομιμοποίηση στο να πράξουν κάτι τέτοιο και θα συναντήσουν απέναντί τους την οργανωμένη και σκληρή απάντηση του εκπαιδευτικού κινήματος.

Ζητάμε από το Υπουργείο Παιδείας να συζητήσει με την ΔΟΕ για το θέμα και μέχρι τότε να σταματήσει κάθε διαδικασία σχετική με αυτό.

(ΔΟΕ – Ανακοίνωση 16/3/2021)

Διαβάστε ακόμα:

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook