Μετά την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» σε 218 σχολικές μονάδες και την επιμόρφωση από το ΙΕΠ 2.500 εκπαιδευτικών κατά το σχολικό έτος 2020-2021, η εφαρμογή τους γενικεύεται σε όλα τα Νηπιαγωγεία, τα Δημοτικά και τα Γυμνάσια της χώρας από το επόμενο σχολικό έτος 2021-2022.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προκειμένου να στηρίξει τη γενίκευση των «Εργαστηρίων Δεξιοτήτων», σχεδιάζει την επιμόρφωση 75.000 εκπαιδευτικών, στο πλαίσιο της υπό ένταξη Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων», με κωδικό ΟΠΣ 5092064 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση».

Η επιμόρφωση σχεδιάζεται να διεξαχθεί στο τέλος του σχολικού έτους 2020-2021 καθώς και κατά τη διάρκεια του 2021 2022, προκειμένου οι εκπαιδευτικοί να αξιοποιήσουν το επιμορφωτικό/υποστηρικτικό υλικό στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το υλικό θα είναι διαθέσιμο μέσω moodle/mooc, αντιστοιχεί σε 20 ώρες επιμόρφωσης και καλύπτει τις γενικές αρχές και τους διακριτούς θεματικούς κύκλους των εργαστηρίων δεξιοτήτων.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω Πράξης, το ΙΕΠ απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την υποβολή αιτήσεων στο Μητρώο Εμπειρογνωμόνων και την κάλυψη των αναγκών της εν λόγω Πράξης. Σκοπός της δημιουργίας του Μητρώου είναι η ένταξη σε αυτό εμπειρογνωμόνων για την εκπόνηση υποστηρικτικού και επιμορφωτικού υλικού.

Ειδικότερα η παρούσα πρόσκληση αφορά την ανάθεση σε:

• έως 24 Εκπονητές για την παραγωγή επιμορφωτικού και υποστηρικτικού υλικού
• έως 120 Εκπονητές για την παραγωγή προγραμμάτων καλλιέργειας δεξιοτήτων

Για τους εμπειρογνώμονες που θα επιλεχθούν, θα πραγματοποιηθεί ανάθεση σε έναν από τους τέσσερις (4) παρακάτω θεματικούς κύκλους και συγκεκριμένα:

1. Ζω καλύτερα- Ευ ζην
2. Φροντίζω το περιβάλλον
3. Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και ευθύνη
4. Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική σκέψη και Πρωτοβουλία

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από 12/03/2021 έως 23/03/2021 και μέχρι τις 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στη σχετική Πρόσκληση.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook