Το Κέντρο Επιμόρφωσης & Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργανώνει εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Καινοτόμες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και τη μάθηση».

Είναι δεδομένο ότι τα χαρακτηριστικά της εποχής που ζούμε, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες και τις τρέχουσες κοινωνικο-οικονομικές εξελίξεις έχουν καταστήσει το ρόλο του εκπαιδευτικού εξαιρετικά απαιτητικό και σίγουρα πολυσύνθετο.

Νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις σε σχολεία όλου του κόσμου, εμφανίζονται ως επιτυχημένα παραδείγματα που σε πολλές περιπτώσεις τροφοδοτούν την παιδαγωγική σκέψη και οδηγούν στην υιοθέτηση νέων παιδαγωγικών πρακτικών στην καθημερινή παιδαγωγική πράξη.

Σε ποιους απευθύνεται

• πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ & ΤΕΙ) της ημεδαπής και της αλλοδαπής
• φοιτητές ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής και της αλλοδαπής
• εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (μόνιμοι, αναπληρωτές και ωρομίσθιοι)

Μέθοδος Επιμόρφωσης

Το πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές και τις διαδικασίες της εξ αποστάσεως μορφής προγραμμάτων εξειδίκευσης και Διά Βίου μάθησης, καθώς προσφέρεται με τη μορφή της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατά την οποία οι επιμορφούμενοι παρακολουθούν με ευέλικτο τρόπο προσαρμοσμένο στις προσωπικές τους ανάγκες και προτεραιότητες, το υλικό του προγράμματος, έχοντας ταυτόχρονα δυνατότητα πρόσβασης σε καθοδήγηση αναφορικά με την μελέτη και αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού καθώς και για κάθε σχετική ερώτηση, απορία ή πρόβλημα.

Επιστημονικά υπεύθυνη  του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η κα. Καφένια Μπότσογλου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία φέρει τη ευθύνη για το σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος .

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 9 ΜΗΝΕΣ, 420 ΩΡΕΣ, 28 ECTS

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ΕΩΣ 04/03/2021

Κλείστε θέση στο http://learning.uth.gr/?p=5116

Ειδήσεις σήμερα:

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook