του Νεκτάριου Κορδή

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Ψηφίστηκε την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου από τους Βουλευτές της ΝΔ και της Ελληνικής Λύσης άλλος ένας αντιεκπαιδευτικός νόμος σε βάρος της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης, των φοιτητών, των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών! Χθες μάλιστα δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 4777/2021 (ΦΕΚ 25 τ.Α΄/17-2-2021) μέσα στο οποίο περιέχονται οι αιφνιδιαστικές αλλαγές στο καθεστώς παραιτήσεων των εκπαιδευτικών!

Ποιες είναι οι αιφνιδιαστικές αλλαγές στις παραιτήσεις εκπαιδευτικών;

Στο άρθρο 46 του νόμου τροποποιείται το άρθρο 4 του ν.3687/2008 ως προς τις προθεσμίες και ορίζεται ότι: Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την πρώτη εργάσιμη ημέρα που έπεται του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του αρμόδιο οργάνου του Υπουργείου παιδείας ύστερα από γνώμη των ΚΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ, για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά υγειονομικής επιτροπής ή δημόσιου νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Αίτηση παραίτησης μόνιμου εκπαιδευτικού που υποβάλλεται από 1ης Φεβρουαρίου μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο του πρώτου δεκαημέρου του Φεβρουαρίου, θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση στις 31 Αυγούστου. Προβλέπεται παράλληλα ότι για τη φετινή σχολική χρονιά οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι και την πρώτη εργάσιμη μετά την πάροδο 20 ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος οπότε εφαρμόζεται το δεύτερο εδάφιο της παρ.2 του άρθρου 4 του ν.3687/2008 ή μεταγενέστερα οπότε εφαρμόζεται το πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου.

Τι ισχύει ιδιαίτερα για τη φετινή χρονιά;

Για τη φετινή σχολική χρονιά οι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου 4777/2021 που είναι η 17η Φεβρουαρίου. Με απλά λόγια εφόσον  ο νόμος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ την Τετάρτη  17.2.2021, τότε ο χρόνος τρέχει από σήμερα 18/2  και το 20ήμερο παρέρχεται στις 9 Μαρτίου με τελευταία μέρα υποβολής των αιτήσεων παραίτησης την Τετάρτη 10 Μαρτίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με το σκηνικό που διαμορφώνεται είναι προφανές ότι οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να πανικοβληθούν και να κάνουν άμεσα αίτηση αλλά απαιτείται να εκμεταλλευτούν το χρονικό περιθώριο των 20 ημερών για να έχουν περιθώριο μέχρι τις αρχές Απριλίου να αποφασίσουν οριστικά για την αποχώρησή τους ή όχι στις 31/8/2021.

Τι όριζε το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο;

Το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 (παρ. 2) του Ν. 3687/2008, όπως ισχύει σήμερα (άρθρο 36, παρ. 20 του Ν. 4186/2013 και άρθρο 33, παρ. 2, του ν. 4386/2016) όριζε: «Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά την 31η Μαΐου, καθώς και κατά τη διάρκεια του αμέσως επόμενου διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (Κ.Υ.Σ.Π.Ε., Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους. Αίτηση παραίτησης μόνιμου/μόνιμης εκπαιδευτικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υποβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση, στις 31 Αυγούστου».

Ποιες είναι συνεπώς οι αλλαγές που φέρνει το άρθρο 46 του ν.4777;

 1. Με τα περισσότερα από τα μισά σχολεία της χώρας να είναι σε αναστολή λειτουργίας, με το τρίτο κύμα της πανδημίας να σαρώνει τη χώρα ζητούν από τους εκπαιδευτικούς να υποβάλουν αίτηση παραίτησης από τώρα και όχι στις 1-10 Απριλίου προσθέτοντας μεγαλύτερη πίεση στην ήδη υπάρχουσα αγωνία των εκπαιδευτικών για την απόφασή τους σχετικά με το αν θα αποχωρήσουν φέτος ή όχι για να λάβουν σύνταξη.
 2. Επαναλαμβάνω ότι η νέα προθεσμία είναι πλέον από τις 18/2 έως και τις 10/3 δηλαδή μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου 4777/2021.
 3. Τα ανωτέρω ισχύουν (αποδοχή παραίτησης και λύση της υπαλληλικής σχέσης) μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο αιτών/η αιτούσα εκπαιδευτικός δεν αναιρέσει, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός που δικαιούται, την αίτηση παραίτησης που έχει υποβάλει (άρθρο 148 παρ. 4 του Υ.Κ. – Ν. 3528/2007). Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί που θα κάνουν αίτηση στις 10 Μαρτίου θα έχουν περιθώριο ενός μήνα για την ανάκληση της αίτησής τους δηλαδή μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου!
 4. Με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο οι αιτήσεις παραίτησης για σοβαρούς λόγους υγείας ή οικογενειακούς υποβάλλονταν στο ΚΥΣΔΕ μετά την 31η Μαΐου με δεδομένες τις αιτήσεις από 1-10 Απριλίου. Τώρα έρχονται την 1η εργάσιμη μετά το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου -και για φέτος από τις 10 Μαρτίου περίπου- δημιουργώντας σοβαρά ζητήματα ανισότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών τα οποία εν πολλοίς αντιμετώπιζε το προηγούμενο πλαίσιο. Με πάνω από 400.000 εκκρεμείς υποχρεώσεις στον ΕΦΚΑ, αντιλαμβανόμαστε πόσο εκρηκτικά είναι τα ζητήματα αυτά!
 5. Να τονίσουμε ότι η αλλαγή αυτή δεν διαφοροποιεί το χρονοδιάγραμμα των Υπηρεσιακών μεταβολών συγκριτικά με την προηγούμενη ημερομηνία! Απλά – εν μέσω της νέας έξαρσης της πανδημίας και με κλειστά φυσικά σχολεία- χιλιάδες εκπαιδευτικοί καλούνται να πάρουν μια τόσο σοβαρή απόφαση για τη λήξη του εργασιακού τους βίου! Αλήθεια πόσο δύσκολο ήταν η προθεσμία να οριστεί 10 μέρες μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων τη στιγμή μάλιστα που η λύση της υπαλληλικής σχέσης είναι στις 31/8/2021; Αλλά είπαμε το επιτελικό κράτος έχει συνέπεια και συνέχεια! Το έχουμε εξάλλου διαπιστώσει και από τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας… 

Τι πρέπει να γνωρίζουμε πριν κάνουμε την αίτηση;

Όπως και το 2020 λόγω της πανδημίας, οι εκπαιδευτικοί -λογικά- θα υποβάλουν ηλεκτρονική υποβολή αίτησης παραίτησης και ανάκλησης αυτής.  Οι εκπαιδευτικοί που θα υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να ζητούν να παραιτηθούν από την Υπηρεσία και όχι να συνταξιοδοτηθούν, αφού η αίτηση για συνταξιοδότηση έπεται της λύσης της υπαλληλικής σχέσης. Η αποδοχή της αίτησης παραίτησης από την Υπηρεσία, θα γίνει αυτοδίκαια (εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 148 του Υπαλληλικού Κώδικα, Ν. 3528/2007 και για τους εκπαιδευτικούς που έχουν τις υποχρεώσεις του άρθρου 58 του Υπαλληλικού Κώδικα), και η υπαλληλική σχέση θα λυθεί στις 31-8-2021, χωρίς ωστόσο η ανωτέρω αποδοχή να κατοχυρώνει απαραίτητα συνταξιοδοτικό δικαίωμα και άμεση καταβολή της σύνταξης. Για το λόγο αυτό και ειδικότερα μετά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4336/2015,όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4337/2015 και του άρθρου 1 του Ν. 4342/2015, για την αποφυγή φαινομένων ανάκλησης παραιτήσεων που θα γίνουν αποδεκτές, οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να παραιτηθούν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αναφορικά με τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (συμπλήρωση του ελάχιστου απαιτούμενου χρόνου-απαιτούμενο όριο ηλικίας), και άμεσης καταβολής της σύνταξης. Η παραίτηση από την Υπηρεσία είναι μια πολύ σοβαρή απόφαση ζωής! Σε κάθε περίπτωση η όποια επιλογή θα πρέπει να είναι αποτέλεσμα ώριμης σκέψης και ουσιαστικής ενημέρωσης! Συνεπώς, επειδή τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει πολλές μεταβολές στις συνταξιοδοτικές διατάξεις και ως εκ τούτου κάθε εκπαιδευτικός αποτελεί μία ξεχωριστή συνταξιοδοτική περίπτωση κρίνεται απαραίτητο πριν την υποβολή της αίτησης παραίτησης οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να ενημερωθούν  προκειμένου να είναι σίγουροι πως έχουν όλες τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

Σημειώνεται ότι με το άρθρο 4, παρ. 10, περ. α και β του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄ 103/29-4-2013), ρυθμίζεται η επαναφορά στην Υπηρεσία μετά από αίτηση του υπαλλήλου που παραιτήθηκε από πλάνη περί τα πράγματα που δεν πληρούσε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άμεση καταβολή της σύνταξης του, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 3 μηνών από την ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων. Το χρονικό διάστημα από την αποχώρηση από την Υπηρεσία μέχρι την επαναφορά σε αυτή δεν λογίζεται συντάξιμο και δεν καταβάλλονται αποδοχές για αυτό. Το διάστημα αυτό μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα δύο έτη!

Ποια τα αναλυτικά όρια ηλικίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος; 

Το βασικό κριτήριο θεμελίωσης δικαιώματος είναι τα 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 55 ετών για τους πριν το 1983 στο Δημόσιο και τα 30 έτη υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών για τους μετά το 1983 στο Δημόσιο με 25ετία μέχρι 31-12-2010. Πιο αναλυτικά:

Για πλήρη σύνταξη

 1. Άνδρες- Γυναίκες
 • Με 25ετία το 2010 και συνολικά 37 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2021 και την ηλικία των 61 ετών και 2 μηνών.
 • Με 25ετία το 2010 και συνολικά 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2021 και την ηλικία των 61 ετών και 6 μηνών.
 • Με 25ετία το 2011 και συνολικά 36έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2021 και την ηλικία των 61 ετών και 6 μηνών.
 1. Μητέρες ανηλίκων
 • Με 25ετία το 2010 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1965.
 1. Γονείς ανηλίκων (άνδρες- γυναίκες)
 • Με 25ετία το 2011 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1964.
 • Με 25ετία το 2012 και ημερομηνία γέννησης μέχρι 30/6/1962.

Για μειωμένη σύνταξη

 1. Άνδρες και γυναίκες που διορίστηκαν από 1/1983 έως 12/1992

Γυναίκες:

 • Με 25ετία το 2010 σε ηλικία 55 ετών
 • Με 25ετία το 2011 σε ηλικία 56 ετών
 • Με 25ετία το 2012 σε ηλικία 58 ετών

Άνδρες:

 • Με 25ετία το 2011 σε ηλικία 56 ετών
 • Με 25ετία το 2012 σε ηλικία 58 ετών
 1. Ασφαλισμένοι πριν το 1983 με 25ετία το 2010
 • Άνδρες σε ηλικία 60 ετών
 • Γυναίκες σε ηλικία 55 ετών.
 • Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα (τέως ΙΚΑ)
 1. Άνδρες και γυναίκες
 • Με 35ετία το 2012 και συνολικά 37 έτη ασφάλισης και ημερομηνία γέννησης μέχρι 31/12/1960
 1. Κατηγορίες των “παλαιών” ασφαλισμένων δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες θα πρέπει να σκεφθούν σοβαρά τη συνταξιοδότηση και πληρούν φυσικά τις απαιτούμενες προϋποθέσεις (έτη ασφάλισης-όριο ηλικίας), αφορούν:
 • Ασφαλισµένους/ες με 25ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 35 έτη συνολικά εντός του 2021, συνταξιοδοτούνται, συμπληρώνοντας την ηλικία των 61 ετών και 6 μηνών.
 • Ασφαλισµένους/ες με 25ετία έως και 31-12-2010, που συμπληρώνουν 37 έτη συνολικά εντός του 2021 συνταξιοδοτούνται, συμπληρώνοντας την ηλικία των 61 ετών και 2 μηνών.
 • Ασφαλισµένους/ες που συμπληρώνουν με 25ετία το 2011 και 36 έτη συνολικά εντός του 2021, συνταξιοδοτούνται, συμπληρώνοντας την ηλικία των 61 ετών και 6 μηνών.
 • Ασφαλισµένους/ες με 25ετία έως και 31-12-2012 που συμπληρώνουν 37 έτη συνολικά εντός του 2021, συνταξιοδοτούνται, συμπληρώνοντας την ηλικία των 61 ετών και 8 μηνών.
 • Ασφαλισµένους/ες που έχουν συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού  αιτήµατος µε πραγµατικό ή πλασµατικό χρόνο και συµπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2021.
 • Άνδρες δημοσίους υπαλλήλους που έχουν γεννηθεί το 1961 και συµπλήρωσαν 25ετία το 2010.
 • Γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους που έχουν γεννηθεί το 1966 και συµπλήρωσαν 25ετία το 2010.
 • Άνδρες δημοσίους υπαλλήλους που έχουν γεννηθεί το 1965 που συµπλήρωσαν 25ετία το 2011.
 • Άνδρες δημοσίους υπαλλήλους, γεννηµένους το 1963, που συµπλήρωσαν 25ετία το 2012.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την παραίτηση των εκπαιδευτικών;

 1. Πρόσφατο Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (εις πενταπλούν)
 2. Πιστοποιητικό τύπου Α΄ (μόνο για τους άντρες) εφόσον δεν υπάρχει στο προσωπικό μητρώο (εις διπλούν)
 3. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και των δύο όψεων (εις πενταπλούν)
 4. Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή άλλου αποδεικτικού μέσου, από το οποίο να προκύπτει ο Α.Φ.Μ. (εις πενταπλούν)
 5. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασμού (με πρώτο το επώνυμο του συνταξιούχου) που επιθυμείτε να πιστώνεται η σύνταξή σας. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται ο IBAN (International Bank Account Number) μπορείτε να τον μάθετε από το υποκατάστημα της Τράπεζά όπου ανοίξατε το λογαριασμό σας (εις πενταπλούν)
 6. Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών στοιχείων ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ), από ασφάλιση που προηγήθηκε του διορισμού στο Δημόσιο (εις πενταπλούν)
 7. Πιστοποιητικό εκπαιδευτικού ιδρύματος φοίτησης των παιδιών που σπουδάζουν (εις διπλούν)
 8. Σε περίπτωση Διαζυγίου: Το διαζευκτήριο & Δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα ή ενήλικα που σπουδάζουν (εις διπλούν)
 9. Σε περίπτωση που υπάρχει γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής (για αναπηρία 67% και άνω) είτε του συνταξιούχου είτε κάποιου μέλους της οικογενείας του, καλό είναι να προσκομίζεται (εις διπλούν)
 10. Σε περίπτωση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 1983 που έχει πληρωθεί από τους ίδιους, αποδείξεις από τα αντίστοιχα ταμεία (εις τριπλούν)
 11. Σε περίπτωση Διαδοχικής Ασφάλισης ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 1-1-1983: Βεβαιώσεις από τους αντίστοιχους ασφαλιστικούς φορείς (εις τριπλούν)
 12. Για τις περιπτώσεις αναγνώρισης προϋπηρεσιών ιδιωτικού τομέα, στρατιωτικής θητείας, προσόντος διορισμού, πλασματικού χρόνου παιδιών, ετών σπουδών κλπ., θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν τις σχετικές πράξεις ή τους αριθμούς πρωτοκόλλου υποβολής των αιτήσεων, στις περιπτώσεις που δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική πράξη, καθώς και βεβαίωση για το υπόλοιπο ή την εξόφληση των οφειλών της αναγνώρισης.
 13. Για περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με συνταξιοδοτικά θέματα οι συναδέλφισσες και οι συνάδελφοι μπορούν να απευθύνονται στο Νομικό Σύμβουλο της ΟΛΜΕ:

http://olme-attik.att.sch.gr/new/?page_id=3802

Ιδιαίτερη προσοχή στα ακόλουθα σημεία:

 • Επειδή τα τελευταία χρόνια έχουν επέλθει πολλές μεταβολές στις συνταξιοδοτικές διατάξεις και ως εκ τούτου κάθε εκπαιδευτικός αποτελεί μία ξεχωριστή συνταξιοδοτική περίπτωση κρίνεται απαραίτητο πριν την υποβολή της αίτησης παραίτησης οι συνάδελφοι/ισσες να ενημερωθούν προκειμένου να είναι σίγουροι πως έχουν όλες τις προϋποθέσειςσυνταξιοδότησης. Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την υποβολή της αίτησης απονομής και της υπεύθυνης δήλωσης και πριν φύγει ο φάκελός τους για το τέως Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, νυν Τομέα Συντάξεων Δημοσίου του e- ΕΦΚΑ Ως εκ τούτου ο ρόλος των ΔΔΕ είναι επικουρικός και όχι συμβουλευτικός για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος! Υπάρχουν πολλά φαινόμενα παραίτησης εκπαιδευτικών που θεμελιώνουν μεν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, χωρίς όμως να τους καταβάλετε άμεσα η σύνταξη, επειδή δεν συμπληρώνουν το απαραίτητο όριο ηλικίας για την καταβολή της.
 • Ο απαραίτητος χρόνος ασφάλισης και το όριο ηλικίας θα πρέπει να συμπληρώνονται μέχρι 31.8.2021, διότι ακριβώς τότε διακόπτεται ο ασφαλιστικός και μισθολογικός δεσμός του εκπαιδευτικού με το Δημόσιο.
 • Με τον ίδιο τρόπο που θεμελιώνει δικαίωμα κανείς για κύρια σύνταξη, πρέπει να θεμελιώνει δικαίωμα και για επικουρική σύνταξη. Δηλαδή, σε περίπτωση που χρειάζεται να εξαγοράσει πλασματικά έτη για την κύρια , θα πρέπει να κάνει το ίδιο και για την επικουρική. Συνήθως μάλιστα, εάν έχει προ του διορισμού, διαδοχική ασφάλιση με ένσημα/ μέρες ασφάλισης που δεν είχαν εισφορά για επικουρικό, θα πρέπει να καλύψει με εξαγορά και αυτόν τον χρόνο. Σε διαφορετική περίπτωση θα πάρει είτε μειωμένη επικουρική, είτε αργότερα σε σχέση με την κύρια.
 • Τα πλασματικά έτη στην κύρια σύνταξη αποπληρώνονται με παρακράτηση από τα αναδρομικά της σύνταξης και όσα δεν έχον εξοφληθεί με δόσεις κάθε μήνα, μέχρι εξοφλήσεως.
 • Τέλος, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις περιπτώσεις εκπαιδευτικών οι οποίες/οι οποίοι βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών και ιδίως όσων έχουν εξαντλήσει τον ανώτατο χρόνο χορήγησής της (5 έτη). Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οφείλουν να ενημερώνουν τις /τους εκπαιδευτικούς έγκαιρα για την υποχρέωσή τους να αναλάβουν υπηρεσία μετά τη λήξη της άδειας άνευ αποδοχών και για τις πειθαρχικές συνέπειες που επισύρει η αδικαιολόγητη αποχή από τα καθήκοντά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα παραπομπής στα πειθαρχικά συμβούλια και άσκοπης γραφειοκρατίας.

Τι γίνεται με τα όρια ηλικίας από το 2022 και μετά;

Λίγο πριν τις γιορτές η δημοσιοποίηση του «εθνικού μνημονίου» Πισσαρίδη δημιούργησε μεγάλη αναστάτωση για το ζήτημα αυτό. Μεταξύ άλλων αναφέρει: «Με βάση τις αλλαγές που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια, αναμένεται ότι έως το 2022 οι επιλογές πρόωρης συνταξιοδότησης θα έχουν καταργηθεί και θα ισχύει μια γενική ηλικία συνταξιοδότησης των 67 ετών (ή των 62 ετών με εισφορές 40 ετών). Δεδομένων των δυσμενών δημογραφικών εξελίξεων για την Ελλάδα, δεν θα πρέπει να επανεισαχθούν εξαιρέσεις από αυτούς τους καθολικούς κανόνες». Πριν από λίγες ημέρες  ο αρμόδιος Υφυπουργός Εργασίας δήλωσε ότι θεμελιωμένα δικαιώματα σε συγκεκριμένα όρια ηλικίας μπορούν να ασκηθούν και μετά το 2022. Σε κάθε περίπτωση για να αλλάξουν τα θεμελιωμένα όρια ηλικίας, θα πρέπει να ψηφιστεί νόμος που να αλλάζει τα όρια ηλικίας. Απλά επειδή το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται νέος ασφαλιστικός νόμος, υπάρχει μεγάλη ανασφάλεια ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε τη «συνέπεια λόγων και έργων» που έχει επιδείξει μέχρι σήμερα το επιτελικό κράτος της ΝΔ!

Ποια είναι η σημερινή κατάσταση με τις εκκρεμείς συντάξεις;

 • Οι εκκρεμείς υποχρεώσεις του e-ΕΦΚΑ ξεπερνούν τις 415.000 με τις συντάξεις να έχουν φτάσει πλέον τις 350.000. Να θυμίσουμε ότι δεν έχουν ακόμα εκδοθεί συντάξεις για Δημόσιους Υπαλλήλους που αποχώρησαν από την υπηρεσία τον Σεπτέμβριο του 2018. Για όσους, μάλιστα, έχουν διαδοχική ασφάλιση από το 2017!
 • Οι εξαγγελίες που έγιναν για τις «ψηφιακές» συντάξεις αφορούν μόνο σε συντάξεις χηρείας και σε συντάξεις με χρόνο ασφάλισης αποκλειστικά στον ΟΓΑ. Το ύψος των προσωρινών συντάξεων για τους εργαζόμενους του Δημοσίου αντιστοιχεί στο 50% των αποδοχών που είχαν τον Οκτώβριο του 2011 μείον την κράτηση 6% για περίθαλψη. Το αίτημα της ΑΔΕΔΥ είναι να αυξηθεί η μηνιαία προσωρινή σύνταξη των Δημοσίων Υπαλλήλων και να υπολογίζεται στο 70% του βασικού μισθού του υπαλλήλου, που καταβαλλόταν τον Οκτώβριο  του 2011.
 • Παρά τις εξαγγελίες του προηγούμενου Υπουργού Εργασίας Γ. Βρούτση για αύξηση της προσωρινής σύνταξης στο 80%, υπάρχει διάταξη που καθορίζει ότι η προσωρινή σύνταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο της Εθνικής δηλαδή τα 768 ευρώ! Για τους περισσότερους εκπαιδευτικούς η προσωρινή σύνταξη είναι από 630-730 ευρώ.
 • Πάμε τώρα στα… ωραία και επιτελικά(!) Κατατέθηκε στις 16/2 η τροπολογία για τη χορήγηση της (νέας) προσωρινής σύνταξης των 384 ευρώ, που πρακτικά σημαίνει και την καθιέρωση προκαταβολής σύνταξης για εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους που περιμένουν έως και πέντε χρόνια να λάβουν την οριστική σύνταξή τους! Αντί ο κ. Χατζηδάκης να εξαγγείλει την ταχύτερη έκδοση των 350.000 εκκρεμών συντάξεων,  εκμεταλλεύτηκε  το γεγονός ότι  περίπου 70.000   συνταξιούχοι του Ιδιωτικού τομέα δεν έπαιρναν  προσωρινή  σύνταξη  και αποφάσισε  να εξομοιώσει προς τα κάτω  όλες τις προσωρινές συντάξεις με την Εθνική σύνταξη (από 360-384 ευρώ)! Μάλιστα η δήλωση του ότι: «με αυτόν τον τρόπο, όσοι έχουν ήδη υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης θα έχουν ένα εισόδημα έως  την απονομή αρχικά της προσωρινής και τελικά της οριστικής σύνταξης» δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα αφού η προσωρινή σύνταξη εκδιδόταν τον επόμενο μήνα από την  κατάθεση των δικαιολογητικών.
 • Το αυτονόητο που πρέπει άμεσα να ξεκαθαριστεί είναι να συνεχιστεί η καταβολή της προσωρινής σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους/ εκπαιδευτικούς στο ύψος που προβλέπεται σήμερα δηλαδή μέχρι 768 ευρώ! Γιατί πρέπει ο συνταξιούχος να περάσει από την Εθνική στην προσωρινή και κατόπιν στην οριστική σύνταξη; Μήπως το «επιτελικό» κράτος που «μεγαλουργεί» ετοιμάζεται να καθηλώσει όλους τους συνταξιούχους στα 360-384 ευρώ;
 • Την ίδια στιγμή το «επιτελικό» κράτος συνεχίζει με κάθε τρόπο την αποδόμηση του δημόσιου χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης με όχημα την απαξίωση του εγκαταλελειμμένου ΕΦΚΑ (λόγω της υποτιθέμενης αναποτελεσματικότητας και της αδυναμίας του να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του). Η καθιέρωση του «project manager», οι συνεχείς αναφορές του κ. Χατζηδάκη στην εμπλοκή του Ιδιωτικού Τομέα, η απαράδεκτη, λαϊκίστικη και προβοκατόρικη μετακύληση των ευθυνών στους υπαλλήλους («γραφειοκράτες»…), απλώς προλειαίνουν το έδαφος. Στην πραγματικότητα, ο τελικός στόχος είναι η πλήρης παράδοση ολόκληρων τομέων του ΕΦΚΑ και του συνόλου των αρμοδιοτήτων τους σε ιδιωτικά συμφέροντα! Συμφέροντα, τα οποία βρίσκονται ήδη με το ένα πόδι στον ΕΦΚΑ και προφανέστατα επιθυμούν διακαώς να πατήσουν και με το άλλο. Ο ΕΦΚΑ και η Κοινωνική Ασφάλιση επομένως, όπως η Υγεία, η Παιδεία και η Ενέργεια δεν αποτελούν για την κυβέρνηση των «αρίστων», παρά ένα ακόμη προνομιακό πεδίο άγριας κερδοσκοπίας και παρασιτικού πλουτισμού σε βάρος του κόσμου της εργασίας.
 • Να υπενθυμίσουμε ότι από το 2010-2020 οι συνολικές αποχωρήσεις των εκπαιδευτικών από όλη την εκπαίδευση πλησιάζουν τις 40.000 εκ των οποίων σχεδόν οι 24.600 προέρχονται από τη Δευτεροβάθμια! Το αίτημα για πλήρη σύνταξη στα 60 με 30 χρόνια εργασίας, ώστε να ανανεωθεί το έμψυχο δυναμικό της εκπαίδευσης, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να αμβλυνθεί το οξύ πρόβλημα της ανεργίας των νέων εκπαιδευτικών, παραμένει πάντα στην πρώτη γραμμή! Η αναγκαιότητα μαζικών μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών, με δεδομένο ότι τη φετινή χρονιά εργάζονται πάνω από 50.000 αναπληρωτές/τριες είναι προφανής και ζωογόνος για όλο το εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το 2021 φαίνεται πως θα είναι ένα έτος απορρύθμισης της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης! Οι νεοφιλελεύθερες συνταγές διάλυσης της εργασίας και της κοινωνικής ασφάλισης είναι όχι μόνο παρούσες, αλλά αναβαθμίζονται ποιοτικά, με τρόπο ακόμα πιο σκληρό για τα κοινωνικά δικαιώματα μέσα σε μια λογική ρωμαϊκής αρένας! Απέναντι στην προσπάθεια αποδόμησης του κοινωνικού κράτους από μια Κυβέρνηση και ένα κόμμα που έκαναν σημαία τους τον κοινωνικό αυτοματισμό και το ιδεοληπτικό μίσος για το Δημόσιο και τους εργαζόμενους σε αυτό έχουμε φωνή και δύναμη για να υπερασπιστούμε τα δημόσια κοινωνικά αγαθά και να μην επιτρέψουμε κανένα πισωγύρισμα στο ζοφερό μέλλον της αγοραίας οπισθοδρόμησης!

Αθήνα 18/2/2021

Νεκτάριος Κορδής

Τ. Αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών στο
Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Παιδείας
Με τις ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ/ΣΥΝΕΚ
Κιν. 6932600870/ [email protected]

Διαβάστε ακόμα:

Προκήρυξη πρόσληψης ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού

Τροποποίηση Υπουργικής απόφασης για τα ΙΕΚ που υπάγονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Θεσσαλονίκη: Έως 30/4 οι εγγραφές στον Κατάλογο Καλλιτεχνών και Επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook