Δημοσιεύτηκε σήμερα στην ΕτΚ η ΚΥΑ με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/ 10.2.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534).

Για την ΚΥΑ με όλα τα μέτρα που ισχύουν έως τη 1 Μαρτίου (Β’ 534) πατήστε εδώ

Οι τροποποιήσεις που επιφέρει η νέα ΚΥΑ στην προηγούμενη Απόφαση αφορούν κυρίως στην κατάταξη γεωγραφικών περιοχών στα σχετικά επίπεδα κινδύνου, όπως αυτά έχουν οριστεί από την Πολιτεία.

Δείτε τη νέα ΚΥΑ εδώ

Πιο αναλυτικά:

Στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.2.2021 κοινή υπουργική απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 534), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:

α) Στην περ. α) της παρ. 1Α του άρθρου 1 προστίθενται η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, ο Δήμος Καλυμνίων και ο Δήμος Καρπάθου, αφαιρείται η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, στην περ. β) της ιδίας παραγράφου προστίθενται οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Εύβοιας και η παρ. 1Α διαμορφώνεται ως εξής::

«1Α. α) Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται: αα) η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, αβ) η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αγ) ο Δήμος Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αδ) οι Δήμοι Θηβαίων και Τανάγρας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αε) ο Δήμος Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αστ) ο Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, αζ) ο Δήμος Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αη) ο Δήμος Πύδνας – Κολινδρού της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, αθ) ο Δήμος Καλυμνίων της Περιφερειακής Ενότητας Καλύμνου της ΠεριφέρειαςΝοτίου Αιγαίου και αι) ο Δήμος Καρπάθου της Περιφερειακής Ενότητας Καρπάθου – Ηρωϊκής Νήσου Κάσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

β) Στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου εντάσσονται: βα) η Περιφέρεια Αττικής, ββ) η Περιφερειακή Ενότητα  Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, βγ) η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, εξαιρουμένου του Δήμου Σκύρου, βδ) ο Δήμος Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης, βε) ο Δήμος Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και βστ) ο Δήμος Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

γ) Στο επίπεδο μητροπολιτικών περιοχών εντάσσονται: γα) η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και γβ) η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

δ) Στο επίπεδο επιτήρησης εντάσσονται οι λοιπές περιοχές της Επικράτειας.».

β) Σε όλα τα επίπεδα επιδημιολογικής επιβάρυνσης του σημείου 20 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 προστίθενται η δυνατότητα προπονήσεων χωρίς παρουσία θεατών των ομάδων που μετέχουν στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών της Football league, καθώς και λειτουργίας και χρήσης των κολυμβητηρίων επιπροσθέτως για αθλητές σωματείων και  υποψηφίους των Σχολών Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Στρατιωτικών Σχολών και το εν λόγω σημείο αντικαθίσταται ως εξής: […].

γ) Στα σημεία 33 και 34 της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 1 προστίθενται οι εξαιρέσεις των αθλητικών εγκαταστάσεων για προπονήσεις των ομάδων που μετέχουν στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ανδρών της Football league και οι δραστηριότητες των αθλητικών ομίλων που συμμετέχουν στο ίδιο πρωτάθλημα, αντιστοίχως, και τα σημεία αντικαθίστανται ως εξής: «33. Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων ως προς τους εσωτερικούς τους χώρους και ως προς τους χώρους ομαδικής άθλησης, με εξαίρεση α) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται προπονήσεις και αγώνες ομάδων Α’ και Β’ κατηγορίας ποδοσφαίρου (Superleague Ι και Superleague ΙΙ), Α’ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης (Βasket league) και πετοσφαίρισης (Volleyleague ανδρών και γυναικών), β) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται προπονήσεις ομάδων Α’ κατηγορίας καλαθοσφαίρισης γυναικών, υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών και χειροσφαίρισης ανδρών και γυναικών, γ) τις εγκαταστάσεις που διενεργούνται προπονήσεις ομάδων ποδοσφαίρου ανδρών της Football league, δ) τις εγκαταστάσεις όπου προπονούνται αθλητές που συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες, ε) τους προπονητές που παρέχουν υπηρεσίες σε ατομικά αθλήματα/ ΚΑΔ 93.11.

34. Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων, με εξαίρεση τους αθλητικούς ομίλους που συμμετέχουν στην Α’ και Β’ κατηγορία ποδοσφαίρου (Superleague Ι και Superleague ΙΙ), στην κατηγορία ποδοσφαίρου ανδρών της Football league, στην Α’ κατηγορία καλαθοσφαίρισης (Βasket league) και πετοσφαίρισης (Volleyleague ανδρών και γυναικών) και σε Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες/ΚΑΔ 93.12.».

δ) Στο τέλος της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 1 προστίθεται σημείο 31, ως εξής:

«31. Οικοδομικές δραστηριότητες πλην των δημοσίων έργων και των έργων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκλειστικά στον Δήμο Μυκόνου της Περιφερειακής Ενότητας Μυκόνου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στον Δήμο Θήρας της Περιφερειακής Ενότητας Θήρας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.».

ε) Στο τέλος της περ. γ) της παρ. 3 του άρθρου 3 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής: «Ειδικώς οι επιστήμονες – αυτοαπασχολούμενοι που διαθέτουν επαγγελματική ταυτότητα, η οποία εκδίδεται από επαγγελματικό σύλλογο με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, δεν απαιτείται, προς πιστοποίηση της ιδιότητάς τους, να φέρουν την απαιτούμενη από το προηγούμενο εδάφιο εκτύπωση από το πληροφοριακό σύστημα TAXIS ή αντίστοιχη ηλεκτρονική απεικόνιση, εφόσον επιδεικνύουν την επαγγελματική ταυτότητα του συλλόγου τους.».

2. Η ΚΥΑ ισχύει από τη Δευτέρα, 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 με την επιφύλαξη των περ. α) και β) της παρ. 1Α του άρθρου 1 της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.9147/10.2.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 534), όπως διαμορφώνονται με το άρθρο 1 της παρούσας, οι οποίες ισχύουν από το Σάββατο, 13 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00.

Γιώργος Σκάθαρος*

Διαβάστε ακόμα:

Ανακοινώσεις Χαρδαλιά: Ποιες περιοχές ανήκουν στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου

Κορονοϊός 12 Φεβρουαρίου: 1.410 νέα κρούσματα, 293 οι διασωληνωμένοι, 21 νέοι θάνατοι

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Οι βασικές ρυθμίσεις

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook