Αρχαία Ελληνικά Β’ Γυμνασίου – Διαγώνισμα

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας Ο.Ε.»

Επιμέλεια: Κωστούλα Φένια

ΚΕΙΜΕΝΟ: Η ευθύνη για την παιδεία των νέων

ΣΩ. Ἀλλ’ ὅμως σύ με φῄς, ὦ Μέλητε, τοιαῦτα ἐπιτηδεύοντα τοὺς νέους διαφθείρειν; Καίτοι ἐπιστάμεθα μὲν δήπου τίνες εἰσὶ νέων διαφθοραί· σὺ δὲ εἰπὲ εἴ τινα οἶσθα ὑπ’ ἐμοῦ γεγενημένον ἢ ἐξ εὐσεβοῦς ἀνόσιον ἢ ἐκ σώφρονος ὑβριστήν.

ΜΕΛ.   Ἀλλὰ ναί, μὰ Δί’, ἐκείνους οἶδα οὓς σὺ πέπεικας σοὶ πείθεσθαι μᾶλλον ἢ τοῖς γονεῦσι.

ΣΩ. Ὁμολογῶ, περί γε παιδείας· τοῦτο γὰρ ἴσασιν ἐμοὶ μεμεληκός. Περὶ δὲ ὑγιείας τοῖς ἰατροῖς μᾶλλον οἱ ἄνθρωποι πείθονται ἢ τοῖς γονεῦσιν· καὶ ἐν ταῖς ἐκκλησίαις γε πάντες δήπου οἱ Ἀθηναῖοι τοῖς φρονιμώτατα λέγουσι πείθονται μᾶλλον ἢ τοῖς προσήκουσιν. Οὐ γὰρ δὴ καὶ στρατηγοὺς αἱρεῖσθε, οὓς ἂν ἡγῆσθε περὶ τῶν πολεμικῶν φρονιμωτάτους εἶναι; Οὐκοῦν θαυμαστὸν καὶ τοῦτό σοι δοκεῖ εἶναι, ἐμὲ τούτου ἕνεκα θανάτου ὑπὸ σοῦ διώκεσθαι, ὅτι περὶ τοῦ μεγίστου ἀγαθοῦ ἀνθρώποις, περὶ παιδείας, βέλτιστος εἶναι ὑπό τινων προκρίνομαι;

Ξενοφῶν, Ἀπολογία Σωκράτους 19-21 (διασκευή)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Ο Μέλητος κατηγορεί τον Σωκράτη ότι οι νέοι ακολουθούν περισσότερο τον δάσκαλό τους παρά τους γονείς τους. Την αποδέχεται αυτή την κατηγορία ο Σωκράτης και πώς αιτιολογεί τη συμπεριφορά των μαθητών του;

2. Ποια επιχειρήματα χρησιμοποιεί ο Σωκράτης για να αποδείξει ότι η κατηγορία εις βάρος του είναι παράλογη;

3. Να κάνετε προτάσεις με τις λέξεις: πιθανότητα, εμπιστοσύνη, πειθαρχώ, πειστήριο (μπορείτε να αλλάξετε την πτώση, τον αριθμό, το χρόνο και το πρόσωπο)

4.Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με την καταλληλότερη από τις παρακάτω λέξεις, αφού τις μεταφέρετε στο σωστό τύπο: πειθήνιος, πεισμώνω, απείθαρχος, πεποίθηση

α) Στο στρατό οι ………………………. στρατιώτες τιμωρούνται αυστηρά.

β) Για να παραμείνεις στην ομάδα, πρέπει να είσαι ………………………………. σε ό,τι αποφασίζεται κάθε φορά.

γ) Ο προπονητής μου έχει την ………………………… ότι θα καταφέρω να βγω στους τρεις πρώτους στον αγώνα 100 μέτρων.

δ) ……………………………… και δεν ήθελε να συνεχίσει το παιχνίδι.

5. Να σχηματίσετε από 1 σύνθετη λέξη (ουσιαστικό, επίθετο ή ρήμα) με τα συνθετικά που δίνονται παρακάτω:

α) σύν+ λαμβάνω →

β) ἐν  + ὅπλον→

γ) ἀ-+ τιμή →

δ) ἀεί + φέρω →

ε) εὖ + τύχη →

6) πείθω: Να σχηματίσετε το β’ ενικό πρόσωπο της Υποτακτικής του Ενεστώτα, Αορίστου και Παρακειμένου της ενεργητικής φωνής.

7) Να μεταφέρετε στον άλλο αριθμό, διατηρώντας την πτώση και το γένος, τα παρακάτω επίθετα:

α) τοῦ ἀσεβοῦς →

β)  τῷ ἀληθεῖ→

γ) τό διεθνές →

δ) οἱ ἄφρονες →

ε)  τῶν κακοδαιμόνων →

στ) τὰ ἀγνώμονα→

(Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται στο διαδίκτυο αποκλειστικά από το schooltime.gr)

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Ο.Ε.»,
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 156, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ. 24210-64888 /6908854840

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας Ο.Ε.» Γυμνάσιο – Λύκειο*

Διαβάστε ακόμα:

Κριτήριο αξιολόγησης Αρχαίων Ελληνικών Α’ Λυκείου: Θουκυδίδης

Νεοελληνική Γλώσσα Β’ Γυμνασίου 1η & 2η ενότητα: Επαναληπτικό φύλλο εργασίας

Νεοελληνική Γλώσσα Β’ Γυμνασίου, 3η ενότητα: Επαναληπτικό φύλλο εργασίας

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook