Αρχαία Ελληνικά Α’ Λυκείου: Θουκυδίδης – Κριτήριο αξιολόγησης

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας Ο.Ε.»

Επιμέλεια: Κωστούλα Φένια

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ

ΘΟΥΚΥΔΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΙ

Βιβλίο 3. Κεφάλαιο 81

3.Oἱ δὲ πολλοὶ τῶν ἱκετῶν, ὅσοι οὐκ ἐπείσθησαν, ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα, διέφθειρον αὐτοῦ ἐν τῷ ἱερῷ ἀλλήλους, καὶ ἐκ τῶν δένδρων τινὲς ἀπήγχοντο, οἱ δ᾽ ὡς ἕκαστοι ἐδύναντο ἀνηλοῦντο.4. Ἡμέρας τε ἑπτά, ἃς ἀφικόμενος ὁ Εὐρυμέδων ταῖς ἑξήκοντα ναυσὶ παρέμεινε, Κερκυραῖοι σφῶν αὐτῶν τοὺς ἐχθροὺς δοκοῦντας εἶναι ἐφόνευον, τὴν μὲν αἰτίαν ἐπιφέροντες τοῖς τὸν δῆμον καταλύουσιν, ἀπέθανον δέ τινες καὶ ἰδίας ἔχθρας ἕνεκα, καὶ ἄλλοι χρημάτων σφίσιν ὀφειλομένων ὑπὸ τῶν λαβόντων· 5.πᾶσά τε ἰδέα κατέστη θανάτου, καὶ οἷον φιλεῖ ἐν τῷ τοιούτῳ γίγνεσθαι, οὐδὲν ὅτι οὐ ξυνέβη καὶ ἔτι περαιτέρω. Καὶ γὰρ πατὴρ παῖδα ἀπέκτεινε καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀπεσπῶντο καὶ πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο, οἱ δέ τινες καὶ περιοικοδομηθέντες ἐν τοῦ Διονύσου τῷ ἱερῷ ἀπέθανον.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Να αντιστοιχίσετε τις φράσεις της στήλης Α με τις ερμηνείες τους στη στήλη Β:

Κριτήριο αξιολόγησης Αρχαίων1

2. Πού αποσκοπεί κατά τη γνώμη σας η συσσωρευτική περιγραφή φόνων στην τελευταία παράγραφο;

3. «… καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν ἀπεσπῶντο καὶ πρὸς αὐτοῖς ἐκτείνοντο»: Ποιος άγραφος ηθικός νόμος καταπατάται, σύμφωνα με το απόσπασμα;

4. Να γράψετε από μία παράγωγη λέξη της νέας ελληνικής (απλή ή σύνθετη ) των παρακάτω λέξεων της αρχαίας ελληνικής:

ἐπείσθησαν(<πείθομαι), ἑώρων(<ορω), γιγνόμενα, διέφθειρον, ναυσὶ, τῶν λαβόντων, φιλεῖ, ἀπέκτεινε, ἐπιφέροντες , ἀπέθανον.

5.Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με τις γραμματικές αναγνωρίσεις τους στη στήλη Β:

Κριτήριο αξιολόγησης Αρχαίων Ελληνικών4

 

6. ἐφόνευον: να γίνει χρονική αντικατάσταση στο πρόσωπο, την έγκλιση και τη φωνή που δίνεται (γ’ πληθυντικό πρόσωπο, Οριστικής Παρατατικού)

7. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με την συντακτική τους αναγνώριση στη στήλη Β:

Κριτήριο αξιολόγησης Αρχαίων Ελληνικών5

8. «ὡς ἑώρων τὰ γιγνόμενα»: Να αναγνωρίσετε το είδος της δευτερεύουσας πρότασης.

(Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται στο διαδίκτυο αποκλειστικά από το schooltime.gr)

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Ο.Ε.»,
ΓΥΜΝΑΣΙΟ – ΛΥΚΕΙΟ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 156, Ν. ΙΩΝΙΑ, ΒΟΛΟΣ
ΤΗΛ. 24210-64888 /6908854840

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας Ο.Ε.» Γυμνάσιο – Λύκειο*

Πλήρες εκπαιδευτικό υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Λυκείου

1. Αρχαία Α’ Λυκείου, 2. Αρχαία Β’ Λυκείου, 3. Αρχαία Γ’ Λυκείου, 4. Υποστηρικτικό υλικό, 5. Γραμματική, 6. Συντακτικό 7. Άγνωστο κείμενο

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook