Υλοποιείται για 1η φορά από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο «Αξιολόγηση στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Το πρόγραμμα έχει διάρκεια επτά (7) μηνών.

Προσφέρει τη μέγιστη δυνατή μοριοδότηση, τόσο για το σύστημα διορισμών (ΑΣΕΠ) όσο και για τη διαδικασία επιλογής και εξέλιξης στελεχών εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το Επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε:

  • εν ενεργεία εκπαιδευτικούς της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης,
  • αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που χρειάζονται μόρια για το σύστημα διορισμών,
  • στελέχη της εκπαίδευσης
  • φοιτητές που ενδιαφέρονται για την εκπαιδευτική αξιολόγηση
  • εκπαιδευτικούς ή μη, εργαζόμενους σε φορείς του Υπ. Παιδείας

Σκοπός του προγράμματος είναι να ανανεώσει και να εμπλουτίσει τα εφόδια και τις μεθοδολογικές επιλογές των εκπαιδευομένων σε θέματα αξιολόγησης, ώστε αυτοί να καταστούν δρώντα κριτικά υποκείμενα σε μια πολύπλοκη και πολύσημη εκπαιδευτική πραγματικότητα. Μέσα από τις ενότητες του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται τη μεθοδολογία, την τυπολογία αλλά και την εφαρμογή της αξιολόγησης στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και αποκτούν δεξιότητες σχετικές με τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη χρήση εργαλείων αξιολόγησης.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο της Ασύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με χρήση Διαδικτυακού Συστήματος Διαχείρισης Μάθησης (LMS).

Η Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση προσφέρει στον εκπαιδευόμενο τη μέγιστη ευελιξίαΔεν υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες και ημέρες παράδοσης μαθημάτων. Αντίθετα, ο εκπαιδευόμενος μπορεί να χρησιμοποιεί την εκπαιδευτική πλατφόρμα στο χρόνο που τον εξυπηρετεί, σύμφωνα με το δικό του πρόγραμμα μελέτης. Το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται σταδιακά, σε εβδομαδιαίες ενότητες, καθοδηγώντας τον εκπαιδευόμενο στη μελέτη του.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί σε απόκτηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Ε.Κ.Π.Α. και Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass (14 μονάδες ECVET).

Το Πρόγραμμα ξεκινά τη Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2021 και ολοκληρώνεται στις 26 Σεπτεμβρίου 2021.

Ο Οδηγός Σπουδών του προγράμματος διατίθεται στη διεύθυνση:

https://bit.ly/EKPA_APDE_INFO

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων, η ένταξη των ενδιαφερόμενων στο Πρόγραμμα γίνεται με σειρά προτεραιότητας.
Η αίτηση εγγραφής στο Πρόγραμμα μπορεί να βρεθεί στη διεύθυνση:

https://bit.ly/EKPA_APDE_REGISTER

Διαβάστε ακόμα:

Πρόσκληση για μετάταξη εκπαιδευτικών στο «Κέντρο Γραφής» της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις για την έναρξη εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης σχολικών μονάδων

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook