Η Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης προσκαλεί καθηγητές/καθηγήτριες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόχους διδακτορικού τίτλου στα επιστημονικά αντικείμενα της Σχολής, κατά προτίμηση διδάκτορες φιλολογικών μαθημάτων, να καταθέσουν αίτηση μετάταξης, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν.4386/2016 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 20 του ν.4452/2017, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, προκειμένου να ενταχθούν στο δυναμικό της Σχολής, στελεχώνοντας το Κέντρο Γραφής και συμμετέχοντας στις επιστημονικές, διδακτικές και εκδοτικές δραστηριότητες της Σχολής.

Το Κέντρο Γραφής διαθέτει ήδη ένα μέλος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) και επιδιώκεται να στελεχωθεί με επιπλέον δύο (2) μέλη

Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π, στο πλαίσιο του Κέντρου Γραφής, θα απασχολούνται στα παρακάτω έργα:

1. Κατάρτιση φοιτητών σε θέματα δομής, επιχειρηματολογίας, ακρίβειας στην έκφραση, διόρθωσης και επιμέλειας κειμένου.

2. Αξιοποίηση γλωσσικών πόρων. Διδασκαλία στρατηγικών για τη συγγραφή εργασιών, τη βελτίωση του ύφους, την ορθή χρήση των πηγών, την αξιοποίηση της βιβλιογραφίας.

3. Μαθήματα γραμματισμού σε προπτυχιακούς φοιτητές / Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών σε αντικείμενα γλώσσας και γραμματισμού (ώστε οι μεταπτυχιακοί φοιτητές να διδάξουν με τη σειρά τους προπτυχιακούς).

4. Εξατομικευμένη υποστήριξη μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα γλωσσικής αρτιότητας της εργασίας τους (ύστερα από παραπομπή του διδάσκοντος)

5. Κατάρτιση των φοιτητών στις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής γραφής (αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρονται από κειμενογράφους όπως το word, αλλά και από προγράμματα διόρθωσης ορθογραφικών και συντακτικών σφαλμάτων).

Τα μέλη ΕΔΙΠ της Φιλοσοφικής Σχολής θα μπορούν να απασχολούνται και στις εξής δραστηριότητες:

1. Εκδόσεις της Φιλοσοφικής Σχολής: συμβολή στη συνεννόηση με τους παράγοντες της έκδοσης (συγγραφείς, διορθωτές, τυπογράφους), στην πραγματοποίηση ηλεκτρονικών εκδόσεων, στη διόρθωση δοκιμίων, κ.ά.

2. Συμμετοχή στην οργάνωση επιστημονικών συναντήσεων (σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων, εργαστηρίων) σε αντικείμενα ενδιαφέροντος της Σχολής.

Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν ή να καταθέσουν στην Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής το αργότερο έως και τις 31 Μαρτίου 2021 τα εξής δικαιολογητικά:

1. Αίτηση Μετάταξης στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης
2. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο του Διδακτορικού Διπλώματος και λίστα δημοσιευμένου έργου σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.
4. Αποδεικτικά διετούς, μετά τη λήψη του διδακτορικού, εκπαιδευτικής εμπειρίας ή εμπειρίας σε εργαστηριακό – εφαρμοσμένο – διδακτικό έργο ή αναγνωρισμένο επαγγελματικό/ερευνητικό έργο σε σχετικό επιστημονικό πεδίο ή τουλάχιστον διετή σχετική εργασία σε ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή συνδυασμό των παραπάνω.

Διαβάστε ακόμα:

Ενημερωτικές τηλεδιασκέψεις για την έναρξη εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης σχολικών μονάδων

Σε δημόσια διαβούλευση το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του Υπουργείου Παιδείας

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για την αξιολόγηση των σχολικών μονάδων

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook