Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Τροποποίηση της υπό στοιχεία 174545/Ε3/22.12.2020 κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων «Έναρξη δράσης ταχύρρυθμης επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση» (Β’ 5727).

Σύμφωνα με τη νέα Απόφαση:

Η υπό στοιχεία 174545/Ε3/28-12-2020 κοινή απόφαση της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 5727) τροποποιείται ως εξής:

1. Ως καταληκτική προθεσμία του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 2, σχετικά με την πρώτη περίοδο υποβολής αιτήσεων στο Μητρώο Επιμορφωτών, ορίζεται η 29η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή. Δεν απαιτείται ναυποβληθούν εκ νέου αιτήσεις που έχουν ήδη κατατεθεί στο Μητρώο Επιμορφωτών μέχρι την έκδοση της παρούσας.

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Στο παρόν πρόγραμμα επιμόρφωσης υποβάλλουν, μέχρι και την 31.01.2021, ηλεκτρονική αίτηση οι εξής:»

Για την Απόφαση πατήστε εδώ

Δείτε την αρχική Απόφαση και τη σχετική εγκύκλιο εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Όλες οι αλλαγές για το διορισμό στο Δημόσιο & τον ΑΣΕΠ

ΦΕΚ / Νόμος υπ’ αριθμ. 4765: Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Α.Σ.Ε.Π.

Οι μεγάλες αδυναμίες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook