Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4765 «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις».

Σκοπός – Αντικείμενο

1. Σκοπός είναι η αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του ανθρώπινου δυναμικού που στελεχώνει τον δημόσιο τομέα, με έμφαση στη διατήρηση και περαιτέρω εμπέδωση του κεκτημένου των αρχών της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και της αξιοκρατίας, καθώς και η ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως Αρχής αρμόδιας για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα.

2. Αντικείμενο είναι η θέσπιση διαδικασίας πλήρωσης θέσεων με πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό και λοιπών διαδικασιών επιλογής προσωπικού του δημόσιου τομέα, ώστε να διασφαλίζονται η επιλογή των καταλληλότερων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις υποψηφίων, καθώς και η ενδυνάμωση του ρόλου και της λειτουργίας του Α.Σ.Ε.Π. προς εξασφάλιση της ταχύτερης και αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων του. […]

Για να δείτε το ΦΕΚ πατήστε εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Σύνταξη Βιογραφικού Σημειώματος

Ποια πανεπιστημιακά τμήματα στην Ελλάδα δίνουν πλέον πτυχίο και μεταπτυχιακό!

ΑΣΕΠ: Από τις 22 Ιανουαρίου οι αιτήσεις στην προκήρυξη 5Ε/2020 – (Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ.) Α.Ε και ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook