Το 5ο Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου Παν/μίου Κρήτης με τον Όμιλό του Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας, το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου με τον Όμιλο «Πρ(ωτ)ότυπες δημιουργικές εκφράσεις» και ο Τομέας Θεατρολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης προκηρύσσουν τον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Συγγραφής Μονόπρακτου Θεατρικού Έργου για μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων (ημερήσιων Γενικών, Επαγγελματικών, Εκκλησιαστικών, Καλλιτεχνικών και Μουσικών).

Σκοποί – Στόχοι του Διαγωνισμού

Σκοπός αυτού του διαγωνισμού είναι να ενθαρρύνει τους μαθητές να εκφράσουν τη συγγραφική τους ικανότητα και την καλλιτεχνική τους ευαισθησία μέσα από τη δημιουργία πρωτότυπων θεατρικών έργων.

Ειδικότερα, αποσκοπεί:

· να γνωρίσουν οι μαθητές το θεατρικό έργο ως λογοτεχνικό είδος
· να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά του
· να αξιοποιήσουν και να εφαρμόσουν τις τεχνικές της δημιουργικής γραφής
· να εξοικειωθούν με την τεχνική της θεατρικής γραφής
· να γίνουν εμπνευσμένοι αναγνώστες και συστηματικοί θεατές

ΟΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

 Στον Διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν μαθητές Γυμνασίων και Ημερήσιων Λυκείων (ημερήσιων Γενικών, Επαγγελματικών, Εκκλησιαστικών, Καλλιτεχνικών και Μουσικών) της Ελλάδας.
 Τα έργα συμμετοχής μπορούν να είναι ατομικά ή και ομαδικά.
 Κάθε μαθητής/ ομάδα μπορεί να συμμετάσχει με ένα μόνο έργο, το οποίο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο και να μην έχει δημοσιευτεί.
 Η θεματολογία είναι ελεύθερη.
 Ως γλώσσα του Διαγωνισμού ορίζεται η ελληνική.
 Η αποστολή των έργων θα γίνει ηλεκτρονικά. Κάθε έργο θα πρέπει να σταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] Στο μέηλ θα πρέπει να επισυναφθούν:

α) Ένα αρχείο Word, όπου θα προηγείται μια σύντομη Περίληψη του Μονόπρακτου (μέχρι 100 λέξεις) και θα ακολουθεί το Θεατρικό Μονόπρακτο.

β) Σε ένα ξεχωριστό αρχείο Word (και στο ίδιο μήνυμα) τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου Ονοματεπώνυμο, σχολείο φοίτησης, τάξη, διεύθυνση κατοικίας, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας.)

γ) Μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 105, στην οποία ο γονέας/ κηδεμόνας του μαθητή δηλώνει ενυπόγραφα ότι 1) εγκρίνει τη συμμετοχή του παιδιού του στο διαγωνισμό, 2) το έργο είναι πρωτότυπο και δεν θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων 3) ότι συναινεί στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του παιδιού του σε περίπτωσή διάκρισής του. (αρχείο Word, PDF ή JPEG).

* Τα έργα θα τα παραλάβει η Οργανωτική Επιτροπή και στη συνέχεια θα τα προωθήσει αποστείλει ΑΝΩΝΥΜΑ στους κριτές.

 Για την κάθε μία από τις δύο γενικές κατηγορίες του διαγωνισμού (Γυμνάσιο – Λύκειο) θα δοθούν τρία (3) πρώτα βραβεία.
 Τα έργα θα κρίνουν δύο επιτροπές (μία για τα έργα των μαθητών του Γυμνασίου και μία για τα έργα των μαθητών του Λυκείου).
 Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει μετά τα μέσα Οκτωβρίου του 2021 με mail που θα σταλεί στα σχολεία. Τελετή απονομής θα γίνει εφόσον οι υγειονομικές συνθήκες το επιτρέπουν ή μπορεί να προγραμματιστεί άλλου είδους απονομή (π.χ. διαδικτυακή τελετή). Σε κάθε περίπτωση τα βραβεία και τα πιστοποιητικά συμμετοχής θα σταλούν και αυτά ηλεκτρονικά.
 Τα έργα που θα διακριθούν, καθώς και οι περιλήψεις συμμετοχών που ξεχώρισαν, σε περίπτωση που εξευρεθούν έκτακτοι πόροι, θα εκδοθούν σε βιβλίο.
 Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες παραχωρούν τα πνευματικά δικαιώματα των έργων τους για ένα (1) έτος όσον αφορά την έκδοση, χωρίς καμία περαιτέρω αξίωση. Διατηρούν ωστόσο τα πνευματικά τους δικαιώματα όσον αφορά την παροχή άδειας για διεξαγωγή θεατρικής παράστασης σε οποιοδήποτε σχήμα, ερασιτεχνικό ή επαγγελματικό, επιθυμούν.
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των συμμετοχών ορίζεται η Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 24:00.
 Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό δεν έχει καμία οικονομική επιβάρυνση για τους/τις μαθητές/-ήτριες ή το σχολείο. Η ενδεχόμενη μετακίνησή τους σε πιθανή τελετή βράβευσης θα γίνει με έξοδά τους και χωρίς επιβάρυνση για το ελληνικό Δημόσιο.
 Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών είναι προαιρετική.

 Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος.
 Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού προβλέπονται διαδικασίες αποτίμησής του.
 Ο διαγωνισμός, δεν εμπλέκεται με την προώθηση εμπορικών προϊόντων, καθώς και με τη διάθεση, δωρεάν διανομή, διακίνηση ή πώληση πάσης φύσεως υλικού (εντύπου και μη), που κρίνεται ως διαφημιστικό, προσηλυτιστικό, προπαγανδιστικό ή στρεφόμενο κατά συγκεκριμένων ομάδων του πληθυσμού.
 Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει και πλήρη αποδοχή των όρων του.
 Για διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες για τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γράφουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής θα ανακοινωθούν εν καιρώ.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

1) Μανιουδάκη Μαρία, φιλόλογος, ΜΔΕ Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπεύθυνη του Ομίλου Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας του 5 ου Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου Παν/μίου Κρήτης

2) Μπεϊκάκη Κασσάνδρα, φιλόλογος, ΜΔΕ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, υπεύθυνη του Ομίλου Θεατρικής και Μουσικής Παιδείας του 5ου Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου Παν/μίου Κρήτης

3) Σειραγάκης Μανώλης, Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα ΜουσικολογίαςΘεατρολογίας του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Κρήτης, σκηνοθέτης, ηθοποιός.

4) Φιολιτάκη Μαρία, φιλόλογος, Δρ. Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Κρήτης, υπεύθυνη του Ομίλου Δημιουργικής Έκφρασης και Γραφής του Πρότυπου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου.

Διαβάστε ακόμα:

Γυμνάσιο: Τι αλλάζει φέτος στη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών

ΥΠΑΙΘ: Ερωτήσεις & Απαντήσεις σχετικά με τις νέες ρυθμίσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την Προστασία της Ακαδημαϊκής Ελευθερίας

ΑΕΙ: Τι ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘ για τις εξετάσεις του χειμερινού εξαμήνου, συγγράμματα και εαρινό εξάμηνο

Δείτε τις τελευταίες ειδήσεις στο Newsroom schooltime.gr – Βρείτε μας στο Google News

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook