Ανακοινώθηκε σειρά Αποφάσεων του ΔΣ του ΙΕΠ σχετικά με την έγκριση Πρακτικών των Επιτροπών Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων εκπονητών. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από Σάββατο 19 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 έως την Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00.

Πιο αναλυτικά:

1Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 02/8-12-2020 και 3/14-12-2020 Πρακτικών της 1ης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων εκπονητών για τo Υπομητρώo 2 του Γνωστικού Πεδίου Κοινωνικές Επιστήμες που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ).

2. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 02/8-12-2020 και 3/15-12-2020 Πρακτικών της 9ης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων εκπονητών για τo Υπομητρώo 14 του Γνωστικού Πεδίου Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία και Μαθηματικά που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ).

3. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης των υπ’ αρ. 02/11-12-2020 και 03/16-12-2020 Πρακτικών της 14ης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων εκπονητών για τα Υπομητρώα 22 και 23 του Γνωστικού Πεδίου Ανθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη σχολική ηλικία που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ).

4. Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αριθμ. 1/16-12-2020 Πρακτικού της 16ης Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων υποψηφίων εκπονητών για τα Υπομητρώα 25 και 28 του Γνωστικού Πεδίου Τέχνες και Πολιτισμός που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ).

Το σχετικό μητρώο στο http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/mitroa/mis-5035542-mis-5035543

Διαβάστε ακόμα:

Εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπ/σης: Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Πρόσκληση σε μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ για τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής και το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής

ΙΕΠ: Δημοσιοποίηση της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Α’ Γενικού Λυκείου)

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook