Ανακοινοποιήθηκε στο ορθό η αριθ. πρωτ. 169863/E4/15-12-2020 (ΑΔΑ: 63ΟΩ46ΜΤΛΗ-Ξ3Β) ειδική πρόσκληση μόνο ως προς τον πίνακα που αποτελεί το Παράρτημα Ι: Ομάδες Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα,  στη σειρά με α/α 1234 (Α/θμια_1404) αφαιρείται το κενό ΠΕ23 το οποίο προστίθεται στη σειρά με α/α 1235 (Α/θμια_1405). Ο πίνακας διαμορφώνεται ως εξής:

Ειδική πρόσκληση μελών ΕΕΠ

Ι, ΙΙ, ΙΙΙ παραρτήματα Ειδικής ΠΕ 

ΠΕ23-30_Ειδική Πρόσκληση

Διαβάστε ακόμα:

Από 16/12 η υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών προτίμησης μελών ΕΕΠ, ψυχολόγων-κοινωνικών λειτουργών

Ανακοινώθηκαν οι προσλήψεις 302 αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ στις ΔΥΕΠ

Επιταγή (voucher) 200 ευρώ σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές για αγορά tablet, laptop ή desktop

Μέχρι και την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις κατ’ εξαίρεση μετεγγραφών/μετακινήσεων

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook