Ο ΟΑΕΔ καλεί τους υποψήφιους ωφελούμενους-ανέργους, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Κατάρτισης 100 Εποχικά Απασχολούμενων στον Τουριστικό κλάδο, να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περιγραφή προγράμματος

Ο ΟΑΕΔ  συνεργάζεται με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στην υλοποίηση ενός Πιλοτικού Προγράμματος εξ Αποστάσεως Κατάρτισης. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναλαμβάνει την πιλοτική εφαρμογή του, σε έναν από τους ανταγωνιστικότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, όπως είναι ο τουριστικός.

Το Πιλοτικό Πρόγραμμα εξ Αποστάσεως Κατάρτισης, απευθύνεται σε 100 εποχικά εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού, σε συναφή θεματικά αντικείμενα με σύγχρονα και χρηστικά εργαλεία σε περιβάλλον e-learning. Μέσω του προγράμματος, ο ΟΑΕΔ επιθυμεί να συμβάλλει στην αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων των εργαζομένων στον τομέα αυτόν.

Βασικοί όροι

Χαρακτηριστικά των Υποψήφιων

Το συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως κατάρτισης απευθύνεται σεεποχικά απασχολούμενους στον τομέα  του Τουρισμού που λαμβάνουν ή έλαβαν τακτική επιδότηση, από τον Σεπτέμβριο 2019 έως τον Μάρτιο 2020, και αφορά 100 άτομα που πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλογής:

 Ηλικία 18-49 ετών
 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας, Μεταδευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 Γνώσεις Η/Υ (με πιστοποιητικό που αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ)
 Γνώσεις Αγγλικών επιπέδου Β1 (όπως αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ)

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο

Το πιλοτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως κατάρτισης θα καλύψει τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

 Ψηφιακό Μάρκετινγκ και Κοινωνικά Δίκτυα (e-DigiMa), διάρκειας 30 ωρών: Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα καλύπτει την ανάγκη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης της χρήσης των ψηφιακών μέσων που αποτελούν ήδη αναπόσπαστο μέρος του μάρκετινγκ κάθε επιχείρησης. Προσφέρει την απαραίτητη γνώση για την κατανόηση της λειτουργίας των ψηφιακών μέσων και της αξιοποίησής τους στο πλαίσιο μιας στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ.

 Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών, διάρκειας 25 ωρών: Το πρόγραμμα παρέχει στους εκπαιδευόμενους το βασικό γνωστικό υπόβαθρο για την επιτυχή διαχείριση της μικρομεσαίας και οικογενειακής επιχείρησης και οι κύριες ερωτήσεις με τις οποίες ασχολείται είναι: α) Πώς μπορώ να αξιολογήσω την υγεία/ βιωσιμότητα της επιχείρησής μου; β) Πώς την αξιολογούν άλλοι; γ) Πώς να οργανώσω τη δουλειά για να επιτύχω μέγιστα αποτελέσματα στην επιχείρησή μου; δ) Να κάνω franchise; ε) Ποια νομική μορφή συμφέρει καλύτερα για τη δραστηριότητά μας; στ) Πως διαφοροποιείται η διοίκηση της οικογενειακής επιχείρησης και τι θα πρέπεινα προσέξω;

 Επιχειρηματικές Εφαρμογές με το MS Excel, διάρκειας 35 ωρών: Το πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί έτσι ώστε να προσφέρει στους συμμετέχοντες τον κατάλληλο εξοπλισμό για την επίλυση προβλημάτων και πιο συγκεκριμένα τη στρατηγική επίλυσής τους, καθώς και την απαιτούμενη δεξιοτεχνία κατά τη λύση τους. Αντιμετωπίζει το πρόβλημα και όχι τις παρενέργειές του, ακολουθεί μεθοδευμένες αντιμετωπίσεις κατά τις λύσεις και εφαρμόζει διαδικασίες της επιχειρηματικής πληροφορικής χρησιμοποιώντας για όλα αυτά το εργαλείο MS Excel.

 Διαδικασία ανάπτυξης και διατήρησης της προσωπικής εικόνας στο πλαίσιο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας ενός ατόμου PERSONAL BRANDING, διάρκειας 36 ωρών: Το πρόγραμμα παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση του personal branding, στηριζόμενο στις Αρχές και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν και χρησιμοποιούνται στο μάρκετινγκ επιχειρήσεων και οργανισμών. Κύριος στόχος είναι να δώσει στον σύγχρονο επαγγελματία τα εφόδια που θα τον βοηθήσουν να διαμορφώσει και να επικοινωνήσει αποτελεσματικά το ξεχωριστό επαγγελματικό του προφίλ, να αφουγκράζεται και να προσαρμόζεται εγκαίρως στις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος παραμένοντας πάντα επίκαιρος και σε ζήτηση.

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο συνοδεύεται από Συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού, στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά το αντικείμενο του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες που παρακολούθησε ο εκπαιδευόμενος, καθώς και η μεθοδολογία εκπαίδευσης που ακολουθήθηκε.

Υποβολή Αίτησης συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι εγγεγραμμένοι άνεργοι που πληρούν τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης καλούνται να υποβάλουν,  αποκλειστικά ηλεκτρονικά, αίτηση συμμετοχής από 10/12/2020 έως 16/12/2020. Η υποβολή αιτήσεων από τους ανέργους γίνεται αποκλειστικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου (www.gov.gr). Η πρόσβαση στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα γίνεται, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/psephiakes-dexiotetes/katartisi-oaed-opa

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Απόδειξη γνώσης Η/Υ

Απόδειξη γνώσης Αγγλικών Β1

Διαβάστε ακόμα:

Αναστολή συμβάσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Δεκέμβριο 2020 – Τι προβλέπει η Υπουργική Απόφαση

ΟΑΕΔ: Μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας η υποχρεωτική δήλωση παρουσίας των επιδοτούμενων ανέργων

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook