Ανακοινώθηκαν σήμερα οι προσωρινοί αξιολογικοί πίνακες για Ευρωπαϊκά σχολεία. Οι πίνακες αφορούν υποψήφιους εκπαιδευτικούς για τις θέσεις των Αν. Διευθυντών στο Ευρωπαϊκό Σχολείο στο Βαρέζε και στο Ευρωπαϊκό Σχολείο στην Καρλσρούη.

Πιο αναλυτικά:

«Προσωρινός αξιολογικός πίνακας και πίνακας απορριφθέντων υποψηφίων εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο στο Βαρέζε (Αρ. Προκήρυξης 70520/Η2/9-6-2020)».

Βάσει των παραγράφων 8, 10 και 11 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ. 821/74513/Η2/8-5-2017 (Β’ 1742/19-5-2017) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναρτώνται:

Α) Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών στη διαδικασία προεπιλογής για τη θέση Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο στο Βαρέζε, όπως αυτός διαμορφώθηκε κατόπιν της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων.

Β) Πίνακας απορριφθέντων.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή έως την Παρασκευή 4-12-2020 και ώρα 23.59.

Η ένσταση κατατίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Πίνακας των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη θέση του Αν. Διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο στο Βαρέζε

 

«Προσωρινός αξιολογικός πίνακας και πίνακας απορριφθέντων υποψηφίων εκπαιδευτικών για προεπιλογή με σκοπό την κάλυψη με απόσπαση της θέσης Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιου Κύκλου για το Ευρωπαϊκό Σχολείο στην Καρλσρούη (Αρ. Προκήρυξης 70520/Η2/9-6-2020)».

Βάσει των παραγράφων 8, 10 και 11 του άρθρου 3 της αριθμ. Φ. 821/74513/Η2/8-5-2017 (Β’ 1742/19-5-2017) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναρτώνται:

Α) Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων εκπαιδευτικών στη διαδικασία προεπιλογής για τη θέση Αναπληρωτή Διευθυντή Πρωτοβάθμιου Κύκλου στο Ευρωπαϊκό Σχολείο στην Καρλσρούη, όπως αυτός διαμορφώθηκε κατόπιν της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων.

Β) Πίνακας απορριφθέντων.

Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα ένστασης μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες μέρες από την επόμενη της ανάρτησης, δηλαδή έως την Παρασκευή 4-12-2020 και ώρα 23:59.

Η ένσταση κατατίθεται αποκλειστικά με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

Πίνακας των υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη θέση του Αν. Διευθυντή στο Ευρωπαϊκό Σχολείο  στην Καρλσρούη

Διαβάστε ακόμα:

Στο Υπουργείο Παιδείας η ομάδα συντονισμού Task Force για τα σχολεία

Παραίτηση όλων των φερόμενων ως εκλεγμένων από τις εκλογές της 7ης Νοεμβρίου ζητά η ΟΛΜΕ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook