Με σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Εγκύκλιες Οδηγίες για τον ορισμό Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης) γνωστοποιούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζουν το αντικείμενο θέματος (Α. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ) μετά την έκδοση του ν. 4713/2020 (Α’ 147) «Εκσυγχρονισμός της ιδιωτικής εκπαίδευσης και άλλες επείγουσες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Αναφέρονται οι τυπικές προϋποθέσεις και τα κωλύματα ορισμού των Διευθυντών, Προϊσταμένων και Υποδιευθυντών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ και ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ) και προσδιορίζεται η διοικητική διαδικασία ορισμού τους από τα κατά τόπο αρμόδια διοικητικά όργανα του Υ.ΠΑΙ.Θ. (Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΟΥ), κατόπιν σχετικής πρότασης των ιδιοκτητών (ή των νομίμων εκπροσώπων) των ιδιωτικών σχολικών μονάδων.

Για την εγκύκλιο πατήστε εδώ

Διαβάστε ακόμα:

Πανελλαδικές ΓΕΛ – ΕΠΑΛ 2021: Από 25 έως 30/11 η υποβολή Αίτησης–Δήλωσης συμμετοχής (Μόνο οι μαθητές)

Σε δημόσια διαβούλευση το ν/σ του Υπ. Παιδείας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Εγκύκλιος για τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού στους εκπαιδευτικούς/μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook