Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον: Κεφάλαιο «Ανάπτυξη προβλήματος»

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας Ο.Ε.»

Επιμέλεια: Aπόστολος Παπαμαργαρίτης

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μάθημα: Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ – ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Ερώτηση 1η

Τι ονομάζουμε πρόβλημα;  να δοθούν 2 παραδείγματα

Ερώτηση 2η

Να αναφερθούν αναλυτικά οι παράγοντες κατανόησης ενός προβλήματος

Ερώτηση 3η

Τι ονομάζουμε χώρο προβλήματος ; 

Ερώτηση 4η

Να αναλυθούν οι ορισμοί:

(δεδομένα ,επεξεργασία δεδομένων ,πληροφορία)

Ερώτηση 5η

Αναφέρετε ονομαστικά τους μηχανισμούς επεξεργασίας δεδομένων

Ερώτηση 6η

Με ποιους τρόπους αναπαρίσταται η δομή ενός προβλήματος ; , να δοθούν παραδείγματα

Ερώτηση 7η

Να αναφέρετε τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος

Απαντήστε στις παρακάτω προτάσεις με ΣΩΣΤΟ-ΛΑΘΟΣ

 1. Τα προβλήματα μπορούν να αναπαρασταθούν διαγραμματικά , αλγεβρικά και φραστικά
 2. Για την παραγωγή πληροφοριών απαιτούνται δεδομένα.
 3. Για τη γραφική απεικόνιση της δομής ενός προβλήματος χρησιμοποιείται συχνά η διαγραμματική αναπαράσταση.
 4. Η επίλυση ενός προβλήματος δεν εξαρτάται άμεσα από τη διατύπωση του.
 5. Ένα από τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος είναι η ανάλυση.
 6. Η καταγραφή της δομής ενός προβλήματος σημαίνει αυτόματα ότι έχει αρχίσει η διαδικασία ανάλυσης του προβλήματος σε απλουστέρα.
 7. Το πρόβλημα του έτους 2000 προέρχεται από το γεγονός ότι οι υπολογιστές χρησιμοποιούσαν 2 ψηφιά για την αναπαράσταση του έτους
 8. Ο καθορισμός απαιτήσεων ενός προβλήματος  προϋποθέτει τον προσδιορισμό μόνο των δεδομένων
 9. Μορφή ενός προβλήματος  είναι η περιοχή που προέρχεται ένα πρόβλημα
 10. Πρόβλημα είναι μια μαθηματική κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε
 11. Η εύρεση της δομής ενός προβλήματος οξύνει την σκέψη του ατόμου.

Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «Προμηθέας Ο.Ε.» Γυμνάσιο – Λύκειο*

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook