Βάσει της υπ’ αρ. 53/12-11-2020 Πράξης του ΔΣ του Ι.Ε.Π. ενεργοποιείται το ανοιχτό μητρώο Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, Επιμορφωτικού Υλικού, Επιμορφωτών/Πολλαπλασιαστών ως προς το Γνωστικό Αντικείμενο 3.3.1. Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο) για μία (1) θέση Επόπτη – Επιμορφωτή ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS: 5035543 για την θέση όπως περιγράφεται ακολούθως:

  • Επόπτης για εκπόνηση Νέου Προγράμματος Σπουδών και Υποστηρικτικού Υλικού (Οδηγός Εκπαιδευτικού), Τεχνικές Προδιαγραφές Εκπόνησης Εκπαιδευτικού Πακέτου (βιβλίο μαθητή, βιβλίο καθηγητή, και εργαστηριακού οδηγού) για τα νέα Προγράμματα Σπουδών και Εκπόνηση Επιμορφωτικού Υλικού για τα νέα Προγράμματα Σπουδών (κατηγορία 1), για το Γνωστικό Αντικείμενο όπως περιγράφεται παρακάτω:
3.3.1 Αρχαία Ελληνικά (Λύκειο)1 ΘΕΣΗΑνθρωπιστικές Επιστήμες, Πρώτη Σχολική Ηλικία

 

Σημειώνεται ότι όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι, παραμένουν ενεργοί στο Μητρώο. Δικαίωμα συμμετοχής στηδιαδικασία έχουν:

Α) όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι και επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους

Β) όσοι επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27.04.2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo από Παρασκευή 13.11.2020 και ώρα 15:00 έως και Τετάρτη 25.11.2020 και ώρα 15:00συμπληρώνοντας αποκλειστικά και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα απαραίτητα πεδία, με τα αντίστοιχα τεκμήρια όπως περιγράφονται στην παρούσα Πρόσκληση. Επισημαίνεται ότι κατά την αίτηση, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και το σχετικό απαιτούμενο δείγμα.

Σχετική πρόσκληση: http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/mitroa/mis-5035542-mis-5035543

Διαβάστε ακόμα:

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Πώς θα λειτουργήσουν τα Δημοτικά και τα Νηπιαγωγεία από τη Δευτέρα 16/11

Κλείνουν από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου Δημοτικά Σχολεία, Νηπιαγωγεία και Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί

Σε ισχύ από την Παρασκευή 13/11 τα επικαιροποιημένα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook