Αποφάσεις ΔΣ /ΙΕΠ περί έγκρισης των Πρακτικών των αρμόδιων Επιτροπών για την υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 Πρόσκληση

Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/09-11-2020 

Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων εποπτών για τα Υπομητρώα 26, 28 του Γνωστικού Πεδίου «Τέχνες και Πολιτισμός», που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ανοικτό Μητρώο Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, επιμορφωτικού υλικού, επιμορφωτών/πολλαπλασιαστών για την υποστήριξη των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543.

Απόφαση του ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/10-11-2020 

Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων εποπτών για το Υπομητρώο 14 του Γνωστικού Πεδίου «Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μαθηματικά», που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 2939/27-4-2020 (ΑΔΑ: 9ΝΙΝΟΞΛΔ-Χ5Κ) Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ανοικτό Μητρώο Εποπτών/Αξιολογητών και Εκπονητών Προγραμμάτων Σπουδών, επιμορφωτικού υλικού, επιμορφωτών/πολλαπλασιαστών για την υποστήριξη των Πράξεων «Αναβάθμιση των Προγραμμάτων Σπουδών και Δημιουργία Εκπαιδευτικού Υλικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035542 και «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Προγράμματα Σπουδών και το Εκπαιδευτικό Υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με MIS 5035543.

Επισημαίνεται: Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη δικτυακή πύλη https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 έως την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 13:00.

Σχετικό Μητρώο: http://www.iep.edu.gr/el/erga/prokyrikseis/mitroa/mis-5035542-mis-5035543

Διαβάστε ακόμα:

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: 4 δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα του eTwinning για εκπαιδευτικούς και γονείς

Eξ αποστάσεως εκπαίδευση: Πώς θα λειτουργήσουν οι εκπαιδευτικές δομές από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου

Εκδόθηκαν οι εγκύκλιοι μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για το 2020-2021

Ακολουθήστε την επίσημη σελίδα μας στο facebook schooltime για να βλέπετε τις σημαντικότερες ειδήσεις στη ροή του schooltime.gr

Ακολουθήστε μας στο facebook